CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
X
  2009-03-23 09:37:06  cri

西 

1: n.西边:is. Batı:

西边 Batı︱西面 Batı tarafı

法国位于欧洲西部。Fransa, Avrupa'nın batısındadır.

2: n.西方的:is. Batılı:

西服 Batı kostümü︱西文 Batı dili

北京有许多西餐馆儿。Beijing'de birçok Batı yemekleri pişirilen lokanta var.

希 v.希望;盼望:v. Ummak, dilemek, beklemek:

希求 Ummak, dilemek

希图 Amaçlamak, niyetinde olmak

希望准时到会。Toplantıya zamanında katılman istendi.

息 

1: v.休息;歇:f. Dinlenmek, durmak:

平息 Yatıştırmak︱休息 Dinlenmek

作息时间表 Zaman listesi

2: n.消息;信息:is. Haber, bilgi:

声息 Ses, haber

消息 Haber

网上有很多信息。İnternette çeşitli bilgiler var.

3: n.利钱:is. Faiz:

本息 Ana para ve faiz

年息 Yıllık faiz

(習) 

1: v.反复地学;练习:f. Pratik yapmak, egzersiz yapmak:

习题 Egzersiz︱复习 Yeniden gözden geçirmek

学生正在自习。Öğrenciler, kendi kendine öğreniyor.

2: v.因反复接触而熟悉:f. Alışmak:

习见 Sıkça görülen

习非成是 Yanlış bir işe alışılırsa doğru sayılabilir.

习以为常 Alışmak

洗 

1: v.洗:f. Yıkamak, temizlemek:

洗车 Arabayı yıkamak

洗手间 Tuvalet

这是新买的洗衣机。Bu, yeni satın alınan çamaşır makinesidir.

2: v.冲印胶卷、照片:f. (Film) banyo etmek:

冲洗 Film banyo etmek|加洗 Fotoğrafları çoğaltmak

照片已经洗出来了。Fotoğraflar tabedildi.

喜 

1: v.高兴;快乐:f. Sevinmek, zevk almak:

欢喜 Sevinmek

狂喜 Çok sevinmek

人人喜出望外。Herkes sürprize sevindi.

2: n.值得高兴或庆贺的事情:is. Mutlu olay:

报喜 İyi haber vermek

大家都来向他贺喜。Herkes, onu kutladı.

(係) 

1: n.关系;联系:is. İlgi, ilişki, bağlantı:

关系 İlişki

我们经常联系。Biz sık sık temas ediyoruz.

2: n.系统;同类事物按照一定关系组成的整体:is. Sistem, seri, dizi:

体系 Sistem|语系 Dil ailesi

太阳系有八大行星。Güneş sisteminde sekiz gezegen var.

3: n.高等院校中按学科划分的教学行政单位:is. Bölüm, fakülte (üniversitede)

系主任 Bölüm başkanı

中文系 Sinoloji bölümü

王老师正在系办公室开会。 Öğretmen Wang, bölüm ofisinde düzenlenen toplantıdadır.

See jì on p.141 141. sayfadaki jì'ye bak

(細) 

1: adj.体积小或条状物横切面小:s. İnce, zayıf:

细沙 İnce kum︱细管儿 İnce boru

她的腰很细。Beli çok incedir.

2: adj.声音轻微:s. Yumuşak ve hafif ses:

细声细气 Yumuşak ve hafif bir sesle

细言细语 Yumuşak ve hafif bir sesle konuşmak

她的声音很尖细。Onun sesi çok keskindir.

3: adj.周到而详细:s. Titiz, dikkate değer:

心细 Dikkatli︱细致 Titiz

这件作品做工十分精细。Bu ürünün işçiliği çok ince.

xià

下 

1: adj.位置在低处的:s. Aşağı:

下半身 Vücudun belden aşağı bölümü|下游 Nehrin aşağı kesimi

山下有一个小村庄。Dağ eteğinde küçük bir köy var.

