Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Zhong Huandi: Olimpiyat Oyunlar�'yla t�m d�nya "�in h�z�n�" anlayacak
• Ding Junhui: G�c�m� afet b�lgelerine y�neltmek istiyorum
�ngiliz bas�nda yer alan bir yaz�da?bilardo alan�nda "Asya Y�ld�z�" olarak adland�r�lan Ding Junhui, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n Jixi aya��ndaki ilk me�aleci oldu.
• Ba�ar�l� jimnastik�iyken program sunucusu olan Mo Huilan
Mo Huilan, t�m �inlilerce be�enilen tan�nm�� bir jimnastik�iydi.
• Atina Olimpiyat Oyunlar� �ampiyonu Hu Jia
�ok a��r sakatland��� i�in Atina Olimpiyat Oyunlar�'n�n suya atlama kategorisinin 10 metrelik platform dal�nda �ampiyon olan �inli sporcu Hu Jia, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lamayacak.
• Liu Xiang'�n ailesi afet b�lgelerine ba��� yapt�
Beijing'de 23 May�s'ta "�ansl� Beijing" dizisi kapsam�nda d�zenlenen �in Atletizm Davet Turnuvas�'na kat�lan erkekler 110 metre engelli ko�usu d�nya rekoru sahibi Liu Xiang, yeni bir rekor k�rd�.
• Yao Ming'den NBA'da �in'in afet b�lgelerine acil yard�m �a�r�s�
NBA'n�n en uzun boylu basketbolcusu ve Houston Rockets tak�m�nda "�in Seddi" olarak adland�r�lan �inli basketbol y�ld�z� Yao Ming, �in'in Sichuan eyaletinin Wenchuan il�esinde �iddetli bir deprem meydana geldi�ini ��rendikten sonra afet b�lglerindeki son geli�meleri �e�itli yollarla takip etmeye ba�lad�. Depremin b�y�k can ve mal kay�ba yol a�t���n� ��renen Yao Ming, �in K�z�lha� Derne�i'ne 2 milyon yuan ba���ta bulundu.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040