G20’den COVID-19’a karşı işbirliğini güçlendirme çağrısı

2020-11-22 14:45:20

G20’den COVID-19’a karşı işbirliğini güçlendirme çağrısı

G20 Liderleri 15. Zirvesi dün video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Konferansa katılan G20 liderleri, uluslararası toplumun COVID-19 salgınını göğüslemek için eşgüdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zirvenin ilk gününde, pandeminin kontrolü, önlenmesi ve göğüslenmesi ana gündemi oluşturdu.

Zirveya katılan G20 liderleri, COVID-19 pandemisine karşı eşgüdümün güçlendirilmesi, özellikle en savunmasız topluluklara yönelik destek verilmenin yanı sıra, pandeminin kontrolü ile önlenmesine ilişkin harcamanalrın artırılması gerektiğini vurguladı.

Zirveye, G20 Dönem Başkanlığı’nı yürüten Suudi Arabistan evsahipliği yaptı.

王静