2: n.时间或次序靠后的:is. Son, sonraki:

下半年 Yılın ikinci yarısı|下次 Önümüzdeki sefer

这事儿下不为例。Bu olay tekrarlanmasın.

3: v.由高到低;由上级到下级;离开:f. İnmek:

下飞机 Uçaktan inmek|下楼 Aşağıya inmek

南下的列车已经出发了。Güneye giden tren artık yola çıktı.

4: v.降;落:f. Yağmak:

下雨 Yağmur yağmak︱下雪 Kar yağmak

小雨下得正是时候。Bu yağmur zamanında yağdı.

5: v.按时结束(工作等):f. İşin veya dersin bitmesi:

下班 İşten çıkmak

下课了。Ders bitti.

xià

夏 n.夏天;夏季:is. Yaz:

春夏秋冬 İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış

这里的夏天不热。Yaş mevsiminde burası sıcak değil.

xiān

先 

1: n.位置、次序或时间在前的:is. Erken, ön, ileri:

先导 Rehber, kılavuz︱先后 Ardı ardına

技术已达世界领先水平。Bu teknoloji, dünyanın ileri seviyesine ulaştı.

2: n.以前;开始的时候:is. Eski, önceki, geçmiş:

先前 Eskiden︱起先 İlk önce

原先他并不会说汉语。Daha önce Çince bilmiyordu.

xiǎn

(險) 

1: n.危险;不安全的可能或现实:is. Tehlike, risk:

保险 Sigorta︱风险 Risk

有的人喜欢冒险。Kimileri macera seviyor.

2: n.地形复杂而难以通过;地形复杂的地方:is. Tehlikeli yer:

天险 Doğal barikat

险要 Stratejik konuma sahip ve zorla geçilen yer

这里山险,但景色很美。Buradaki dağlar çok tehlikelidir, ancak manzara çok güzeldir.

xiàn

(現) 

1: n.现在;目前:is. Şu an; şimdi:

现代 Çağdaş, modern

现行 Mevcut olan

2: adv.当时;临时: zf. O zamanda:

现学现用Öğrendiği bilgileri hemen kullanıyor.

当时我正好在现场。O zaman, ben de oradaydım.

3: adj.当时就有的:s. Elde; hazır:

现房 Hazır konut

现金 Nakit para

他喜欢现货交易。O, hazır mal ticareti yapmayı seviyor

xiānɡ相 

1: adv.相互:zf. Karşılıklı olarak:

相等 Eşit olmak︱相互 Karşılıklı olarak

相互学习 Birbirinden öğrenmek

同学之间应互相帮助。Öğrenciler, birbirine yardım etmelidir.

2: adv.亲自察看(是否合意): zf. Bizzat incelemek:

相看 Birbirine bakmak

她相中了一件衣服。O, bir elbise beğendi.

xiānɡ香 

1: adj.气味好闻:s. Güzel kokulu:

香气 Güzel koku

香甜可口 Güzel kokulu ve lezzetli

公园里鸟语花香。Parkta, öten kuşlar ve mis kokulu çiçekler var.

2: adj.味道好;睡得舒服、踏实:s. Tadı güzel; Mışıl mışıl uyku:

吃得香 İştahla yemek yemek

睡得香 Mışıl mışıl uyumak

你看他睡得多香。Bak, nasıl mışıl mışıl uyuyor.

xiǎnɡ响

(響) 

1: n.回���;声音:is. Yankı, ses:

反响 Yankı, tepki

回响 Yankı

这里不能有任何响动。Burada hiç bir ses çıkamaz.

2: adj.声音大;洪亮:s. Yüksek sesli:

响亮 Yüksek sesli

响当当 Üstün, seçkin, göze çarpan, yetenekli

你说话声音太响了。Sesiniz fazla yüksek.

