CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
H
  2009-03-23 09:36:02  cri
hái

(還) adv. 仍然;依旧: zf. Yine, henüz:

他还没有来。 O henüz gelmedi.

时间还早。Vakit daha erken.

See huán on p.128 128. sayfadaki huán'a bak

hái

孩 n. 儿童;子女: is. Çocuk:

男孩儿 Erkek çocuk︱女孩儿 Kız çocuk

老张有两个孩子。 Bay Zhang'nın iki çocuğu var.

hǎi

1: n. 海: is. Deniz:

我家住在海边。Deniz kıyısında oturuyorum.

2: adj. 巨大的: s. Kocaman:

海碗 Kocaman kâse︱海量 Aşırı içki içebilmek

hǎn

1: v. 大声叫: f. Bağırmak:

喊叫 Bağırmak︱喊口号 Slogan atmak

2: v. 叫人;招呼: f. Çağırmak:

你去喊他一声。Onu çağır.

hàn

(漢)

1: n. 汉族: is. Han milliyeti:

汉字 Çince karakter︱汉语 Çince

他会说汉语。Çince konuşabilir

2: n. 男子: is. Adam:

大汉 İri yarı adam︱老汉 Yaşlı adam

不到长城非好汉。Çin Seddi'ne çıkmayan kahraman sayılmaz.

hánɡ

行 n. 行列: is. Sıra:

行列 Sıra, satır

字里行间 (metnin) kelimeleri ve satırları arasında

classifier. 用于成行的东西: Sıra, satır:

两行树 İki sıra ağaç|十四行诗 14 satır (mısra) şiir

v. 排行: f. Sıralamak:

排行 Sıralamak

我行老大。Ben ailemin en büyük çocuğuyum.

n. 行业;职业: is. Sektör, meslek:

同行 Meslektaş

各行各业 Çeşitli sektör ve meslekler

行行出状元。Her sektörde başarılı olan var.

n. 某些营业机构: is. Ticari kuruluş:

商行 Firma ︱银行 Banka

拍卖行 Açık artırma firması

See xínɡ on p.387 387. sayfadaki xínɡ'e bak.

hánɡ

航 v. 行驶;飞行: f. Uçmak, gemi yolculuğu yapmak:

航向 Uçak ve geminin rotası︱航班 Uçak seferi

我们的船在大海上航行了三天。Gemimiz denizde üç gün yüzdü.

hǎo

1: adj. 好;令人满意: s. İyi, memnun edici:

好人 İyi insan︱好东西 Güzel bir şey

这件衣服买得好。Bu elbise çok güzel.

2: adj. 友爱;和睦: s. Dostça, barışçı:

我跟他是好朋友。Ben ve o iyi arkadaşıyız.

两国关系很好。İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi.

3: adj. 容易: s. Kolay:

只要花时间,汉语也很好学。Çalışkan olursanız, Çince'yi kolay öğrenebilirsiniz.

这件事好办。Bu iş kolayca yapılabilir

4: adj. 表示赞同、答应、结束等语气: s. Evet, tamam:

好,就照你说的办。Tamam, söylediğin gibi yapalım.

好,你就这样干吧。Tamam, böyle yap.

好,今天就讲到这里,下课。Tamam, bugünkü ders buraya kadar.

See hào on p.144 144. sayfadaki hào'ya bak.

hào

(號)

1: n. 标记;符号: is. Not, işaret:

问号 Soru işareti︱信号 Sinyal|挂号 Kayıt

2: n. 表示不同的等级或规格: is. Büyüklük:

大号皮鞋 Büyük numaralı deri ayakkabı

鞋号 Ayakkabı numarası

这种衬衣有小号、中号和大号。Bu tür gömleğin küçük, orta ve büyük bedenleri var.

hào

好 v. 喜爱;喜欢: f. Sevmek, beğenmek:

喜好 Beğenmek︱爱好 Hobi

他好打球。Top oynamayı sever.

See hǎo on p.113 113. sayfadaki hǎo'ya bak

喝 v. 喝: f. İçmek:

喝茶 Çay içmek︱喝牛奶 Süt içmek

你们想喝点儿什么? Ne içersiniz?

他喝了两杯水。İki bardak su içti.

