CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
Kadınların Gelişmesini İlerletmek ve Herkes İçin Daha Güzel Bir Dünya Yaratmak
  2015-11-09 15:27:36  cri

Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

(New York, 27 Eylül 2015)

Genel Sekreter Ban Ki-moon,

İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka,

Sevgili meslektaşlar,

Bayanlar ve baylar,

Dostlar,

Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 70. ve Dünya Kadın Konferansı'nın Beijing'de düzenlenmesinin 20. yıldönümü vesilesiyle, Küresel Liderler Toplantısı düzenleyerek, cinsiyet eşitliği ve kadınların gelişmesiyle ilgili taahhütlerimizi yinelememiz ve daha güzel bir gelecek için plan hazırlamamız büyük önem taşıyor.

Kadınlar, maddi ve manevi medeniyetin yaratıcıları, sosyal kalkınma ve ilerlemeyi gerçekleştiren önemli bir güçtür. Kadınlar olmaksızın insan ırkının ve insan toplumunun devamlılığı söz konusu olmazdı.

Cinsiyet eşitliğini gözetmek yüce bir davadır. Tarih, kadınların kurtuluşu ve ilerlemeleri olmadan, insanlığın kurtuluşu ve ilerlemesinin de mümkün olmayacağını gösteriyor. Cinsiyet eşitliği hedefini gerçekleştirmek için, zorlu bir yolu geride bıraktık. 200 yıl önce dünyanın ilk Kadın Hakları Deklarasyonu'nun yayımlanmasından, "8 Mart" Uluslararası Kadınlar Günü'nün oluşturulmasına, Birleşmiş Milletler bünyesinde Kadının Statüsü Komisyonu'nun kurulmasına ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi'nin onaylanmasına kadar, kadın davasındaki her adım, insan medeniyetini ilerletti.

20 yıl önce, 4. Dünya Kadın Konferansı'nda Beijing Deklarasyonu ve Eylem Programı kabul edilerek, cinsiyet eşitliğini ilerletme, kadının hak ve çıkarlarını koruma hedefi ve politika çerçevesi belirlendi. Bugün, Beijing Konferansı'nda ilan edilen ruh, dünya çapında pozitif değişiklikler yarattı. Dünya ülkelerinin cinsiyet eşitliği arayışı günden güne artırılıyor, kadının gelişmesini ilerletmek için çeşitli eylem programları hayata geçirildi, kadının yaşam kalitesi ve gelişme ortamı iyileştirildi. BM Kadın Birimi (UN Women) adıyla bilinen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi, yaptığı büyük miktarda çalışmalardan dolayı, takdire layıktır.

Kararlı ve devamlı çabalar sayesinde, eskiden ulaşılması zor olan rüyalar şimdi gerçek oldu. Dünyanın 143 ülkesinde cinsiyet eşitliği yasal teminat altına alındı, kadınların siyasi ve ekonomik faaliyetlere katılmasının önünde hiçbir hukuki engel kalmadı, kadının eğitim görmesi, evlilik ve meslek seçiminde özgürlüğe sahip olması, toplumun ortak fikri oldu.

Ancak dünyanın birçok bölgesinde eşitsizlikler sürmekte; erkek ile kadın arasında haklar, fırsatlar ve kaynaklara sahip olma açısından eşitsizlik yaşanmakta. Kadının potansiyeli, kabiliyeti ve katkısının tanınması beklenmekte. Bugün dünya genelinde 800 milyonluk yoksul nüfusun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Savaş kargaşası ve hastalıkların etkilerine ilk maruz kalan genellikle kadınlar. Terörizm ve şiddetten en çok zarar gören yine onlar. Günümüzde bile kadına yönelen türlü ayrımcılıklar halen mevcut, kadına kötü muamele olayları halen sıkça duyulmakta.

Bu gerçekler, cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi için daha uzun bir mesafe katetmemiz gerektiğine işaret ediyor. Öyleyse hiç yorulmadan çaba gösterip, kadın davasının görünümünü genişletmeliyiz.

Bayanlar ve baylar,

Dostlar,

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi'ni yeni onayladık. Bu yeni kalkınma gündeminde yer alan her alana cinsiyet eşitliği dahil edildi. Beijing'de gerçekleştirilen Dünya Kadın Konferansı'nın ruhunu ve taahhütlerimizi yineleyerek ve zaman kaybetmeden, cinsiyet eşitliği ve kadının kalkınmasını ilerletelim.

İlk olarak, kadının ekonomik ve sosyal süreçlerde eşzamanlı olarak kalkınmasını sağlamalıyız. Kadının katkısı olmadan kalkınma olmaz, bunun yanı sıra kalkınma, kadınlar dahil toplumun tüm kesimlerine yarar sağlamalı. Daha bilimsel ve makul kalkınma stratejisini saptarken farklı ülkelerin özgül koşullarını, cinsiyet farklılığını, kadınların özel ihtiyaçlarını göz önünden bulundurarak kadınların da kalkınmanın meyvelerini paylaşmalarını güvence altına almalıyız; aynı zamanda politika ve uygulamalarda yenilik yaratıp kadınların potansiyelini harekete geçirmeli, kadınların ekonomik ve toplumsal kalkınma sürecinde daha fazla yer almalarını sağlamalıyız. Çin'in deneyimleri, kadınların ekonomik ve toplumsal kalkınma sürecinde daha fazla yer almalarını sağlamanın, kadınların konumunu yükseltmenin yanı sıra, üretim gücü ve ekonomik dinamizmi artırabileceğini de gösteriyor.