3: v.发出声音:f. Ses çıkarmak, ses çıkartmak:

响锣 Gong vurmak

不声不响 Sessizce

下课钟声响了。Dersin bittiğini bildiren zil çalındı.

xiǎnɡ想 

1: v.动脑筋;思考:f. Düşünmek:

思想 Düşünce

想办法 Çare bulmak

她思来想去地寻找问题的答案。Sorunun çözümünü bulmak için çok düşündü.

2: v.记挂;怀念:f. Özlemek:

回想 Hatırlamak|想家 Vatan veya ev hasreti çeken

我们大家都很想您。Hepimiz sizi çok özlüyoruz.

3: v.希望:f. Beklemek, ummak, istemek:

理想 İdeal|料想 Tahmin etmek

我想到北京去学汉语。Beijing'e gidip Çince öğrenmek istiyorum.

xiànɡ向 

1: v.朝着;对着:f.---e yönelik olmak:

向前看 İleriye bakmak

向阳 Güneşe yönelik

我们向你学习。Senden öğreniyoruz.

2: n.方向;对未来的打算:is. Yön:

风向 Rüzgâr yönü|航向 Rota

这就是我的远大志向。Bu büyük idealimdir.

xiànɡ像 

1: v.跟某事物或人相似:f. –e Benzemek:

相像 Benzemek

像样 Belli seviyeye sahip, belli standartlara uygun

儿子长得像爸爸。Oğul, babasına çok benziyor.

她的声音像音乐一样。Onun sesi müzik gibi.

2: n.比照任务制成的图画、雕塑等:is. Resim, portre, heykel:

画像 Portre|图像 Resim

孔子学院里有孔子的塑像。Konfüçyüs Enstitüsü'nde Konfüçyüs'ün heykeli var.

xiāo

消 

1: v.逐渐消失,以至不再存在:f. Kaybolmak, yok olmak:

消失 Kaybolmak, yok olmak

消退 Azalmak, hafiflemek, dinmek, düşmek

烟消云散 Duman ve bulut gibi dağıldı.

2: v.使不再存在;消除:f. Yok etmek, gidermek:

消除 Yok etmek, gidermek

取消 İptal etmek

3: v.度过(时光):f. (Zaman) geçirmek;

消暑 Yaz aylarını serin bir yerde geçirmek

消夜 Öğün dışında atıştırılan yemek

海滨消夏晚会 Yazın sahilde düzenlenen gece partisi

4: v.花费;用去:f. Harcanmak:

一顿饭花一百多元,消费不高。Bu yemek için yüz yuan harcanıyor, pahalı değil.

xiāo

(銷) 

1: v.去掉;使不存在:f. İptal etmek, feshetmek:

销假 Birinin tatilden dönmesini bildirmek

他到财务室找我报销。O, muhasebe ofisine gelip masraflarını ödememi istedi.

2: v.出售;销售:f. Satmak, pazarlamak:

热销 İyi satılmak|销路 Pazar, satış kanalı

这是一本畅销书。Bu kitap çok iyi satılıyor.

3: v.花费掉;消耗:f. Harcamak, sarf etmek, tüketmek:

花销 Masraf, gider

最近我的开销太大了。Son günlerde giderim çok fazla.

xiǎo

小 

1: adj.小;不大:s. Küçük:

小船 Küçük tekne

小朋友 Çocuklar

你可不要小题大做。Lütfen, önemsiz şeyleri abartma! (Lütfen, ıvır zıvır şeylerden patırtı gürültü çıkarma!)

2: adv.(时间)短:s. Kısa:

小住 Kısa bir süre kalmak|小坐 Bir müddet oturmak

我只需小睡片刻。Sadece biraz uyumaya ihtiyacım var.

3: adj.排行最末的:s. Kardeşler arasında en küçüğü:

小弟弟 Küçük erkek kardeş

小儿子 Küçük oğul

她在家里是老小。O, ailesinin en küçük çocuğudur.

xiào

校 n.学校:is. Okul:

校舍 Okul binası|学校 Okul

全校同学 Okulun tüm öğrencileri

See jiào on p.153 153. sayfadaki jiào'ya bak

xiào

1: v.露出喜悦的表情;发出高兴的声音:f. Gülmek, gülümsemek, kahkaha atmak:

笑容 Güler yüz|笑声 Gülüş sesi

他开怀大笑。O, kahkahayla güldü.

