CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
G
  2009-03-23 09:35:59  cri
ɡāi

(該) v. 应当;应当是;理应如此 : f. Gerekmek:

应该 Gerekmek

天晚了,该休息了。 Geç oldu, dinlenmemiz gerekiyor.

ɡǎi

1: v. 变更;更换: f. Değişmek, değiştirmek:

改变 Değişmek︱ 更改 Değiştirmek

2: v. 把错误的变成正确的: f. Düzeltmek:

改正 Düzeltmek︱ 改作文 Metin düzeltmek

改进技术 Teknolojiyi geliştirmek

ɡān

(乾)

1: adj. 不含水分或水分很少: s. Kuru, su olmayan:

干洗 Kuru temizleme

衣服干了。 Elbise kurutuldu.

2: n. 加工制成的干的食品: is. Kurutulmuş yiyecekler:

牛肉干儿 Kurutulmuş dana eti

买一盒饼干。Bir kutu bisküvi satın al.

3: adj. 枯竭;完了;没有了: s. Tükenmiş, bitmiş; Yok:

水快流干了。 Su akarak bitmek üzere.

See ɡàn on p.88 88. sayfadaki ɡàn'a bak

ɡǎn

(趕)

1: v. 追赶;赶: f. Kovalamak, acele yapmak:

追赶 Kovalamak︱ 赶路 Yolculuğunu aceleyle yapmak

他骑车往电影院赶。 O bisikletle aceleyle sinemaya gidiyor.

2: v. 驾;驱使;驱逐: f. Sürmek, kovmak:

赶羊 Koyun sürüsünü gütmek︱ 赶马车 Atlı arabayı sürmek

把飞虫赶走。Uçan böcekleri kov.

ɡǎn

敢 adj. 勇敢;有勇气;有胆量: s. Cesur:

勇敢 Cesur︱ 果敢 Cesur ve kararlı

她敢在冬天游泳。 Kış aylarında yüzme cesareti var.

ɡǎn

1: v. 感觉: f. Hissetmek, duymak:

感到 Hissetmek︱ 感觉 Duymak

很感意外 Çok şaşırmak, kendini çok şaşkın hissetmek

2: v. 外界事物在意识上引起反应: f. Duygulandırmak, etkilemek:

感动 Duygulandırmak︱ 感想 İzlenim,düşünce

这个故事很感人。 Bu hikâye çok duygulandırıcı.

3: n. 情感;感情: is. Duygu:

好感 Favori, İyi izlenim︱引起反感 Bıktırmak

ɡàn

(幹)

1: n. 主要或主体部分: is. Başlıca veya ana parça:

树干 Ağaç gövdesi︱铁路干线 Ana demiryolu hattı

2: v. 做;从事: f. Yapmak, çalışmak:

干活儿 Çalışmak︱ 苦干 Sıkı çalışmak

她干过会计。 Muhasebeci olarak çalışmıştı.

3: adj. 办事能力强: s. Yetenekli:

干练 Yetenekli

精明强干 Akıllı ve yetenekli

See ɡān on p.86 86. sayfadakiɡān'a bak

ɡānɡ

(剛)

1: adv. 才;方才: zf. Hemen şimdi:

刚才 Hemen şimdi

他刚回家。 Eve şimdi döndü.

2: adj. 坚硬;坚强: s. Güçlü, iradeli:

刚强 Güçlü︱ 刚直 Dürüst ve açık sözlü

性情刚正 Güçlü karakter

ɡāo

1: adj. 从下向上距离大;离地面远: s. Uzun, yüksek:

高楼 Yüksek bina︱ 高山 Yüksek dağ

站得高 Yüksek bir yerde ayakta durmak

2: n. 高度: is. Yükseklik:

身高 Boy uzunluğu︱ 音高 Ses tonu

小李有两米高。 Xiao (küçük) Li'nin boyu iki metre.

3: adj. 地位、等级在上的;超出一般的: s. Konumu, sınıfı üst düzey olan:

高水平 Yüksek seviye︱ 高级 Üst düzey

体温有点儿高。 Vücut sıcaklığı biraz yüksek.

ɡǎo

1: v. 做;干;办: f. Yapmak:

搞生产 Üretim yapmak

搞建设 İnşa etmek

工作搞出成绩。 Çalışmada başarı kaydetmek

2: v. 设法得到:f. Elde etmek:

搞情报 İstihbarat elde etmek

搞到一些材料 Bazı malzemeler elde etmek

ɡào

1: v. 把事情、意见等说给别人: f. Bildirmek:

公告 Bildiri︱ 忠告 Öğüt

她告诉 我一件重 要的事情。 Bana önemli bir şey söyledi.

