Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Sharapova, Beijing Olimpiyat Oyunlar� �ampiyonlu�unu hedefliyor
26 Ocak'ta 2008 Avustralya A��k Tenis Turnuvas�'n�n son aya��nda tek bayanlar finali, tenis tarihinin en g�zel iki bayan teni��isi olarak g�r�len Maria �arapova ve Ana �vanovi� aras�nda yap�ld�.
• Klinsmann, Bayern'de
Bayern M�nih'in resmi internet sitesinde yer alan haberde, Klinsmann'�n, sezon sonunda kul�pten ayr�lacak olan Teknik Direkt�r Ottmar Hitzfeld'in yerine gelece�i ve 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren g�reve ba�layaca�� belirtildi.
• "�kili sorumluluk, futbol tak�m� ba�kan� Zheng Zhi'ye g�� verdi"
Uluslararas� Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde 19 Ocak'ta yay�nlanan "�kili sorumluluk Zheng Zhi'ye g�� verdi" ba�l�kl� yaz�da, �in Futbol Milli Tak�m� Ba�kan� Zheng Zhi'nin, a��r sorumluluk ve bask�lar kar��s�nda Charlton Futbol K�l�b� ve �in Futbol Milli Tak�m�'nda ayr� ayr� ba�ar�lar elde etti�inden �vg�yle s�z edildi.
• Futbol d�nyas� "1972 Alt�n Ku�a��"yla vedala��yor (2)
"Alt�n Ku�ak"�n baz� mensuplar� futbol sahas�ndan ayr�ld�, baz�lar� ise profesyonel hayatlar�n�n son a�amas�nda h�l� hizmet vermeye devam ediyor.
• Futbol d�nyas� "1972 Alt�n Ku�a��"yla vedala��yor (1)
1972 y�l�, uluslararas� futbol d�nyas� i�in �ok �nemli bir y�l oldu. ��nk�, Zinedine Zidane, Pavel Nedved ve Rivaldo Vitor Borba Ferreira, Rui Costa gibi sonradan "alt�n ku�ak" olarak adland�r�lan sporcular bu y�lda do�du.
• 2007 En parlak �inli basketbolcu y�ld�z�� Yi Jianlian
2007 y�l�nda �in basketbolunda en fazla tan�nan isim Yi Jianlian oldu.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040