Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• S�k�netle alt�n madalya kazanan y�z�c� Liu Zige
1989 y�l�nda �in'in Liaoning eyaletinde do�an Liu Zige, y�zme konusundaki �st�n yetene�ini daha �ocukken g�stermeye ba�lad�.
• Wang Yifu: Gen� sporcular�n yeni bir parlak tarih yaratmalar�n� bekliyorum
�in T�fek ve Tabanca At�c�l��� Milli Tak�m�'n�n ba� antren�r� Wang Yifu, 2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda be� alt�n, iki g�m�� ve bir bronz olmak �zere toplam sekiz maldaya ile b�y�k ba�ar� kazand�.
• "Suya Atlama Krali�esi" Guo Jingjing
2008 y�l�n�n A�ustos ay�nda Beijing'de, "Su K�p�" olarak adland�r�lan �in Devlet Y�zme Merkezi'nde seyirciler, bir efsanenin yarat�l���na tan�k oldu.
• Alt�n madalyal� �inli at�c� Du Li
1982 y�l�nda �in'in Shandong eyaletindeki Zibo kentine ba�l� Yiyuan il�esinde do�an Du Li, hem 2004 hem de 2008 Olimpiyat Oyunlar�nda alt�n madalya kazand�. Bug�n bayan at�c� Du Li'yi tan�taca��z.
• �inli masa tenisi oyuncusu Zhang Yining
5 Ekim 1982 tarihinde Beijing'de do�an Zhang Yining, 6 ya��ndan itibaren masa tenisi ��renmeye ba�lad� ve 1997 y�l�nda milli tak�ma se�ildi.
• �inli engelli y�z�c� Yang Bozun: "K���k Phelps"
 �in'in kuzeyindeki Tianjin kentinden gelen g�rme engelli bir gen�, "Su K�p�" olarak adland�r�lan �in Ulusal Y�zme Merkezi'nde Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda d�zenlenen y�zme yar��malar�nda bir alt�n ve �� g�m�� madalya kazand�.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040