Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

FIFA D�nya Kupas�'na ev sahipli�i i�in ba�vurular ba�lad�

(GMT+08:00) 2009-01-22 17:49:18 cri
    Uluslararas� Futbol Federasyonlar� Birli�i (FIFA) taraf�ndan 16 Ocak'ta yap�lan a��klamada, 2018 ve 2022 y�llar�nda d�zenlenecek d�nya kupalar�na ev sahipli�i i�in ba�vuru s�recinin ba�lad��� bildirildi. Ba�vuru s�reciyle ilgili bilgileri b�t�n �yelerine ilettiklerini belirten FIFA, �ye federasyonlar�n 2018 ve 2022 d�nya kupalar�na ev sahipli�i yapmak i�in 2 �ubat 2009 tarihine kadar ba�vuruda bulunbilece�ine i�aret etti. FIFA, �ye federasyonlardan 145'inin 2018 D�nya Kupas�, 198'inin ise 2022 D�nya Kupas�na evsahipli�i yapma hakk�na sahip oldu�una dikkat �ektti.

    FIFA �cra Kurulu taraf�ndan Aral�k ay�nda Japonya'n�n Tokyo kentinde al�nan kararda, 2018 ve 2022 y�llar�nda d�zenlenencek d�nya kupalar�na ev sahipli�i yapmak i�in ba�vuru i�lemlerinin ayn� zamanda ba�lat�laca��, ba�vurular sonucunda yap�lacak se�imle iki federasyonun isimlerinin 2010 y�l�n�n Aral�k ay�nda belirlenece�i a��kland�.

    FIFA D�nya Kupas�, 2010 y�l�nda G�ney Afrika Cumhuriyeti, 2014 y�l�nda ise Brezilya taraf�ndan d�zenlenecek.

    ------ 2008 y�l�n�n En �yi Futbolcu �d�lleri sahiplerini buldu

    FIFA taraf�ndan 12 Ocak'ta �svi�re'nin Z�rih kentinde yap�lan a��klamada, FIFA'n�n 2008 y�l�n�n En �yi Futbolcu �d�llerine erkeklerde Avrupa 53. "Alt�n Top" �d�l�'n� kazanan �nl� Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bayanlarda ise Brezilyal� Marta Silva lay�k g�r�ld�.

    Al�nan habere g�re, b�t�n d�nyadaki milli tak�mlar�n ba� antren�rleri ile tak�m kaptanlar�n�n kat�ld�klar� oylamada, 23 ya��ndaki Ronaldo, 935 oy kazanarak ezici �st�nl�kle 2008 "FIFA D�nyada Y�l�n Futbolcusu" unvan�na sahip oldu.

    2007-2008 sezonunda Portekiz milli tak�m�nda oynad��� ma�larda toplam 42 gol atan Ronaldo ayn� zamanda Avrupa "Alt�n Top" �d�l� ve Uluslararas� Profesyonel Futbolcular Derne�i taraf�ndan verilen En �yi Fubolcu �d�l�n� de ald�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040