2: v. 到司法机关检举: f. Adli kuruluşlara şikayet etmek:

到法院去告他。 Onun hakkında mahkemeye başvurmak

3: v. 表明;表示: f. Anlatmak, göstermek:

告别 Veda etmek

告退 Ayrılmak için izin almak

大功告成。 Bir iş başarıyla tamamlandı.

ɡē

1: n. 同父母或同辈亲属中年纪比自己大的男子: is. Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi:

哥哥 Ağabey︱ 大哥 En büyük erkek kardeş

表哥 Erkek kuzen

2: n. 称年纪跟自己差不多的男子: is. Yaşı kendisine yakın olan erkeklere yönelik hitap:

张二哥 Ağabey Zhang︱ 老大哥 Ağabey

ɡē

1: n. 歌曲: is. Şarkı:

民歌 Türkü

唱一支歌 Bir şarkı söylemek

2: v. 唱歌: f. Şarkı söylemek:

高歌一曲。Bir şarkı söylemek

ɡé

1:n. 格子: is. Kare:

方格儿 Kare︱ 带格儿的本子 Kareli defter

2: n. 标准;格式: is. Standart:

及格 Sınavda başarılı

产品全部合格。 Bu ürünlerin hepsi uygunluğa ulaştı.

3: n. 品位;品质: is. Karakter, nitelik:

人格 Kişilik ︱ 品格高尚 Yüce karakter

ɡè

(個) 

1:  classifier.用于单独的人或事物: "Tane" gibi sınıflandırıcı bir sözcük:

一个人 Bir insan︱ 两个小时 İki saat

2: adj. 单独的: s. Tek:

个别 Bireysel︱ 个人 Tek kişi

个体 Birey

3: n. 人的身材或物品的体积: is. Boy, büyüklük:

个子︱Boy 高个儿 Uzun boylu

大个儿的苹果 Büyük elma

ɡè

pron. 一定范围内的所有个体;分别做或分别具有: zam. Çeşitli, farklı:

各种商品 Çeşitli mallar

各国朋友 Çeşitli ülkelerin dostları

两人各有特点。 İki kişinin özellikleri farklı.

ɡěi

(給)

1: v. 送;交: f. Sunmak, vermek:

给他两本书。Ona iki kitap ver.

把笔还给小明。 Kalemi Xiao (Küçük) Ming'e geri ver.

2: prep.为;替: e. İçin:

他给我们帮忙。Bize yardım ediyor.

老师给我们上课。 Öğretmen bize ders veriyor.

See jǐ on p.139 139. sayfadaki jǐ'ye bak

ɡēn

1: n. 根: is. Kök:

树根 Ağaç kökü︱ 须根 Lifli kök

这棵树的根很发达。 Bu ağacın kökü çok gelişmiş.

2: n. 事物的本源: is. Kaynak:

根据 –e göre

知根知底 Bir kişi hakkında her şeyin bilinmesi

3: adv. 从根本上;彻底地: zf. Kökünden; tamamen:

根除 Kökünden yok etmek

有病要根治。Hastalığın varsa, tamamen tedavi edilmelidir.

ɡēn

1: n. 脚的后部或鞋袜的后部: is. Topuk:

高跟儿鞋 Yüksek topuklu ayakkabı

脚后跟 Ayak topuğu

2: v. 跟随: f. Takip etmek:

跟随 Takip etmek

跟着爸爸去公园。 Babamla parka git.

3: prep. 同;向: edat. Birlikte, (kimin) ile:

他有事要跟你商量。 Seninle bir şeyi konuşmak istiyor.

4: conj. 和: bağlaç. Ve:

门前种了花跟草。 Kapı önünde çiçek ve otlar yetiştiriliyor.

ɡēnɡ

更 v. 改变;改换: f. Değiştirmek:

更改 Değiştirmek︱ 更新 Yenilemek

日程还需要变更一下。Gündemde değişiklik yapılması gerekiyor.

See ɡènɡ on p.96 96. sayfadaki ɡènɡ'e bak

ɡènɡ

更 adv. 又;再;更加: zf. Daha:

更加 Daha︱ 更好 Daha iyi

小树长得更高了。 Ağaç daha yükseldi.

See ɡēnɡ on p.96 96. sayfadaki ɡēnɡ'e bak

ɡōnɡ

1: n. 工人: is. İşçi:

技工 Teknisyen︱ 合同工 Sözleşmeli işçi

2: n. 工业: is. Sanayi:

化工 Kimya sanayii︱ 轻工 Hafif sanayi

3: n. 生产劳动;工作: is. Üretim, çalışma:

工具 Alet︱ 动工 Çalışmaya başlamak

在工厂做工 Fabrikada çalışmak

ɡōnɡ

1: adj. 属于群众、集体或国家的: s. Kamuya ait olan:

公物 Kamu mal varlığı︱ 办公 Resmi iş yönetmek

大公无私 Özgecil

2: adj. 共同的;公认的: s. Ortak, genel kabul gören:

公式 Formül

公理 Genel kabul gören kural︱ 公约 Antlaşma

3: adj. 公正;没有偏心的: Adil, tarafsız:

公道 Adalet

她办事很公正。 O her işi adil şekilde çözer.

