CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
Ders12 Fast food lokantasında
  2009-03-23 16:57:56  cri
İ: Merhaba, sevgili dinleyiciler! "Çince Günlük Konuşma" programımızda yine birlikteyiz. Ben İlknur!

U: Merhaba! Ben Ulaş!

İ: Geçen derste "hobilerden bahsetme"yi öğrendik.

U: Evet. İlkönce geçen dersteki bilgileri yeniden gözden geçirelim.

İ: Ulaş, "son günlerde meşgul musun?" Bu cümle, Çince nasıl söylenir?

U: 你最近忙吗?(ni zui jin mang ma) değil mi?

İ: Doğru. 最近(zui jin) "son günlerde" demek.

U: 最近(zui jin)

İ: 忙(mang) Meşgul.

U: 忙(mang)

İ: "Ne gibi hobilerin var?" Çince nasıl söylenir?

U: 你的爱好是什么?(ni de ai hao shi shen me) Öyle mi?

İ: Çok güzel. 爱好(ai hao), "hobi" anlamını taşıyor.

U: 爱好(ai hao)

İ: "Hobim, kitap okumak", Çince nasıl ifade edilir?

U: 我喜欢看书(wo xi huan kan shu)

İ: Evet. 看书(kan shu), işte "kitap okumak"

U: 看书(kan shu)

İ: 喜欢(xi huan) Sevmek.

U: 喜欢(xi huan)

İ: Son olarak, "Hafta sonu genellikle ne yapıyorsun?" Çince nasıl söylenir?

U: 周末你一般干什么?(zhou mo ni yi ban gan shen me)

İ: Çok güzel. 周末(zhou mo), hafta sonu.

U: 周末(zhou mo)

İ: Evet. Şimdi bir bakalım, bugünkü programımızda neler öğreneceğiz:

Nǐ Xiǎng Chī Shén Me

你 想 吃 什 么?

Wǒ Yào Yí Gè Hàn Bǎo, Hái Yǒu Yì Bēi Hóng Chá

我 要 一 个 汉 堡,还 有 一 杯 红 茶。

Zài Zhèr Chī Hái Shì Dài Zǒu

在 这儿 吃 还 是 带 走?

Qǐng Wèn, Xǐ Shǒu Jiān Zài Nǎer

请 问, 洗 手 间 在 哪儿?

Qǐng Nǐ Gěi Wǒ Jǐ Zhāng Cān Jīn Zhǐ

请 你 给 我 几 张 餐 巾 纸。

İ: Yemek yerken, zamanın çok hızla geçtiğini hissediyoruz. Bugünkü programımızda işte "yemek"le ilgili konuyu öğreniyoruz.

U: Evet. "Ne yemek istiyorsun?" Çinceyle nasıl söyleniyor?

İ: Şöyle sorabilirsin: 你想吃什么?(ni xiang chi shen me)

U: 你想吃什么?(ni xiang chi shen me)

İ: 你(ni) Sen

U: 你(ni)

İ: 想(xiang) İstemek

U: 想(xiang)

İ: 吃(chi) Yemek

U: 吃(chi)

İ: 什么(shen me) Ne

U: 什么(shen me)

İ: 你想吃什么?(ni xiang chi shen me) "Ne yemek istiyorsun?"

U: 你想吃什么?(ni xiang chi shen me)

İ: Şimdi bir diyalog dinleyelim:

Diyalog 1

Nǐ Xiǎng Chī Shén Me

A:你 想 吃 什 么?

Wǒ Yào Yí Gè Hàn Bǎo, Hái Yǒu Yì Bēi Hóng Chá

B:我 要 一 个 汉 堡,还 有 一 杯 红 茶。

U: İlknur, diyalogtaki o erkek ne yemek istiyor?

İ: O şöyle cevap verdi: 我要一个汉堡,还有一杯红茶。(wo yao yi ge han bao, hai you yi bei hong cha)Yani "Bir hamburger ve bir bardak siyah çay istiyorum."

