>>[Ekonomi]
Çin Ekonomisine Genel Bakış 
>>[Sektör Yapısı]
Sektör yapısının temeli 
Tarım  •Sanayi  •Hizmet sektörü 
>>[Ekonomi Sistemi]
Sosyalist Piyasa Ekonomisi SistemiMülkiyet yapısı 
>>[Gelişme Stratejisi]
Gelişme stratejisi 
>>[Yatırım Ortamı]
Altyapı tesislerinin inşasıYatırım politikası 
Ekonomik pilot bölge ve dışa açılan sahil kentleri 
Ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgeleri 
Yüksek ve Yeni Teknoloji Sektörü Kalkınma BölgesiSerbest Ticaret Bölgeleri 
>>[Dış Ticaret]
İthalat ve ihracatYabancı sermayeden yararlanma 
Çin’deki önemli çokuluslu şirketler 
>>[Finans Sistemi]
Bankacılık denetimi ve yönetimiMenkul kıymetler denetimi ve yönetimi 
Sigortacılık denetimi ve yönetimiRMB ve döviz yönetimi 
>>[Ekonomik Yaşam]
Vatandaşların geliri ve tüketimi •Sosyal sigorta sistemi 
>>[Önemli Büyük Projeler]
Üç Boğaz Barajı ProjesiÇin’in güneyinden kuzeyine su dağıtılması projesi 
Qinghai-Tibet Demiryolu ProjesiDoğal Gazın Batıdan Doğuya Gönderilmesi Projesi 
Çin’in batısından doğusuna elektrik taşıma projesi 
>>[Batı Çin’de büyük kalkınma]
Batı Çin’de büyük kalkınma 
>>[Kuzeydoğu Çin’deki eski sanayi merkezlerinin canlandırılması]
Kuzeydoğu Çin’deki eski sanayi merkezlerinin canlandırılması