Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bulgaristan: Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar�, m�kemmel!

(GMT+08:00) 2008-10-07 10:22:35 cri

    2008 Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar� 17 Eyl�l'de sona erdi. 147 �lke ve b�lgeden gelen engelli sporcular, Beijing'de unutulmayacak 10'dan fazla g�n ge�ti. Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan 8 Bulgar sporcu, Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar�ndan b�y�k memnuniyet duydu ve m�kemmel organizasyon �al��malar�yla Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n ba�ar�l� olarak d�zenlenmesi sa�land���n� belirtti.

    Bulgaristan Engelliler Olimpiyat kafilesi Ba�kan� ve Ulusal Engelliler Olimpiyat Komitesi Ba�kan� Ilia Lalov 3 defa �in'e geldi. Beijing'de meydana gelen de�i�imler, Lalovu'u �a��rtt�. Beijing'deki hava kalitesinin daha iyi oldu�unu, ula��m�n daha kolay oldu�unu, Engelliler Olimpiyat K�y�'ndeki tesisler ve hizmetlerin eskiden g�r�lmedi�ini belirten Lalov �unlar� s�yledi:

    "Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n b�y�kl��� beni �a��rtt�. Engelli sporculara sa�lanan stadyum ve spor salonlar� �ok ileri, konut ko�ulu da �ok iyidir. Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar�, kat�ld���m Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda en iyi organizasyon �al��malar�d�r. Beijing'deki Engelliler Olimpiyat K�y�, en iyi Engelliler Olimpiyat K�y�'d�r."

    33 ya��ndaki Stela Eneva yar��maya kat�lmak i�in bir�ok �lkeye gitti. Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar� Eneva'ya derin izlenim b�rakt�. Eneva ��yle konu�tu:

    "Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar� �ok iyi! Buradaki her �ey m�kemmeldir. �inliler bize s�cak davrand�. Bana g�re, Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�, Engelliler Olimpiyat tarihindeki en g�zel bir Engelliler Olimpiyat Oyunlar� oldu."

    Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�, Dechko Ovchalov'un kat�ld��� 2. Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'d�r. Beijing Engelliler Olimpiyat K�y�'ndeki ya�am ortam� ve engelliler i�in tasarlanan engelsiz tesislerden b�y�k memnuniyet duyan Ovchalov �unlar� s�yledi:

    "Engelliler Olimpiyat K�y�'ndeki jimnastik salonu �ok iyi. K�ydeki otob�s sistemi �ok kolay. Servisler, bizi herhangi bir yere ta��yabilir. Konut ko�ulu da �ok iyi. ��inde, geni� ve rahat banyo odas� var. Buradaki her �ey m�kemmeldir."

    Beijing'e ilk defa gelen Bulgaristan engelliler atletizm milli tak�m�n�n a�tren�r� Radostin Todorov, Olimpiyat g�n�ll�lerinin g�l�msemesi ve s�cak hizmetlerinin kendisini �ok etkiledi�ini, Beijing'in ev gibi oldu�unu hissetti�ini belirtti. Todorov ��yle konu�tu:

    "Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar� �ok iyi. Olimpiyat stadyumlar� �ok g�rkemli. G�n�ll�ler, bize kapsaml� hizmet sa�lad�. Eskiden ba�ka �lkelerde bir�ok yar��maya kat�ld�m. Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar�, eskiden g�r�lmedi. Olimpiyat K�y�'�ndeki ortam �ok g�zel. Bu, sporcular i�in �ok yararl�d�r."

    �ok defa Beijing'e gelen Bulgaristan Gen�lik Spor M�d�r� Vesela Lecheva, iyi organizasyon �al��malar� dolay�s�yla, sporcular�n yar��malarda ba�ar� kaydedebildi�i g�r���nde oldu. Lecheva �unlar� s�yledi:

    "Beijinglilerin s�cakl��� ve Engelliler Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi'nin �al��malar� bende derin izlenim b�rakt�. Beijing Engelliler Olimpiyat K�y� �ok g�rkemli. Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda en ileri teknolojiler ve spor tesisleri kullan�ld�. Bunun yan� s�ra, Beijing'deki hava kalitesi eskiden daha iyi oldu."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040