Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• ABD Atletizm Tak�m�'nin �inli Ba�kan�-Li Li
• Malezya Su Balesi Milli Tak�m�n�n �inli Ba� Teknik Direkt�r��Chen Meng
Chen Meng, Beijing Su Balesi Tak�m�'n�n �nemli bir sporcusu oldu�u i�in su balesi alan�nda teknik direkt�rler ve sporcular taraf�ndan tan�nm��t�r.
• Avustralya Suya Atlama Milli Tak�m� Ba� Teknik Direkt�r�: Wang Tongxiang

Tecr�beli suya atlama teknik direkt�r� Wang Tongxiang'dan bahsedilince onu tan�yanlar pek fazla ki�i ��kmaz.
• �inli badminton teknik direkt�r� Li Mao
Atalanta Olimpiyat Oyunlar�'n�n Badminton kategorisinin tek erkekler dal�nda ikinci olan �inli badmintoncu Dong Jiong'un teknik direkt�r� Li Mao,1999 y�l�nda �in Badminton Milli Tak�m� Ba� Teknik Direkt�r� Li Yongbo'yla baz� konularda fikir birli�ine ula�amad��� i�in �in Milli Tak�m�'ndan ayr�larak, Kore Cumhuriyeti Badminton Milli Tak�m�'�n Ba� Teknik Direkt�r� oldu.
• ABD Bayan Voleybol Milli Tak�m�'n�n �inli teknik direkt�r� �Lang Ping
2007 y�l�n�n sonunda d�zenlenen D�nya Bayan Voleybol Kupas�'n�n yar��malar�nda d�nyaca tan�nm�� eski �inli voleybolcu Lang Ping'in �al��t��� ABD Bayan Milli Tak�m� s�rekli ba�ar�lar� kazand�.
• Sissoko, Juventus Futbol Kul�b�'ne girdi
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040