İkinci olarak, kadınların hak ve çıkarlarını korumalıyız. Kadınların hak ve çıkarları, yasalarca sistematik şekilde korunmalı, devlet iradesi düzeyine yükseltilmeli ve sosyal kural ve normlara dahil edilmeli. Kadınların siyasi ve ekonomik etkinliklere katılma kabiliyetini artırmalı, karar ve yönetim seviyesini yükseltmeli, kadınların siyaset, ticaret ve akademik alanlarda liderlik rolü üstlenmelerine destek sağlamalıyız. Kadınlara yeterli temel sağlık hizmetleri sağlamalı, özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlar, engelli kadınlar, göçmen kadınlar, orta yaş ve yaşlı kadınlar, azınlık milliyetlere mensup kadınların sağlık ihtiyaçlarına yeterli ilgiyi göstermeliyiz. Okula gitmenin, her kız çocuğu için ekonomik ve güvenli olması, kadınları hedef alan mesleki eğitim ve hayat boyu eğitimi geliştirerek, toplum ve istihdam piyasasındaki değişikliklere ayak uydurmalarına yardım etmeliyiz.

Üçüncü olarak, uyumlu ve hoşgörülü toplumlar inşa etmeliyiz. Erkekler ve kadınlar aynı dünyada yaşıyor. Kadınlara yönelik ayrımcılık ve önyargıların giderilmesi halinde toplumlar daha hoşgörülü ve daha dinamik olacaktır. Dolayısıyla aile içi şiddet dahil, kadınlara yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmalıyız. Cinsiyet eşitliği doğrultusunda, kadınların gelişmesini engelleyen eski düşünceler ve geleneklere son vermeliyiz. Genel Sekreter Ban Ki-moon'un ortaya koyduğu, "He for She" önerisini takdirle karşılıyorum ve daha fazla erkeğin katılımını arzu ediyorum.

Dördüncü olarak, kadınların gelişmesine elverişli uluslararası ortam yaratmalıyız. Barış ve huzur bozulduğunda, en çok kadın ve çocuklar zarar görüyor. Barışçı kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan ilkelerinde ısrar edip, barışa daha büyük önem vermeli, barışı aktif şekilde korumalıyız, böylece her kadın ve her çocuk mutluluk ve huzur içinde yaşayabilecektir.

Dünyadaki kadın örgütleri, aralarındaki temasları artırarak dostluğu pekiştirmeli, ortak kalkınma ve ortak ilerleme gerçekleştirmeli. Kadın davasıyla ilgili uluslararası işbirliği sürdürülmeli, gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere fon ve teknoloji yardımını artırmalı, farklı ülkelerdeki kadınlar arasında kalkınma uçurumu daraltılmalı.

Bayanlar ve baylar,

Dostlar,

Çin halkı daha güzel yaşam koşullarına sahip olmak için arayışlarda bulunurken, ülkedeki her kadın rüyasını gerçekleştirme fırsatına sahiptir. Çin, cinsiyet eşitliği gibi temel devlet politikalarını daha aktif şekilde uygulayıp, kadınların "Göğün Yarısı" rolünü oynamasına olanak sağlayacak ve kadınların kendi işlerini kurmasına, rüyasını gerçekleştirmesine destek verecek. Çinli kadınlar ise kendi gelişmeleriyle dünya kadın hareketinin ilerlemesine, dünyada cinsiyet eşitliği gibi davalara daha büyük katkılarda bulunacak.

Küresel kadın davası ve BM Kadın Birimi'nin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla, Çin, BM Kadın Birimi'ne 10 milyon ABD Doları bağışlayacak. Bu fon, Beijing Deklarasyonu ve Eylem Programı'nın hayata geçirilmesi, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi'nde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde Çin, gelişmekte olan ülkelerde kadınlar ve çocuklar için 100 sağlık projesinin yürütülmesine yardım sağlayacak, bu ülkelere tıp ve sağlık uzmanları gönderip hizmetler verecek; 100 mutlu kampüs projesini yürütüp, fakir kız çocuklarına maddi yardım sağlayacak ve kız çocuklarının okula gitme oranını yükseltecek; gelişmekte olan ülkelerden 30 bin kadını Çin'e davet edip eğitim verecek ve bu ülkelerde 100 bin kadın teknisyen yetiştirecek. Çin'in BM işbirliğiyle oluşturduğu ilgili fonlar bünyesinde, gelişmekte olan ülkelerden kadınlar için kapasite inşa programları uygulanacak.

Bayanlar ve baylar,

Dostlar,

El ele vererek ve daha hızlı hareket ederek, tüm kadınlar ve tüm insanlar için daha güzel bir dünya inşa edelim!

Küresel Liderler Toplantısı'nın başarılı geçmesini diliyorum!

Sizlere teşekkür ediyorum.

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China