1: v. 闭上;合拢: f. Kapatmak:

合眼 Göz kapatmak

他把书合上了。Kitabı kapattı.

2: v. 共同;一起: f. Beraber, ortaklaşa:

合办 Ortaklaşa düzenlemek︱合唱 Koro

他们合唱了一首歌。Onlar beraber bir şarkı söylediler.

3: v. 符合;适合: f. Uygun duruma getirmek:

合意 Memnun︱合身 Uygun

这双鞋很合脚。Bu ayakkabı çok uygun.

4: v. 相当于;折合: is. Eşit:

今天1美元合7.5元人民币。Bugün ABD Doları- Renminbi (Çin parası birimi) paritesi 1:7.5 oldu.

1: pron. 什么: zm. Ne:

何年何月 Hangi yılın hangi ayı|何人 Kim

2: 为什么;怎么: Niçin, neden:

路那么远,为何不坐车去?Oraya çok uzak, niye otobüsle gitmiyorsun?

1: adj. 温顺;不激烈;不粗暴: s. Yumuşak, nazik, sakin:

和气 Yumuşak, nazik

和善 Nazik ve samimi

心平气和 Sabırlı

她性情温和。Yumuşak huyludur

2: prep. 跟;同;对: e

. İle, ve:

我和他一起去。Onunla birlikte gidiyorum.

我已经和他说过了。Ona söyledim.

我和这件事没有任何关系。Bu olayla ilişkim yok.

conj. 和: bağ. Ve:

老师和同学都喜欢他。Öğretmen ve öğrencilerin hepsi onu sever.

我学得最好的是数学和语文。En iyi öğrendiği dersler matematik ve Çince'dir.

n. 两个或两个以上的数相加的得数: is. Toplam:

一加一的和是二。Bir artı bir eşittir iki.

河 n. 河: is. Nehir:

小河 Küçük nehir

河里有很多鱼。Nehirde çok balık var.

黄河是中国第二大河。Sarı Nehir, Çin'in ikinci büyük nehridir.

hēi

1: adj. 黑色: s. Siyah, kara:

黑板 Kara tahta|黑衣服 Siyah giysi

他是黑头发。Saçları siyah renklidir.

2: adj. 夜晚;黑夜: s. Karanlık:

黑夜 Karanlık gece

天黑了。Karanlık oldu.

把灯打开,天有点儿黑了。Lambayı yak, çünkü karanlık oldu.

3: adj. 隐蔽的;不合法的: s. Gizli, yasa dışı:

黑货 Kaçak mal︱黑市 Karaborsa

他从不坐黑车。Kara taksiye hiç binmez.

hěn

很 adv. 表示程度高;非常: zf. Çok, son derece:

很好 Çok iyi

街上人很多。Cadde çok kalabalık.

她长得很漂亮。O kız çok güzel.

hónɡ

(紅)

1: adj. 红色: s. Kırmızı:

红花 Kırmızı çiçek

红帽子 Kırmızı şapka

她穿着一件红毛衣。Kırmızı bir kazak giyiyor.

2: adj. 象征成功或受到重视: s. Başarılı:

走红 Ünlenmek

开门红 İyi bir başlangıç

他现在唱歌唱红了。O, şarkı söyleyerek ünlendi.

hòu

(後)

1: n. 空间位置在背面的:is. Arka:

房后 Evin arkasında

后门 Arka kapı

他向后看了一眼。O, arkaya bir baktı.

2: adj. 时间上比较晚的;未来的: s. Geç, daha sonra:

后天 Öbür gün︱后来 Daha sonra

晚饭后,他去散步了。Akşam yemeğinden sonra, o gezmeye gitti.

3: adj. 次序靠近末尾的: s. Son:

后三名 Son üç sıra

他坐在后排。Arkadan birinci sırada oturuyor.

hòu

1: v. 等候;等待: f. Beklemek:

候车 Otobüs beklemek︱候机 Uçak beklemek

他正在后台候场。Sahne arkasında bekliyor.

2: n. 一段时间;时节: is. Zaman, mevsim:

气候 İklim︱候鸟 Göçmen kuş

时候 ---sırasında, ---zamanında

胡 

1: adv. 说话做事不讲道理,任意乱来: zf. Saçmalamak:

胡说 Saçmalamak

胡写 Saçma yazmak

工作可不能胡来。Çalışırken saçmalama.

