Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
• Y�ksek seviyeli basketbolcular �in'e ak�n etti
2008-2009 sezonu �in Profesyonel Basketbol Ligi, ge�mi�te e�i g�r�lmedik derecede yo�un bir ilgi �ekiyor.
• Taiwanl� tenis�i Lu Yen-Hsun'dan yeni s�rpriz beklentisi
D�rt b�y�k Grand Slam'dan biri olan Avustralya A��k Tenis Turnuvas� k�sa s�re �nce sona erdi.
• Yeni mekanizman�n, �inli bayan tenis�ilerin ba�ar�s�na katk�s�
K�sa s�re �nce sona eren Avustralya A��k Tenis Turnuvas�'nda �inli bayan tenis�iler iyi performanslar sergilediler.
• K�� sporlar� Beijinglilerin g�zdesi haline geldi
Y�zme, buz pateni ve kayak, Beijinglilerin k�� mevsiminde sa�l�klar�n� geli�tirmek i�in en �ok tercih ettikleri spor etkinlikleri haline geldi.
• Keyifli bir masatenisi karnaval�
Masatenisi karnaval� 9-11 Ocak tarihlerinde �in'in g�neyindeki Changsha kentinde yap�ld�.
• Yeni y�l� kutlamak i�in y�ksek yerlere ��kma etkinlikleri d�zenlendi
2009 y�l�n�n ilk g�nlerinde  �lkenin �e�itli b�lgelerinde ya�am d�zeyinin s�rekli olarak y�kseli�ini simgeleyen "y�ksek yerlere ��kma" etkinlikleri d�zenlendi.
• 2008'de atletizmde derin etkisi olan be� olay
2008 y�l�nda atletizm alan�nda meydana gelen bir�ok etkileyici �yk�, atletizme �zg� cazibeyi yans�tt�.
• 2008'de �in masatenisinde ba�ar�lar
2008'de uluslararas� masatenisi arenas�n�n hakimi �in masatenisi milli tak�m�yd�.
• �in Y�zme Tak�m� 2008'de ba�ar� ve �mit elde etti
2008 y�l�n�n, yenilgilere u�ramas�na ra�men �in Y�zme Tak�m� i�in yine de "verimli" bir y�l oldu�u s�ylenebilir.
• 2008 y�l�ndaki �in sporu
Bitmek �zere olan 2008 y�l�nda �in sporunda d�nyada dikkat �eken ba�ar�lar kaydedildi.
• ABD bayan futbolunun uzun zamand�r y�ksek seviyede korunmas�n�n s�rr�
20 Ya��ndan K���k Gen� Bayanlar 2008 D�nya Futbol �ampiyonas� 7 Aral�k'ta �ili'de sona erdi.
• Bayanlar Olimpiyat Oyunlar�'n�n boks yar��mas�na kat�lmay� bekliyor
Olimpiyat Oyunlar�'n�n mevcut yar��ma dallar� i�inde, bayanlar�n kat�lmad��� tek dal, boks.
1 2 3 4 5 6 7 8 next
SearchYYMMDD  
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040