[Besteci ve Söz Yazarları]
Liu Wenjin 
Gao Weijie 
Fu Lin 
Wang Luobin 
Lei Zhenbang 
Zhang Li 
Tian Han 
Xu Peidong 
Qiao Yu 
Nie Er 
Liu Tianhua 
[Şefler]
Yan Liangkun 
Pu Dongsheng 
Hu bingxu 
Chen Xieyang 
Zheng Xiaoying 
Li Delun 
Chen Zuohuang 
Peng Xiuwen 
[Şarkıcılar]
Tang Can Yan Weiwen
Yang Hongji Lu Jihong
Liao Changyong Guo Lanying 
Zhang Ye Wu Bixia
Cheng ZhiSong Zuying 
Jiang Dawei Zhou Xiaoyan
Hu Songhua 
[Müzisyenler]
Wang Ciheng 
Sheng Zhongguo 
Tang Junqiao 
Xue Wei 
Zhao Songting 
Lu Rirong 
Liu Haide 
Liu Mingyuan 
Fu Cong
Song Fei