2: v.讥笑;嘲笑:f. Gülmek, alay etmek:

嘲笑 Gülmek, alay etmek︱讥笑 Dudak bükmek

不要取笑他人的失误。Başkalarının hatalarına gülme.

xiē

些 classifier.表示不确定的数量:Bazı, belirsiz:

那些书 O kitaplar|一些建议 Bazı teklif, öneri

有些朋友很想到中国学习汉语。Bazı arkadaşlar, Çin'e gelip Çince öğrenmeyi çok istiyorlar.

xié

鞋 n.鞋:is. Ayakkabı:

皮鞋 Deri ayakkabı|运动鞋 Spor ayakkabı

孩子从两岁开始就自己系鞋带儿。Bu çocuk, iki yaşından itibaren ayakkabısını bağlamaya başladı.

xiě

(寫) 

1: v.书写;抄写:f. Yazmak:

听写 Dikte|写字 Çince karakter yazmak

他用手在沙地上写她的名字。Erkek, eliyle kumun üzerine kızın ismini yazdı.

2: v.写作;创作:f. Yazmak, beste yapmak, şiir yazmak:

合写 Ortaklaşa yazı yazma|写作 Yazı yazma

这部小说是我写的。Bu romanı ben yazdım.

xiè

(謝) 

1: v.受到别人的好意或帮助后,表示感谢:f. Teşekkür etmek:

谢谢 Teşekkür ederim!

谢意 Teşekkür

多谢您的支持。Destekleriniz için teşekkür ederim!

2: v.推辞;拒绝:f. Reddetmek, geri çevirmek:

谢客 Misafirle görüşmeyi reddetmek

推谢 Teklifi veya daveti geri çevirmek

他辞谢了对方的礼物。O, kendisine verilen hediyeyi kibarca geri çevirdi.

xīn

心 

1: n.心脏:is. Kalp:

心房Atriyum|心跳 Kalp atışı

��的心脏很好。Onun kalbi sağlıklıdır.

2: n.指思考的器官或思想、感情等:is. Akıl, zihin, duygu, niyet:

心得 Birinin çalışmadan öğrendiği bilgi veya biriktirdiği deneyim

心情 Keyif

他总能心想事成。İstekleri daima yerine getirildi.

3: n.事物的中央或内部:is. Çekirdek, merkez:

手心 Avuç içi

工作重心 Çalışmanın ağırlık noktası

要抓住文章的中心思想。Yazının ana temasını öğren.

xīn

新 

1: adj.刚出现或初次经历的:s. Yeni, taze:

新闻 Haber|新生事物 Yeni ortaya çıkan şeyler

每年产生许多新词新语。Her yıl çok sayıda yeni kelime ve yeni ifade ortaya çıkıyor.

2: adj.没有用过的:s. Yepyeni, hiç kullanılmayan;

新居 Yeni konut|新衣服 Yeni elbise

这是新的,谁也没看过。Bu, yepyenidir ve hiç kimseye gösterilmedi.

3: adj.指刚结婚的:s. Evlilikle ilgili:

新房 Gerdek|新娘 Gelin

一对新人互敬互爱。Yeni çift birbirine saygı ve sevgi gösteriyor.

4: adv.最近;刚:zf. Yeni, yakınlarda, son zamanlarda:

新近 Yakınlarda, son zamanlarda

我是新来的。Ben yeni geldim.

xìn

信 

1: n.信件;证明:is. Mektup:

信件 Mektup︱家信 Evden gelen mektup

开个证明信 Sertifika düzenlenmek

她正在写信。O, mektup yazıyor.