U: 我要一个汉堡,还有一杯红茶。(wo yao yi ge han bao, hai you yi bei hong cha)

İ: Bu cümle biraz uzun, kelime kelime anlatayım. 我要(wo yao), "ben istiyorum" demek.

U: 我要(wo yao)

İ: 一个(yi ge), bir tane

U: 一个(yi ge)

İ: 汉堡(han bao),hamburger.

U: 汉堡(han bao)

İ: 我要一个汉堡(wo yao yi ge han bao) "Bir hamburger istiyorum."

U: 我要一个汉堡(wo yao yi ge han bao)

İ: 还有(hai you) ayrıca, ve

U: 还有(hai you)

İ: 一杯(yi bei) Bir dardak.

U: 一杯(yi bei) İlknur, 杯, "bardak" mı demek?

İ:Doğru. 红茶(hong cha), siyah çay. 红, ikinci ton.茶,ikinci ton. 红茶(hong cha)

U: 红茶(hong cha)

İ: 还有一杯红茶(hai you yi bei hong cha) Ve bir bardak siyah çay.

U: 还有一杯红茶(hai you yi bei hong cha)

İ: "Bir hamburger ve bir bardak çay istiyorum" 我要一个汉堡,还有一杯红茶。(wo yao yi ge han bao, hai you yi bei hong cha)

U: 我要一个汉堡,还有一杯红茶。(wo yao yi ge han bao, hai you yi bei hong cha)

İ: Ulaş, 一个汉堡(yi ge han bao) ve一杯红茶(yi bei hong cha) arasındaki farkı buldun mu?

U: Biri"一个"(yi ge), diğeri ise"一杯"(yi bei). O zaman"一个红茶"(yi ge hong cha) olmaz mı?

İ: Olmaz. Çince'de çok sayıda "sınıflandırıcı sözcük" var. Örneğin, "bir tane kitap"一本书,"bir tane kalem"一支笔. İlk olarak Çince öğrenirken, bunları ezbermekten başka çaremiz yok.

U: Anladım. Şimdi ilk diyalogu tekrar dinleyelim:

Diyalog 1

Nǐ Xiǎng Chī Shén Me

A:你 想 吃 什 么?

Wǒ Yào Yí Gè Hàn Bǎo, Hái Yǒu Yì Bēi Hóng Chá

B:我 要 一 个 汉 堡,还 有 一 杯 红 茶。

İ: Şu an, Çin'de çok "fast food lokantası" var.

U: Evet. Bazıları, yemeği lokanta içinde yerler, bazıları ise yemekleri eve götürüp yemeyi tercih ederler.

İ: O zaman "Yemeği burada mı yiyeceksiniz yoksa alıp götürecek misiniz?"cümlesi, Çince nasıl sorulur?

U: Bilmiyorum. Öğretir misin?

İ: Tabii, 在这儿吃还是带走?(zai zher chi hai shi dai zou)

U: 在这儿吃还是带走?(zai zher chi hai shi dai zou)

İ: 在(zai) "bir yerde" anlamını taşıyor.

U: 在(zai)

İ: 这儿(zher), burası

U: 这儿(zher)

İ: 在这儿(zai zher) Burada

U: 在这儿(zai zher)

İ: 吃(chi) yemek

U: 吃(chi)

İ: 还是(hai shi) ya da, veya

U: 还是(hai shi)

İ: 带走(dai zou) götürmek.

U: 带走(dai zou)

İ: Bu cümleyi yavaş yavaş okuyalım: 在这儿吃还是带走?(zai zher chi hai shi dai zou)

U: 在这儿吃还是带走?(zai zher chi hai shi dai zou) "Yemeği burada mı yiyeceksiniz, yoksa alıp götürecek misiniz?"

İ:Evet. Şimdi ikinci diylaogu dinleyelim:

Zài Zhèr Chī Hái Shì Dài Zǒu

A: 在 这儿 吃 还 是 带 走?