2: n. 胡子: is. Sakal, bıyık:

胡须 Sakal

他留着八字胡。O, sarkık bıyık bıraktı.

湖 n. 湖: is. Göl:

湖水 Göl suyu︱西湖 Xihu Gölü

他家后面有一个小湖。Onun evinin arkasında küçük bir göl var.

互 adv. 互相;彼此: zf. Karşılıklı olarak, birbirine:

互利 Karşılıklı yarar︱互通 Haberleşme

两家经常互相帮助。İki aile sık sık birbirine yardım eder.

户 n. 住户,人家;从事某种职业的人家或人:is. Aile, belli bir işle uğraşanlar:

农户 Köylü aile︱商户 Tüccar

这个楼里住了两户人家。Bu binada iki aile yaşıyor.

(護) 

1: v. 保护;爱护;保卫: f. Korumak, savunmak:

爱护 İyi bakmak

护路 Karayolu veya demiryolunun bakımı

他是一个护林员。O, bir orman korucusudur.

2: v. 偏袒;包庇: is.Taraf tutmak, siper etmek:

护短 Hatayı gizlemek

他总是护着自己的孩子。O her zaman kendi çocuklarını tutuyor.

huā

花 

1: n. 花: is. Çiçek:

花草 Çiçek ve otlar

开花 Çiçek açar.

一朵花 Bir çiçek

那边有一个花店。Orada bir çiçekçi dükkanı var.

2: n. 样子像花的东西: is. Çiçek şeklindeki şeyler:

雪花 Kar tanesi

晚上广场上放礼花。Akşam meydanda havai fişek fırlatıldı.

3: adj. 色彩或种类混杂的: s. Renkli:

花猫 Benekli kedi

花衣服 Renkli giysi

他的头发都花白了。Saçlarının bir kısmı beyazladı.

4: v. 用掉;消耗;花费: f. Tüketmek, harcamak:

花费 Masraf︱花钱 Para harcamak

他花了三个月的时间准备去中国旅游。Çin'i gezmeye hazırlanmak için üç ay harcadı.

huá

(華) n. 中华: is. Çin:

华语 Çince︱华人 Çin asıllı yabancılar

他上的是华语班。Çince kursuna gitti.

huà

化 

1: v. 变化;改变: f. Değişmek, dönüşmek:

变化 Değişmek︱感化 Etkilemek

附在某些词后,表示转变成该种性质或状态: Bazı kelimeler arkasında kullanılarak, bir şeyin niteliği ve durumunun değişmesinin ifadesi:

现代化 Modernleşme︱绿化 Yeşilleşme

净化空气 Havayı tazeleştirmek

2: n. 化学: is. Kimya:

化肥 Kimyasal gübre︱化工 Kimya sanayii

huà

(劃) v. 把整体分开: f. Bölmek:

划清界限 Sınırı çizmek

划时代 Devir açmak

他把文章划为五部分。O, metnini beş bölüme ayırdı.

huà

(畫)

1: v. 画;描绘: f. Resim yapmak:

画一个记号 Bir işaret koymak

画一条直线 Düz bir çizgi çizmek

他画山水画得很好。O, çok iyi manzara resmi yapıyor.

2: n. 绘出的图画: is. Resim:

国画 Çin resmi

她喜欢油画。Yağlı boya resmi seviyor.

这张画挂在这里很合适。Bu resim buraya çok uygun.

huà

(話) 

1: n. 语言;方言: is. Dil, lehçe:

中国话 Çince︱外国话 Yabancı dil

他会说广东话。Guangdong lehçesini konuşabilir.

2: n. 说的话: is. Söz:

话语 Söz

她的话很对。Çok doğru söyledi.

他又想起妈妈对自己说过的话。O, annesinin söylediklerini bir kez daha hatırlattı.

huài

(壞) 

1: adj. 令人不满的;不好的: s. Kötü:

坏事 Kötü bir iş︱坏处 Kötülük

坏习惯 Kötü alışkanlık

2: v. 东西变得无用或有害: f. Bozuk olmak, çürümek:

面包坏了,不要吃了。Ekmek bozuldu, yeme.

