Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Yeralt� ordu ve atlar

(GMT+08:00) 2008-02-22 11:13:48 cri

Yeralt� M�zesi

�kinci b�l�mden subay portresi

D�rt atl� bronz sava� arabas�

Yeralt� Ordusu M�zesi'nin birinci b�l�m�: "Kar��m�zda normal insan �l��lerinde yap�lm��, sakin, disiplinli bir ordu duruyordu."

Yeralt� Ordusu M�zesi'nin birinci b�l�m�

"Ne Roma d�neminin kral ve generallerini ma�rur, sert ifadesi ne de romantik d�nemin yukar�lardan bakan an�tsal duru�u vard� onlarda."

�elik konstr�ksiyonlu birinci b�l�m�n giri�i

Birinci b�l�mdeki halen toprak alt�nda bulunan toprak asker say�s�n�n 6000 oldu�u tahmin ediliyor.

"Hazineler inanc� sat�n alamaz, askerler ve atlar ise hala sad�k."

Birinci b�l�mden toprak atlar

"Kim �l�ms�zl��� elinde tutabilir"

Yeralt� ordular, genel meydan sava�� d�zeniyle yerle�tirilmi�.

Yeralt� Ordusu M�zesi'nin ���nc� b�l�m�

���nc� b�l�mdeki kafalar� hen�z yerle�tirilmemi� askerler

Su ��kartmak i�in kuyu kazarken Yeralt� Ordusu'nu bulan ve sanat tacirlerine pe�ke� �ekmeyen kahraman k�yl�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040