Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Slovakiya spor kafilesi �in'e bir kez daha gelmesini bekliyor

(GMT+08:00) 2008-09-30 21:35:28 cri
    Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar� 17 Eyl�l'de sona erdi. Slovakiya spor kafilesi 18 Eyl�l'de �lkeye d�nd�. �in'den ayr�lmadan �nce, Slovakiya spor kafilesi Ba�kan� ve sporcular� �in Uluslararas� Radyosu'yla bir s�yleyi� yapt�.

    Olimpiyat Oyunlar� ve Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na 6 defa kat�lan Slovakiya spor kafilesi Ba�kan� Samuel Rosko, Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar� hakk�nda �unlar� s�yledi:

    "Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�, kat�ld���m Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'ndan en iyi biridir. �inliler bize dost�a davrand�. Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar� �ok iyi yap�ld�. Engelliler Olimpiyat K�y� ve Olimpiyat stadyumlar� bende derin izlenim b�rakt�. �in'e �ok te�ekk�rler."

    Slovak sporcular Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'nda, 2 alt�n, 3 g�m�� ve 1 bronz madalyay� elde etti. Slovak sporcular�n kaydetti�i ba�ar�lardan memnun olan Samuel ��yle konu�tu:

    " Bizim i�in, her madalya da �ok de�erli. ��nk� sporcular madalya kazanmak i�in yo�un antreman yapt� ve bir�ok ter d�kt�."

    Yabanc�lara s�cak ve dost�a davranan �inliler, Samuel'de de derin izlenim b�rakt�. Olimpiyat g�n�ll�lerinin �ok iyi hizmet ve b�y�k yard�m sa�lad���n� belirten Samuel, gelecekte Beijing'e bir kez daha gelmek istedi�ini de kaydetti. Samuel �unlar� s�yledi:

    "Engelliler Olimpiyat Oyunlar� s�ras�nda �ok me�gul oldu�um i�in, Beijing'deki tarihi ve k�lt�rel miraslar� gezemedim. Gelecekte Beijing'e kesinlikle daha gelece�im."

    Slovak sporcu Veronica Vadovicova, 10 metre t�fek at�c�l��� dal�n�n R2 s�n�f�nda alt�n madalya kazand�. Vadovicova'n�n elde etti�i alt�n madalya, Beijing Eneglliler Olimpiyat Oyunlar�'nda ortaya ��kan ilk alt�n madalyayd�. Sydney ve Atina Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na da kat�lan Vadovicova, �in'de �ok rahat ge�ti�ini, �in'in tarihi ve k�lt�r� �ok sevdi�ini kaydetti. Vadovicova ��yle konu�tu:

    "�in'e gelmeden �nce, �in'le ilgili bir�ok kitab� okudum ve bir�ok filmi seyrettim. Bu defa �in'de �in'in tarihi ve k�lt�r�n� bizzat ��rendi�im i�in �ok mutluyum."

    Slovakiya Ulusal Engelliler Olimpiyat Komitesi Ba�kan� Riapos Jan, masa tenisi yar��mas�nda Slovakiya'ya bir alt�n madalya kazand�rd�. 4 kez Beijing'e gelen Jan, Beijing hakk�nda �unlar� s�yledi:

    "Beijing, kendine �zg� cazibeyle d�nyaca tan�nm�� bir kenttir. S�cak �inliler, bize �ok dost�a davrand�. Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar� bizde derin izlenim b�rakt�."

    Slovakiya spor kafilesindeki g�revli Margareta �ince'yi �ok sevdi. Margareta Slovakiya'ya d�nmeden �nce, �lkedeki �ince kursuna ba�vurdu. Beijing Olimpiyat Oyunlar� ve Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n ba�ar�l� d�zenlenmesi i�in b�y�k �aba harcayan g�n�ll�lere te�ekk�r eden Margareta �unlar� s�yledi:

    "�in'e kesinlikle daha gelece�im. ��nk�, �u ana kadar �in'in b�t�n cazibesini ��renmedim."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040