Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu
24 y�l sonra halkada alt�n madalya kazanan sporcu Chen Yibing
Chen Yibing, 19 Aral�k 1984 tarihinde �in'in kuzeyindeki Tianjing kentinde d�nyaya geldi. Erken do�um nedeniyle, do�du�u zaman sadece 2 kiloydu ve �ok zay�f oldu�u i�in �l�m tehlikesi i�indeydi.
Tabancay� seven �ampiyon Chen Ying
1977 y�l�nda �in'in ba�kenti Beijing'de do�an Chen Ying, yaramaz bir �ocuktu. Tabancayla oynamay� seven bu yaramaz k�z �ocu�u gen� at�c�lar� belirlemek i�in yap�lan se�melere kat�ld� ve sonunda olimpiyat �ampiyonu oldu.
Olimpiyat Oyunlar�'ndaki "siyah at"-Liao Hui
Liao Hui, 1987 y�l�n�n Kas�m ay�nda �in'in Hubei eyaletinin Xiantao kentinde d�nyaya geldi.
Zhong Man: Olimpiyat tarihindeki ilk �inli eskrim �ampiyonu
Zhong Man, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�ndaki erkekler bireysel eskrim yar��mas�nda Frans�z Nicolas Lopez'i yenerek olimpiyat tarihinde ilk �inli erkek eskrim �ampiyon oldu.
T�rkiye'ye tekvandoda iki madalya
29. Yaz Olimpiyat Oyunlar�'nda tekvandoda bayanlar 57 kiloda T�rk sporcu Azize Tanr�kulu, 2. olarak g�m�� madalya kazand�.
Di�er>>
Olimpiyat Haberleri  
• Sarkozy'den Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na �vg�
• Uluslararas� Paralimpik Komitesi'nden Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'na �vg�
• Beijing Engelliler Olimpiyatlar�'n�n organizasyon �al��malar� y�ksek puan ald�
• Yabanc� liderler, olimpiyat ba�ar�s� i�in Beijing'i kutlad�
• Engelliler Olimpiyatlar�'n�n ���nc� yar��ma g�n� tamamland�
• Cumhurba�kan� Hu Jintao, Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n onur konuklar�na yemek verdi
Di�er>>
Olimpiyat Tesisleri
Olimpiyat Y�ld�zlar�
 • Beijing Olimpiyatlar�'nda 5 madalya sahibi Liukin
 • K�bal� atlet Robles'in yeni meydan okumalarla kar��la�ma hevesi
 • Beijing Olimpiyatlar�'nda T�rkiye'ye ilk madalyay� kazand�ran k�z
 • �sinbayeva g�zelli�i
 • �in halter tak�m� Olimpiyat yolculu�una m�kemmel bir nokta koydu
 • Zhang Lin, �in'in erkek y�z�c�l���ne ismini yazd�rd�
 • Di�er>>
  Bas�nda Beijing 2008
 • T�rk bas�n mensuplar�n�n g�z�ndeki Beijing Olimpiyatlar�
 • OL�MP�YAT MEKTUBU
 • En iyisini yapt�lar
 • Pekin olimpiyat keyfini ya��yor
 • Pekin Olimpiyatlar�'n�n maliyeti 42 milyar dolar!
 • Ku� Yuvas�, Su K�p�
 • Cennetteki yasaklar
 • Beijing izlenimleri
 • Pekin naklen yay�na haz�r
 • Di�er>>
  �nl�lerden Olimpiyata Bak���
 • Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n organizasyon �al��malar� takdirle de�erlendirildi
 • T�rkiye Kafilesi: D�nya olimpiyatlarla �in'i tan�d�
 • "Beijing'in organizasyonu m�kemmel"
 • "�in'in geli�mesini daima izliyorum"
 • Mehmet Ali �ahin'le olimpiyatlar hakk�nda s�yle�i
 • Mehmet Atalay'dan Beijing Olimpiyatlar� de�erlendirmesi
 • Di�er>>
  Olimpiyatlar� �zlerken �in'i de Gezelim

  �in'deki "Dinozorlar Vadisi"

  "Buz �ehri" Ha'erbin

  Geleneksel Beijing yemekleri sunan Jiumen Lokantalar�

  Beijing'deki �talyan lokantalar�

  Bat� damak zevkine uyarlanm�� �in mutfa��

  "�in'in Louvre M�zesi" Baigongfang
  Olimpiyatlarda Ge�en Hafta
 • D�nya sporcular� Olimpiyat Oyunlar�'na yo�un �ekilde haz�rlan�yor
 • Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n son haz�rl�klar�
 • "�evre dostu olimpiyat, �evre in�as�na �rnek olu�turdu"
 • Di�er>>

  Olimpiyat Kentleri

 • Qingdao (Yelken)
 • Hong Kong (Binicilik)
 • Shanghai (Futbol)
 • Tianjin (Futbol)
 • Shenyang (Futbol)
 • Qinhuangdao (Futbol)
 • Di�er>>

  Engelliler Olimpiyatlar�

 • Madalyalar
 • Beijing Engelliler Olimpiyad� Simgeleri
 • Tema Slogan�
 • Engelliler Olimpiyad� Maskotu
 • Semboller
 • Engelliler Olimpiyatlar�n�n Tarih�esi
 •  
  Beijing 2008 Program�
  M�sl�manlar i�in Olimpiyat Rehberi
  Hizmet Defteri

  T�p Servisi

  Otel

  Turizm Rehberi

  U�ak Seferi
  Beijing Haritas�
  Beijing 2008 Rehberi

  Beijing'e Ho�geldiniz!