2: n.消息;信息:is. Haber, mesaj, sinyal:

通信卫星 Telekomünikasyon uydusu|信号 Sinyal

用手机发短信 Cep telefonuyla kısa mesaj göndermek

3: n.对人真诚;不虚伪:is. Dürüst:

信用Kredi|信誉 Kredi durumu

诚信 Dürüst

4: adj.真实可靠的:s. Güvenilir:

信史 Gerçek tarih

xīnɡ

(興) 

1: v.创办;开办:f. Başlatmak, kurmak;

兴建 Kurmak, inşa etmek

大兴土木 Büyük çaplı olarak inşa etmek

兴办孔子学院。Konfüçyüs Enstitüsü kurmak

2: v.流行:f. Popüler olmak, yaygın olmak:

复兴Yeniden canlanmak; yeniden kalkınmak

新兴学科 Yeni çıkan bilim dalı

现在时兴网上购物。Şu an internet üzerinden alışveriş yapmak çok yaygın.

See xìnɡ on p.389 389. sayfadaki xìnɡ'e bak

xīnɡ

星 

1: n.星:is. Yıldız:

星星 Yıldız|星座 Takımyıldız

他仰望着北斗七星。O, Büyükayı takım yıldızına bakıyor.

2: n.形状像星的东西:is. Yıldız biçimindeki bir şey:

五角星 Beş köşeli yıldız

零零星星 Parça parça

星星之火,可以燎原。Bir kıvılcımla aleve dönüşülebilir.

3: n.某种突出的、有特殊作用或才能的人:is. Tanınmış isimler:

歌星 Şarkı yıldızı|明星 Tanınmış oyuncular

他是一位科技新星。O, bilim ve teknoloji alanında yeni yükselen bir yıldızdır.

xínɡ

行 

1: v.走:f. Yürümek, gezmek:

步行 Yürümek

千里之行,始于足下。Bin li uzunluğunda yolculuk, ilk adımla başlar.

2: v.做;从事:f. Yapmak, yerine getirmek, uygulamak:

行不通 Uygulanamaz|行医 Hekimlik yapmak

这种方法简便易行。Bu yöntem basit ve uygulanabilir.

3: n.举止行为:is.Davranış, hareket:

行为 Davranış|品行 Davranış biçimi

4: adj.能干;有本事:s. Yetenekli, yetkili, kabiliyetli:

你还真行! Harikasın!

小王就是行。Küçük Wang, gerçekten yeteneklidir.

See hánɡ on p.111 111. sayfadaki hánɡ'a bak

xǐnɡ

省 

1: v.检查自己的思想、行为等:f. Kendisinin düşüncesi veya davranışını değerlendirmek, gözden geçirmek:

反省 Geçmişe bakmak|内省 İç gözlem; içebakış

2: v.明白;醒悟:f. Anlamak, farkında olmak:

不省人事 Bilinci kaybetmek; komada olmak

猛省前非 Eskiden yaptıklarının yanlış olduğunu aniden anladı.

这是一次发人深省的教育。Bu, düşündürücü bir eğitim.

See shěnɡ on p.293 293. sayfadaki shěnɡ'e bak

xìnɡ

(興) n.喜爱的心理感觉;兴趣:is. İlgi, bir işi yapma yönündeki istek veya keyif:

兴味 İlgi|兴致 Keyiflilik; ilgi

他们用音乐来助兴。Onlar, keyif için müzik çaldılar.

See xīnɡ on p.386 386. sayfadaki xīnɡ'e bak

xìnɡ

1: adj.幸运;幸福:s. Mutlu, şanslı:

幸福 Mutluluk︱荣幸 Onur, şeref

认识您真是三生有幸。Sizinle tanışmış olmktan büyük şeref duyuyorum.

2: adj.意外得到好处或免去灾难:s. Şanslı:

幸存 Şans eseri kurtulmak︱幸好 Şanslı olarak

这真是万幸。Gerçekten çok şanslıdır.

xìnɡ

性 

1: n.事物的性质、特征:is. Nitelik, karakter, özellik:

个性 Karakter|药性 İlaç özelliği; ilaç etkisi

她是个急性子。O, çabuk öfkelenen bir kişidir.