机器坏了,不能用了。Makine bozuldu, kullanılmaz hale geldi.

huān

(歡) 

1: adj. 高兴;喜悦: s. Mutlu, neşeli:

欢快 Neşeli

欢叫 Tempo tutarak bağırmak

孩子们欢快地唱着歌。Çocuklar sevinçle şarkı söylüyor.

2: adj. 活跃;带劲儿: s. Canlı, dinç:

他们正玩得欢着呢。Onlar sevinçle oynuyor.

huán

(還) 

1: v. 归还: f. Geri vermek:

我把书还给他了。Kitabı ona geri verdim.

借的钱都还清了。Parayı tümüyle ödedim.

2: v. 回报;回敬: f. Karşılık vermek:

还礼 Selâm vermek︱还手 Karşılık vermek

别人送了他礼物,但他马上还了礼。Bir kişi ona hediye etti, o da hemen bu kişiye hediye verdi.

See hái on p.110 110. sayfadaki hái'ya bak

huán

(環) 

1: n. 环;圆圈形的东西: is. Halka, çember, çevre:

耳环 Küpe︱环路 Çevre yolu

2: v. 围绕: is. Çevirmek:

环球旅行 Dünya turu gezisi

环城铁路 Kent çevre demiryolu

环着操场跑步 Oyun sahası boyunca koşmak

huàn 换

1: v. 交换: f. Değişim yapmak, teati yapmak:

换零钱 Para bozdurmak

交换名片 Kartviziti karşı tarafa vermek

2: v. 变换;替换: f. Değiştirmek:

他换了一个新手机。Yeni bir cep telefonu aldı.

她每天换不同颜色的衣服。Her gün farklı renkte elbise giyiyor.

这个部门换领导了。Bu bölümün şefi değiştirildi.

huánɡ皇

n. 君主;最高统治者: is. Kral, imparator:

皇帝 İmparator︱皇宫 İmparatorluk Sarayı

皇后 İmparatoriçe

huánɡ黄

1: adj. 黄色: s. Sarı renkli:

黄花 Sarı çiçek︱黄叶子 Sarı yaprak

这件上衣是黄色的。Bu elbisenin rengi sarıdır.

2: v. 计划落空;失败: f. Plan suya düşmek; başarısızlığa uğramak:

买卖黄了。İşi başarısızlığa uğradı.

huí

回 v.返回到原来的地方: f. Dönmek:

回家 Eve dönmek︱回国 Vatana dönmek

他刚从国外旅游回来。Dış seyahatinden yeni döndü.

huì

(會)

1: v. 懂得;掌握: f. Bilmek, öğrenmek:

会开车 Araba sürmeyi öğrendi.

会英语 İngilizce bilmek

她的小孩儿刚刚学会走路。Onun çocuğu yürümeyi yeni öğrendi.

2: v. 表示有可能: f. Olabilmek:

我想明天会下雨。Bence yarın yağmur yağabilir.

今天他不会来了。Bugün gelemeyecek.

你会得到好结果的。İyi bir sonuç alabileceksin.

3: n. 会议;聚会;集会: is. Toplantı, parti, miting:

开会 Toplantı yapmak︱晚会 Parti

今天下午我有个会。Bugün öğleden sonra bir toplantım var.

hūn

婚 v. 结婚: f. Evlenmek:

已婚女人 Evli kadın

他俩婚后的感情更好了。Bu çift, evlendikten sonra mutluluk içinde yaşıyor.

huó

1: v. 存活;有生命: f. Yaşamak:

没有水,花草不能活。Su yoksa, çiçek ve ot yetişemez.

2: n. 工作(一般指体力劳动): is. Çalışma:

农活儿 Tarla işleri

这个活儿不容易干。Bu iş kolay değil.

3: adj. 活动的;可以变动的: s. Hareket edebilen; taşınabilir:

活水 Akar su

活页 Çıkarılabilir sayfa

这是一座活火山。Bu, bir hareketli yanardağ.

huǒ

1: n. 火: is. Ateş:

大火 Büyük ateş︱小火 Küçük ateş

把火点上。Ateş yakmak.

2: n. 生气;发怒: is. Öfke, gazap:

火气 Öfke

听了这话,他马上火了。 Bu sözü duyunca, hemen öfkelendi.

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China