Hakkımızda | CRI  Hakkında | Eski Versiyonumuz
 
Türkler'den Çin'e Bakış | Ekonomi, Bilim ve Sağlık | Xinjiang | Çin Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & Gündem | Kültür & Sanat | Yaşam Panoraması | Spor | Çin'i Gezelim | Çince Öğreniyoruz | Sanal Türk-Çin Dostluk Kulübü | Ankara Radyosu

Köy reformunun yeni dönemi

(GMT+08:00) 2008-10-13 11:29:22 cri

     Çin Komünist Partisi (ÇKP) 17. Merkez Komitesi 3. Genel Toplantısı 9 ile 12 Ekim günleri arasında Beijing'de yapıldı. Toplantının ana gündemini, beklendiği gibi, köy reformu konusu oluşturdu. Toplantıda, köy reformunun 2020 yılına kadar temel hedefleri belirlendi. Bu hedefler doğrultusunda kentsel ve kırsal kesimlerin gelişmesiyle ilgili birleşik bir mekanizma kurulacak; devletin gıda güvenliği ve temel tarımsal ürünlerin tedariki güvence altına alınacak; ve köylülerin kişi başına düşen net gelir bir misli artırılacak.

     Çin'deki reform ve dışa açılma 30 yıl önce köylerde başlatıldı. Ancak kentlere göre kırsal kesimlerin gelişmesi son yıllarda geride kaldı. Kırsal kesimlerin gelişmesini hızlandırmak için ÇKP toplantısında, buralarda sistem inşasının güçlendirilmesi, çağdaş tarımın geliştirilmesi ve kamu davalarının ilerletilmesi açılarından düzenlemeler yapıldı.

     Kırsal kesimlerdeki sistem inşası konusunda toplantıda, köy ekonomisinin temel işleyiş sisteminin istikrarlı biçimde sürdürülüp daha sağlıklı hale getirilmesi, toprak yönetim sisteminin daha sıkılaştırılması ve çağdaş kırsal finans sisteminin oluşturulması istendi. Toplantıda ayrıca, kentler ile köylerin uyumlu şekilde gelişmesini sağlayacak birleşik bir sistemin kurulup hızlandırılması talep edildi.

     Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kalkınma Araştırmaları Merkezi'nin Köy Kalkınması Şubesi Başkan Yardımcısı Xu Xiaoqing, Çin'de kentsel ve köysel olmak üzere iki etkenli ekonominin kent ekonomisinde modern sanayi üretimini ve köy ekonomisinde tarıma dayalı doğal ekonomiyi kapsadığını ve iki ekonomi arasındaki çelişkinin köylerin, hatta tüm ülkenin gelişmesini sınırladığına işaret etti. Xu Xiaoqing, kentler ile köyleri birleştirmenin tüm ulusal ekonomi ve sosyal gelişme için olumlu bir anlam taşıdığını belirtti. 

     "Sanayileşme, kentleşme ve çağdaşlaşma sürecinin henüz tamamlanmadığı bir ülke olan Çin'de tarım önemli bir temeldir. Çin nüfusunun çoğu kırsal kesimlerde yaşıyor. Çin ekonomisi iki bölümlü bir yapıdan oluşuyor. Bu arkaplanda ÇKP 17. Merkez Komitesi 3. Genel Toplantısı'nda köy reforumuna ilişkin olarak tam zamanında kararlar alındı."

     Sosyal güvence paylaşımı alanında kentliler ile köylüler arasındaki mesafenin kapatılması ve iki bölümlü ekonomik yapının kırılması için toplantıda, kamu maliyesinin kapsadığı kırsal kesimlerin boyutunun genişletilerek, sağlık, eğitim ve kültür gibi alanlara yapılan yatırımların artırılması ve köylülerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi kararlaştırıldı.

      Toplantıda çağdaş tarımın geliştirilmesi konusunda, tarımsal gelişmenin hızlandırılıp devletçe gıda güvenliğinin sağlaması ve temel tarım ürünlerinin güvence altına alınmasının önemi vurgulandı, tarımsal gelişme tarzlarındaki dönüşümün hızlandırılması, tarımda bilimsel ve teknolojik yenilik yaratma ve alt yapı tesisleri inşasının güçlendirilmesi, bunun yanı sıra, tarımda standartlaşma ve tarımsal ürünlerin kalite denetiminin güçlendirilerek, kıstaslara uymayan ürünlerin piyasaya girmesinin önlenmesi istendi.

     ÇKP 17. Merkez Komitesi 3. Genel Toplantısı'nda 2020 yılına kadar köylülerin kişi başına düşen net gelirinin 2008 yılına göre bir misli artırılması, tüketim seviyesinin büyük ölçüde yükseltilmesi ve mutlak yoksuluğun ortadan kaldırılması de dahil olmak üzere çeşitli hedefler ortaya kondu. Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Köy Kalkınması Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacı Li Jing, köylülerin çeşitli yöntemlerle arazi kiralama hakkını devretmesine izin verilmesi gibi reform önlemleri uygulanması sayesinde köylülerin net gelirlerinin bir misli artırılması hedefinin gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

     "Arazi piyasasında, köylerdeki araziler olsun kentlerdeki araziler olsun, aynı bölgeden arazilerin aynı fiyatta olması, köylülerin gelirini büyük ölçüde artıracak. İkincisi köylü işçilerin maaşlarının artırılması... Köylü işçiler ve kentli işçilere aynı statü tanınmasıyla, köylü işçilerin maaşlarının artma potansiyeli büyük olacak. Bir de, tarımsal ürünlerin fiyatlarının yükseltilmesi... Tarımsal ürünlerin fiyatlarının yükseltilmesiyle köylülerin gelirleri de büyük ölçüde artırılacak. Yani köylülerin net gelirinin 2020 yılına kadar bir misli artması mümkündür."

     Uzmanlar, küresel ekonominin gerilediği koşullarda Çin'in kırsal kesimlerinde hızlı bir gelişmenin sağlanması ve köylülerin gelirinin büyük ölçüde artırılmasının, Çin'in ihracattan tüketime dayalı artış tarzına geçmesi için yararlı olacağını ve Çin'deki ekonomik ve sosyal gelişmelere üzerinde derin etkiler yapacağını belirttiler.

  İlgili Haberler
  Yorumunuzu Gönderin
Yayın Çizelgesi
Günlük Konuşma
• Ders 45 Kayıt yaptırmak
• Ders 44 Kaybedilen önemli belgeler için bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kartı kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 Ödemek
Diğer>>
Tavsiye Edilen Programlar
• Çin döviz rezervleri ve Amerika
• Amerika'yı "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol takımları 18 yaşı altındaki yabancı futbolcuları almamalı"
• Çin Seddi'nde Beşiktaş kutlaması
• "Çıplak ayaklı doktorlar"dan köy hastanelerine
• Makam sanatının "ilkbaharı" için
• Dışlanan rejimlerle ilişkiler...
• An Lee, Booker ödüllüromanını peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton Açık Turnuvası'nda en büyük galibiyet Çin takımının
• "Çirkin ördek yavrusundan güzel kuğu"ya dönüşen halterci Chen Xiexia
Diğer>>
china radio international china radio international

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040