Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�inli sporcular, �nivesiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda ���nc� �ampiyonlu�u kazand�

(GMT+08:00) 2009-02-26 12:08:56 cri
    D�nya �nivesiteler Aras� K�� Oyunlar�'n�n artistik buz pateni �iftler dal�nda iki kez �ampiyon olan �inli Zhang Dan ve Zhang Hao, Ha'erbin kentinde devam eden 24. D�nya �nivesiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda 22 �ubat'ta ezici �st�nl�kle �ampiyonluklar�n� koruyarak ���nc� kez alt�n madalya kazand�. Mor renkli yar��ma giysisiyle piste ��kan Zhang Dan ve Zhang Hao, son yar��mac�lar olmalar�na ra�men g�zel performanslar�yla seyircilerin be�enilerini kazan�p alk��lar�n� alarak 195.32 puanla alt�n madalyan�n sahipleri oldu.

    ITTF Profesyonel Turnuvas�'n�n Katar Aya�� sona erdi

    Uluslararas� Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Profesyonel Turnuvas�'n�n Katar Aya�� 21 �ubat'ta sona erdi. �in Masa Tenisi Milli Tak�m�, tek bayanlar, �ift bayanlar ve �ift erkekler dallar�nda alt�n madalya al�rken tek erkekler finalinde �inli sporcu Ma Lin �nl� Alman sporcu Timo Boll'e yenildi.

    Turnuva kapsam�nda 21 �ubat g�n� erken saatlerinde �inli sporcu Guo Yue ve Zhang Yining tak�m arkada�lar� Ding Ning ve Liu Shiwen'yi 4-1 yenip �ift bayanlar dal�nda �ampiyon oldu. �inli Ma Long ve Xu Xin tak�m arkada�lar� Hao Shuai ve Wang Liqin'i 4-1 yenip �ift erkekler dal�nda alt�n madalyan�n sahibi oldu.

    �inli Zhang Yining, daha sonra d�zenlenen tek bayanlar finalinde tak�m arkada�� Guo Yue'yi yenip �ampiyon oldu. Ancak Ma Lin tek erkekler finalinde "Alt�n �ocuk" olarak nitelendirilen Alman sporcu Timo Boll'e 3-4 yenilip g�m�� madalya ald�.

    �d�l tutar� 300 bin dolar olan Katar Turnuvas� 17 �ubat'ta ba�lad�. Turnuvaya d�nyan�n 36 �lkesinden ve b�lgesinden kat�lan 169 sporcu, tek bayanlar, �ift bayanlar, tek erkekler ve �ift erkekler dallar�nda yar��t�.

    "�leri teknoloji �r�n� mayolar yar��mada yasaklanmal�"

    Eski Olimpiyat �ampiyonu �ngiliz y�z�c� Duncan Goodhew 21 �ubat'ta yapt��� a��klamada, Uluslararas� Y�zme Federasyonu'nun, y�z�c�lerin Speedo marka k�pekbal��� s�rt� tasar�ml� mayo gibi ileri teknoloji �r�n� kullanan mayolar giyip yar��malara kat�lmas�n� yasaklamas� �a�r�s�nda bulundu.

    2008 y�l�nda uluslararas� y�zme �evresindeki 108 yeni d�nya rekorundan 79'u, k�pekbal��� s�rt� tasar�ml� mayo giyen y�z�c�ler taraf�ndan k�r�lm��t�. Uluslararas� Y�zme Federasyonu mayo teknolojisiyle ilgili sorunlar� g�r��mek i�in Lozan'da ola�an�st� bir zirve toplant�s� d�zenliyor. Federasyonun en k�sa s�re i�inde k�s�tlama tedbirleri almas� gerekti�ine i�aret eden 51 ya��ndaki Duncan Goodhew, ileri teknolojiykullanan mayolar�n y�zme sporunun temel felsefesine ayk�r� oldu�u g�r���n� savundu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040