4: v. 公开的: f. Açığa vurmak:

公布 Açıklamak︱ 公告 Bildirmek

公布于世 Bir şeyi dünyaya ilan etmek

5: adj. (动物)雄性的: s. Erkek (hayvan):

公鸡 Horoz ︱ 公牛 Boğa

这只猫是公的。 Bu, bir erkek kedi.

ɡōnɡ

1: n. 古代帝王的住所: is. İmparatorluk, saray:

故宫 Yasak Kent

2: n. 神话中仙人的住所: is. Efsanede tanrıların oturduğu yer:

天宫 Gök sarayı︱ 月宫 Ay sarayı

3: n. 某些文化娱乐场所的名称: is. Bazı kültürel faaliyet alanlarının ismi:

少年宫 Çocuk Sarayı︱ 民族宫 Etnik Sarayı

歌剧在文化宫演出。 Tiyatro, Kültür Sarayı'nda sahnelendi.

ɡònɡ

1: adv. 一起承受或进行: zf. Ortaklaşa:

共同 Ortaklaşa

和平共处 Barış içinde bir arada yaşamak

2: adv. 总计;合计: zf. Toplam:

这座大楼共有十二层。Bu binanın toplam 12 katı var.

买家具共花了2000元。 Mobilya satın almak için toplam 2000 yuan harcandı.

ɡǒu

狗 n. 狗: is. Köpek:

小狗 Küçük köpek︱看门狗 Bekçi köpeği

家里养了两只狗。 Evimde iki köpek var.

ɡòu

够 v. 足够;满足一定的需要: f. Yeterli olmak, belli bir talebi karşılamak:

材料不够用 Malzeme yetersiz.

别着急,时间还够。 Acele etme, zaman daha var.

ɡū

1: n. 父亲的姐妹: is. Babanın kız kardeşi:

姑妈 Hala ︱ 大姑 Büyük hala

表姑 Babaannenin erkek kardeşinin kızı

2: n. 指少女: is. Kız:

姑娘 Kız︱ 村姑 Köylü kız

ɡǔ

古 adj. 很久以前的;s. Eski; Eski çağlara ait olan:

古老 Eski, yaşlı︱ 远古 Eski çağlarda

这是一座有名的古城。 Bu, çok ünlü bir tarihi kent

ɡǔ

1: classifer. 组成线、绳的一部分: Halatın bir kolu, iplik teli:

三股儿线 Üç kollu iplik

一根线可分成两股儿。 Bir ip iki kola ayrılır.

2: n. 资金或财物的一部分: is. Hisse:

股份 Hisse︱ 股票 Hisse senedi

ɡù

1: n. 意外的或不幸的事情: is. Kaza:

变故 Beklenmedik olay ︱ 事故 Kaza

2: n. 原因: is. Sebep:

无故迟到 Sebepsiz olarak geç kalmak

会议因故改期。 Toplantı tarihi, belli bir sebepten dolayı değiştirildi.

3: adj. 原来的;过去的: s. Orjinal, geçmiş:

故居 Tanınmış isimlerin kaldığı evler

故乡 Memleket︱ 故人 Eski arkadaş

4: v. (人)死亡: f. Ölmek (İnsan):

病故 Hastalıktan öldü︱ 身故 Ölmek

老人已经故去了。 O yaşlı adam öldü.

ɡù

(顧)

1: v. 回头看;看: f. Geri dönüp bakmak, bakmak:

回顾 Yeniden gözden geçirmek

环顾四周 Dört tarafa bakmak

2: v. 照顾;注意;考虑: f. Gözetmek, dikkat etmek, düşünmek:

不顾一切 Dünyayı umursamamak; Kendini tehlikeye atmak

顾全大局 Genel durumu göz önünde bulundurmak

照顾 Bakmak

3: n. 顾客: is. Müşteri:

顾客 Müşteri ︱光顾 Ziyaret (Müşteri)

ɡuā

1: v. 用刀子除去物体表面的东西: f. Sıyırmak, tıraş etmek:

刮脸 Yüzü tıraş etmek︱ 刮胡子 Sakal tıraşı olmak

2: v. (风)吹: f. Esmek (Rüzgâr):

刮风 Rüzgâr esmek

小树被刮倒了。 Küçük ağaç rüzgârdan devrildi.

ɡuà

挂 v. 挂: f. Asmak:

挂钟 Duvar saati

把帽子挂在衣架上 Şapkayı askıya as.

墙上挂着一张地图。 Duvarda bir harita asılı.

ɡuān

(關)

1: v. 关: f. Kapatmak:

关门 Kapıyı kapatmak︱ 关灯 Lambayı söndürmek

把电视关了。Televizyonu kapat.