Zài Zhèr Chī

B: 在 这儿 吃

U: İlknur, çok önemli bir cümle daha var, onu ezberlememiz gerekiyor. Yani, "Affedersiniz, tuvalet nerede?" Çinceyle nasıl ifade edilir?

İ: Evet. Bu cümle çok önemlidir. Şöyle sorabilirsin:请问,洗手间在哪儿?(qing wen, xi shou jian zai na er)

U: 请问,洗手间在哪儿?(qing wen, xi shou jian zai na er)

İ: 请问(qing wen), "Affedersiniz; lütfen, sorabilir miyim" anlamını taşıyor.

U: 请问(qing wen)

İ: 洗手间(xi shou jian), tuvalet. 洗, üçüncü ton. 手, üçüncü ton. 间, birinci ton. 洗手间(xi shou jian)

U: 洗手间(xi shou jian)

İ: 在哪儿(zai na er) Nerede

U: 在哪儿(zai na er)

İ: 请问,洗手间在哪儿?(qing wen, xi shou jian zai na er) "Affedersiniz, tuvalet nerede?"

U: 请问,洗手间在哪儿?(qing wen, xi shou jian zai na er)

İ: Evet. Şimdi üçüncü diyalogu dinleyelim:

Diyalog 3

Qǐng Wèn, Xǐ Shǒu Jiān Zài Nǎer

A: 请 问, 洗 手 间 在 哪儿?

Wǎng Qián Zǒu, Zuǒ Guǎi

B:往 前 走, 左 拐。

U: Biraz sonra yemeğe giderken, söz konusu ifadeleri kullanacağım. Ama İlknur, bir sorum daha var "Lütfen bana birkaç tane peçete verir misiniz?" cümlesi Çince nasıl söylenir?

İ: "请你给我几张餐巾纸"(qing ni gei wo ji zhang can jin zhi) diye söyleyebilirsiniz.

U: "请你给我几张餐巾纸"(qing ni gei wo ji zhang can jin zhi)

İ: 请(qing) Lütfen

U: 请(qing)

İ: 你(ni) Sen

U: 你(ni)

İ: 给我(gei wo) Bana vermek

U: 给我(gei wo)

İ: 几张(ji zhang), birkaç tane

U: 几张(ji zhang)

İ: 餐巾纸(can jin zhi), peçete.

U: 餐巾纸(can jin zhi)

İ.Tamam. Şimdi son bir diyalog daha dinleyelim:

Diyalog 4

Qǐng Nǐ Gěi Wǒ Jǐ Zhāng Cān Jīn Zhǐ

A:请 你 给 我 几 张 餐 巾 纸。

Hǎo De, Nín Shāo Děng

B:好 的, 您 稍 等。

U: İlknur, cevabı ne demek?

İ: 好的,您稍等. Tamam, biraz bekleyin.

U: Evet, İlknur! Programımızı bitirmeden önce, "Çin Kültürü Hakkında Kısa Bilgiler" bölümünü dinleyelim!

İ: Tamam.

Çin Kültürü Hakkında Kısa Bilgiler:

Batılı ülkelere göre, Çin'de "fast food lokantacılığı" biraz geç gelişmeye başladı. Nisan 1987'de ABD'nin "KFC" zincir lokantasının Çin'de açılmasıyla birlikte, "fast food" kelimesi, Çinler arasında kullanılmaya başlandı. Farklı ülkelerin farklı yemek alışkanlığı var. Çinliler, akrabaları veya aile üyeleriyle bir araya gelirken, genellikle lokantaya gidip yemek yerler ve yemeklerde sohbet etmeyi severler.

İ: Evet. Sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yine bir soru soracağız: "Ne yiyorsunuz?" Çince nasıl denir?

U: Cevabı biliyorsanız, bize e-mail gönderin. Mail adresimiz: tur@cri.com.cn Programımızla ilgili ayrıntılı bilgileri, internet sitemizden öğrenebilirsiniz. İnternet adresimiz: www.cri.com.cn. Önümüzdeki programımızda yeniden buluşmak üzere hoşça kalın!

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China