2: n.性别:is.Cins, cinsiyet:

性别 Cinsiyet|性教育 Cinsel eğitim

这里有家女性用品商店。Burada bir kadın dükkanı var.

3: n.某些语言的语法类别:is. Bazı dillerde dişi ya da erkek cinsi belirten kelime:  

阴性 Dişil︱阳性 Eril

xìnɡ

姓 n.姓:is. Soyadı:

百家姓 Çinlilerin Soyadları Kitabı

我姓张,你姓什么?Soyadım Zhang, sizin soyadınız ne?

xiū

休 v.歇息;休息:f. Dinlenmek, durmak, ara vermek:

休假 Tatil yapmak

休息 Dinlenmek, ara vermek

他已经退休了。O, artık emekli oldu.

(須)

() 

1: v.必须;需要:f. Gerekmek:

须知 İlân, dikkat

我们必须认真做好每一件事情。Her şeyi titizlikle yapmamız gerekiyor.

2: n.胡须:is. Sakal, bıyık:

须发 Sakal ve saç

这是树的须根。Bunlar, ağacın lifli köküdür.

需 v.需要;应该有或一定要有:f. Gerekmek, ihtiyaç duymak; istemek:

急需 Acil ihtiyaç duymak

需要 Gerekmek, istemek, ihtiyaç duymak

这些都是生活必需品。Bunların hepsi, günlük eşyalarıdır.

(許) 

1: v.应允;认可:f. İzin vermek, onaylamak:

许可 Onaylamak, izin vermek|准许 Onaylamak, izin vermek

不许后退。Geri çekilme.

2: v.事先答应给予;许愿:f. Söz, vaat, taahhüt:

许诺 Söz vermek, taahhüt vermek

许愿 Söz vermek, taahhüt vermek

3: adv.或者;可能:zf. Galiba, belki, herhalde:

兴许 Galiba, belki, herhalde|也许Galiba, belki, herhalde

他没来,也许是有事儿。O gelmedi, belki işi var.

4: pron.表示程度或数量;这么:zm. Derece veya miktarın ifadesi:

少许 Biraz, az miktar

许久 Uzun bir zaman, yıllarca

广场上有许多人。Meydanda çok kişi var.

xué

(學) 

1: v.学习:f. Öğrenmek, ders çalışmak:

学生 Öğrenci|学文化 Bilgi öğrenmek

学习方法 Öğrenim yöntemi

活到老,学到老。Bir insan, ne kadar uzun yaşarsa, o kadar uzun öğrenmeli.

2: n.学问;知识:is. Bilgi:

学识 Bilgi

学问 Bilgi, bilim

要有真才实学。Bir insan, gerçek beceri ve bilgiye sahip olmalıdır.

3: n.学校:is. Okul:

上学 Okula gitmek|学校 Okul

我已经大学毕业了。Üniversiteden mezun oldum.

4: n.学科:is. Bilim dalı:

化学 Kimya|文学 Edebiyat

他学的是运动力学。O, kinetik bilimi ana dalında okuyor.

xuě

雪 

1: n.雪:is. Kar:

雪花 Kar tanesi|雪片 Kar tanesi

一场雪 Bir kar yağışı

昨天下了一场大雪。Dün, şiddetli kar yağdı.

2: adj.颜色或光泽像雪的:s. Kar gibi, bembeyaz:

雪白 Kar gibi beyaz

雪白的衬衫 Kar gibi beyaz gömlek

xuè

血 

1: n.血液:is. Kan:

血管 Damar|血液 Kan

她的血压很正常。Onun tansiyonu normaldır.

2: n.精力;心血:is. Enerji, çaba:

心血İnsanın göz nuru, alın teri, emeği

花费很多心血 Çok emek harcamak

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China