2: v. 放在里面不让出来: f. Birini bir yerde tutmak, kilitlemek:

把小狗关在家里。Küçük köpeği eve kilitle.

把关着的鸟儿放了。Kafese kapanmış kuşu serbest bırak.

3: n. 交通要道的守卫处所;货物进出口的地方: is. Geçit; kontrol noktası, sınır kapısı:

关口 Stratejik geçit︱ 边关 Sınır geçidi

海关 Gümrük

4: n. 牵涉;牵挂: is. –ilgi, -e İlişkin:

关系 İlişki︱ 相关 İlgili

这件事和他无关。 Bu olayın onunla ilişkisi yok.

ɡuān

(觀)

1: v. 看;查看: f. Seyretmek, bakmak:

观察 Gözlemek︱ 旁观 Seyirci olarak kalmak

参观动物园 Hayvanat bahçesini ziyaret etmek

2: n. 看到的景象: is. Manzara:

景观 Manzara|天下奇观 Dünyanın harikası

3: n. 对事物的认识或态度: is. Düşünce, tavır:

观念 Düşünce|世界观 Dünya görüşü

乐观的态度 İyimser tavır

See ɡuàn on p.106 106. sayfadaki ɡuàn'a bak.

ɡuǎn

(館)

1: n. 供宾客、旅客居住的场所: is.Konuklara sağlanan oturma yeri:

宾馆 Otel

附近有一家旅馆。 Yakınlarda bir otel var.

2: n. 一个国家在另一个国家办理外交的人员办公的场所: is:Diplomatların çalıştığı yer:

大使馆 Büyükelçilik︱ 领事馆 Konsolosluk

3: n. 某些服务行业店铺的名称: is. Hizmet sağlayan yerlerin ismi:

茶馆 Çayhane︱ 照相馆 Fotoğraf stüdyosu

体育馆今晚有足球赛。 Stadyumda bu akşam futbol maçı var.

ɡuǎn

1: n. 管子: is. Boru:

管道 Boru hattı︱ 电子管儿 Elektronik tüp

管乐 Nefesli çalgı müziği

2: v. 管理;过问: f. Yönetmek, bir işe bakmak:

管账 Hesap tutmak

管理 Yönetmek

这件事你一定要管。 Bu işe bakmalısın.

ɡuàn

(觀) n. 道教的庙宇: is. Taoist tapınak:

道观 Taoist tapınak

白云观 Baiyun Tapınağı (Beijing'de)

See on p.104 104. sayfadaki ɡuān'a bak

ɡuǎnɡ

广

(廣)

1: adj. 宽大;宽阔: s. Geniş:

广场 Meydan ︱ 宽广 Geniş

这种服装流行面很广。 Bu giysi geniş alanda popüler hale geldi.

2: adj. 数量大;多: s. Büyük miktarda, çok:

兵多将 广 Çok er ve subay var︱ 推广 Yaygınlaştırmak

ɡuì

(貴)

1: adj. 价格或价值高: s. Pahalı, değerli:

宝贵 Değerli

这里的商品太贵。 Buradaki mallar çok pahalıdır.

2: adj. 社会地位高: s. Toplumsal konumu yüksek:

贵族 Aristokrat︱ 贵人 Yüksek toplumsal konuma sahip insan, soylu

热情接待贵宾。 Değerli konukları sıcak karşılamak

ɡuó

(國)

1: n. 国家;代表国家的: is. Devlet:

祖国 Vatan︱ 国歌 Milli marş

大熊猫是中国的国宝。 Panda, Çin'in değerli hayvanıdır.

2: s.本国的;特指中国: s.Bir ülkeye ait , mesela Çin:

国产 Çin yapımı︱ 国画 Çin resmi

我喜欢用国货。 Ülkemin mallarını kullanmayı tercih ediyorum.

ɡuǒ

1: n. 植物的果实: is. Meyve:

果树 Meyve ağacı︱ 水果 Meyve

开花结果 Çiçek açar ve meyve verir.

2: n. 事情的最后结局: is. Sonuç:

成果 Başarı︱ 结果 Sonuç

3: adv. 果然;确实: zf. Aslında:

果然 Gerçekten

果真是这样。 Gerçekten böyle.

ɡuò

(過)

1: v. 经过;通过: f. Geçmek:

过河 Nehri geçmek︱ 过桥 Köprüden geçmek

过日子 Geçinmek

2: v. 超过;超出: f. Aşmak:

过期 Süresi geçti︱ 超过 Aşmak

这孩子已经过15岁了。 Bu çocuğun yaşı 15'in üstünde.

3: n. 过失;错误: is. Hata:

过错 Hata

记过 Hatayı kaydetmek

知过必改 Yanlış yeri varsa mutlaka düzelt

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China