Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Xinjiang'�n yerlileri (11) Ruslar
Xinjiang'da 10 bin dolay�nda Rus ya��yor.
• Xinjiang'�n yerlileri (10) �zbekler
Tarihte Orta Asya'dan g�� eden �zbeklerin torunlar� olan Xinjiangl� �zbekler, Ka�gar, Yining, Ta�en, Urum�i, Sa�e ve Yarkent'te toplu halde ya��yor.
• Xinjiang'�n yerlileri (9) Man�ular
Xinjiang'daki Man�ular, a��rl�kl� olarak Urum�i, �li ve Changji b�lgelerinde Hanlar'la birlikte ya��yor.
• Xinjiang'�n yerlileri (8) Xibolar
Xinjiang'da ya�ayan Xibolar, 18. y�zy�lda d�nemin Qing Hanedan� y�netimi taraf�ndan g�nderilen Xibo askerlerinin torunlar�d�r.
• Xinjiang'�n yerlileri (7) Tacikler
Pamir Yaylas�'nda yer alan Ta�kurgan Tacik �zerk �l�esi'nde toplu halde ya�ayan Tacikler, "Bulutlar�n �zerinde ya�ayan insanlar" diye adland�r�l�yor.
• Xinjiang'n�n yerlileri (6) Mo�ollar
Xinjiang'daki Mo�ollar, Bay�ngol ve B�ltala Mo�ol �zerk illeri ile Bukser Mo�ol �zerk �l�esi'nde toplu halde ya��yor.
• Xinjiang'�n yerlileri (5) K�rg�zlar
K�k� �ok eskilere dayanan K�rg�zlar, Pamir Yaylas�'nda yer alan K�z�lsu K�rg�z �zerk �li'nde toplu halde ya��yor.
• Xinjiang'�n yerlileri: (4) Huiler
M�sl�man �inliler olan Huiler'in Xinjiang'daki yerle�imi, bundan yakla��k 700 y�l �ncesine dayan�r.
• Xinjiang'�n Yerlileri (3) Kazaklar
Xinjiang'da Uygur ve Hanlardan sonra en kalabal�k n�fusa sahip ���nc� topluluk olan Kazaklar'�n b�y�k bir b�l�m� hayvanc�l�kla ge�inir.
• Xinjiang'�n Yerlileri (2) Hanlar
Hanlar, Uygurlar'dan sonra Xinjiang'�n n�fusu en kalabal�k ikinci toplulu�udur.
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040