Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Mo�ollar�n s�t i�kisi
Xinjiang'a gelenler, Mo�ollar�n s�t i�kisine hayran kal�r.
• Kazak ve K�rg�zlar�n kuzu yeme�i "Naren"
�klimin so�uk, rak�m�n da y�ksek olmas� nedeniyle et, Xinjiang'da hayvanc�l�kla ge�inen bir�ok etnik gruba mensup vatanda�lar�n vazge�ilmez yeme�idir.
• Xinjiangl�lar�n s�t �r�nleri
Xinjiang'�n yaz mevsimi, bozk�r�n "alt�n mevsimi" olarak nitelendirilir.
• K�rg�zlar�n duvar kilimleri ve "Kumuz" �alg�s�
�nce i��ilikle i�lenen duvar kilimleri, Xinjiang'da ya�ayan K�rg�zlar�n ba�l�ca s�s e�yalar�ndan biridir.
• Kazaklar�n battaniyeleri ve k�rba�lar�
Battaniye, Xinjiang'da ya�ayan �e�itli etnik gruplar�n ya�am�nda hem vazge�ilmez bir g�nl�k e�ya, hem de s�s e�yalar�ndan biridir.
• Uygur �i� kebab� ve kuzu �evirme
Xinjiang'da ya�ayan Uygurlar�n geleneksel yemeklerinden biri olan �i� kebap, �in genelinde son derece pop�ler bir yemektir.
• Uygur ekme�i: Nan
Uygurlar�n "nan" diye adland�r�lan ekme�inin, �in'in yemek k�lt�r�nde �zg�n bir yeri vard�r. Nan, Uygurlar�n ana yeme�idir.
• Uygur pilav�
Pilav, Xinjiang'da ya�ayan Uygurlar�n en �ok sevdikleri yemeklerden biridir.
• Xinjiangl�lar�n s�tl� �ay�
S�tl� �ay, Xinjiang'da ya�ayan etnik gruplar�n g�nl�k ya�am�nda vazge�ilmez bir i�ecektir.
• Uygurlar�n be�ikleri ve Yengisar b��aklar�
Uygurlar�n be�ikleri, e�ya oldu�u gibi ba�l� ba��na birer el sanat� eseri olarak da kabul edilir.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040