Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• 24 y�l sonra halkada alt�n madalya kazanan sporcu Chen Yibing
Chen Yibing, 19 Aral�k 1984 tarihinde �in'in kuzeyindeki Tianjing kentinde d�nyaya geldi. Erken do�um nedeniyle, do�du�u zaman sadece 2 kiloydu ve �ok zay�f oldu�u i�in �l�m tehlikesi i�indeydi.
• Tabancay� seven �ampiyon Chen Ying
1977 y�l�nda �in'in ba�kenti Beijing'de do�an Chen Ying, yaramaz bir �ocuktu. Tabancayla oynamay� seven bu yaramaz k�z �ocu�u gen� at�c�lar� belirlemek i�in yap�lan se�melere kat�ld� ve sonunda olimpiyat �ampiyonu oldu.
• Olimpiyat Oyunlar�'ndaki "siyah at"-Liao Hui
Liao Hui, 1987 y�l�n�n Kas�m ay�nda �in'in Hubei eyaletinin Xiantao kentinde d�nyaya geldi.
• Zhong Man: Olimpiyat tarihindeki ilk �inli eskrim �ampiyonu
Zhong Man, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�ndaki erkekler bireysel eskrim yar��mas�nda Frans�z Nicolas Lopez'i yenerek olimpiyat tarihinde ilk �inli erkek eskrim �ampiyon oldu.
• Jimnastik�iyken 10 metre kule atlama sporcusu olan Zhou L�xin
 On y�l �nce s�k s�k ate�i ��kan ve nezle olan zay�f bir erkek �ocu�u, �imdi Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n erkekler 10 metre kule atlama yar��mas�nda g�m�� madalya alan bir sporcu oldu.
• Anne �ampiyon Xian Dongmei
1975 y�l�nda �in'in Guangdong eyaletinde do�an Xian Dongmei, spor hayat�na �nce g�re��i olarak ba�lad� ve �in Ulusal Kad�nlar G�re� �ampiyonas�'nda g�m�� madalya kazand�.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040