Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Konf��y�s S�n�f�,�ince nin turkiyede yayg�nla�mas�nda b�y�k reform olacak"

(GMT+08:00) 2007-08-02 11:43:23 cri

    T�rkiye'den dinleyicimiz Musa �zal bize yollad��� elektronik postada �unlar� yazm��:

    "2006 Y�l� d�nyada reform, d��a a��lma, sosyalist modernle�me, in�as�nda verim, y�l� oldu,

    Ulusal komite, hogkong lu, ma�aolu, taiwanl�, ve yurtd���nda �al��an �inli g��menlerle ba�lant�lar yo�unla�t�r�ld�,

    �in'in ilk konf��y�s s�n�f� T�rkiye'de kurulacak, uluslar aras� alanda kullan�lan ba�l�ca dillerden biri olan ingilizce genelde bir�ok insan�n yabanc� dil ��renmeye karar verdi�i dildir ama, �in ekonomisinin geli�mesi, ve �in in uluslar aras� arenadaki konumunun y�kselmesi ile birlikte, d�nyada �inceyi yabanc� dil olarak tercih eden insan say�s� g�n ge�tikce �o�al�yor,

    T�rkiye ve �in kar��l�kl� olarak yetkililerce Ankara ve Beijing de i�birli�i muht�ralar� imzalad�lar, �zellikle xia yongmin in gayretlerine yak�n tan���m, bundan sonra �in ce evimde de�il, dersliklerde ��retilecek, �in ve �lke dostlu�una �ok katk�lar olacak,

    2007 Y�l�, �ince nin turkiyede yayg�nla�mas�nda b�y�k reform olacak."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040