CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
F
  2009-03-23 09:35:56  cri

(發)

1: v. 发生;生出: f. Yaşanmak, doğmak:

发生 Yaşanmak

建发电厂 Elektrik santrali kurmak

2: v. 扩展: f. Genişlenmek, yayılmak:

发育 Büyümek,gelişmek 发展 Gelişmek

面发起来了。 Hamur kabardı.

3: v. 打开;发明: f. Açmak, icat etmek:

发现 Fark etmek, bulmak

造纸术是中国古代四大发明之一。Kağıt yapımı, Çin'in eski çağlarındaki dört büyük icadından biri.

4: v. 开始;引起: f. Başlamak, yol açmak:

出发 Yola çıkmak︱ 发起 Başlatmak

发人深思 Düşündürücü

See fà on p.73 73. sayfadaki fà'ya bak

5: n. 法律: is. Yasa:

法律 Yasa

合法 Yasal︱ 商标法 Marka yasası

6: n. 办法;方法: is. Yöntem, çare:

用法 Kullanım yöntemi︱法术 Büyücülük

做法 Bir şeyi yapmanın yöntemi (yapılış)

解决问题的办法 Sorunu çözme yolu

他的办法真多。 Çok yöntemi var.

(髪) n. 头发: is. Saç:

毛发 Saç︱ 白发 Beyaz saç

爸爸去理发了。Babam saçlarını kestirmeye gitti.

See ā on p. 72 72. sayfadakiā'ya bak

fán

(煩)

1: adj. 心情不畅快;不高兴: s. Neşesiz, mutsuz:

心烦意乱 Altüst olmak (Keyfi yerinde değil)

2: adj. 又多又乱: s. Hem çok hem de karışık:

烦乱 Kafası karışmış veya canı sıkılmış

办事遇到了麻烦。 İş yaparken zorlukla karşılaştı.

fǎn

1: adj. 和原来不同;方向相背: s. Ters-yüzlü:

适得其反。Tam tersi bir sonuç alındı.

小孩儿袜子穿反了。Çocuk çoraplarını ters giydi.

2: v. 翻转;调转方向: f. Geri dönmek, -in tersine dönmek:

反问 Sitemle cevap vermek︱ 反省 Gözden geçirmek

她提出相反的意见。 Tam tersi bir öneri ileri sürdü.

他的意见受到反对。 Önerisine itiraz edildi.

3: v. 对抗;不赞成: f. Direnmek, yana olmamak:

fàn

()

1: n. 做熟的粮食类的食品: is. Pişmiş gıda, pilâv:

米饭 Pilâv︱ 干饭 Pilâv

2: n. 每天按时吃的东西: is. Her günün belli zamanlarında yenen yiyecekler:

午饭 Öğle yemeği|晚饭 Akşam yemeği

开饭了。Yemek hazırlandı.

fānɡ

1: adj. 方形: is. Kare şeklinde olan:

正方体 Küp︱ 方块字 Çince karakter

这张桌子是方的。 Bu masa kare şeklindedir.

2: n. 方向: is. Yön, taraf; yer:

东方 Doğu︱ 对方 Karşı taraf

远方 Uzak yer︱ 四面八方 Bir bölgenin dört tarafı ya da dört köşesi

3: n. 方法: is. Yöntem:

方法 Yöntem︱ 千方百计 Her türlü yönteme başvurmak

4: adv. 正;才: zf. Tam, tam tamına:

方才 Biraz önce

来日方长。Daha çok zamanımız var.

fánɡ

房 n. 房子;房间: is. Ev, oda:

楼房 Bina︱ 平房 Tek katlı ev

她在书房看书。 Kütüphane odasında kitap okuyor.

fǎnɡ

访

(訪)

1: v. 探望;拜访: f. Uğramak, ziyaret etmek:

访问 Ziyaret etmek︱ 访友 Arkadaşları ziyaret etmek

客人来访 Konuklar geldi.

2: v. 向人调查打听: f. İncelemek:

察访 İncelemek

记者采访了一位观众。Muhabir, bir izleyiciyle röportaj yaptı.

fànɡ

1: v. 解除管理: f. Kurtarmak, salıvermek:

放学 Okul dağıldı ya da okul tatile girdi 放羊 Koyunları otlatmak

把关着的鸟儿放了。 Kafesteki kuş salıverildi.

2: v. 展开;扩大;延长: f. Genişletmek, büyütmek; uzatmak:

放大 Büyütmek︱ 开放 Açmak

百花齐放 Yüzlerce çiçek beraber açtı.

3: v. 放置;存放: f. Koymak:

存放Bir şeyi bir kişinin bakımına bırakmak

︱放心 Merak etmemek

把书放在桌子上。Kitabı masanın üzerine koy.

fēi

(飛)

1: v. 飞;在空中活动: f. Uçmak:

飞虫 Uçan böcek

鸟飞走了。Kuş uçarak gitti.

飞机飞往法国。 Uçak Fransa'ya gidiyor.

2: v. 像飞一样快速行动: f. Uçar gibi hızlı hareket etmek:

飞快 Uçar gibi hızlı

马在草原上飞跑。 Atlar çayırda hızla koşuyor.

fēi

1: adj. 违背;不合于: s. Aykırı, uygun olmayan:

非法 Yasadışı ︱ 非礼 Kibar olmayan, kaba︱非分 Haksız

2: v. 认为不对;指责: f. Doğru olmadığını savunmak, suçlamak:

非难 Suçlamak

他的做法受到非议。Davranışı suçlandı.

féi

1: adj. 肥胖: s. Şişman:

肥肉 Yağlı et︱ 肥油 Yağ

这只羊真肥。 Bu koyun çok şişman.

2: adj. (衣服等)宽大: s. (giysi) Bol:

这件衣 服 有点儿肥。 Bu elbise biraz bol.

fèi

(費)

1: n. 花销的钱: is. Masraf:

花费 Masraf︱ 费用 Harcama

到银行交水电费。 Bankaya su ve elektrik parası yatırın.

2: adj. 消耗得过多: s. Fazla tüketilen:

这种汽车太费油。 Bu tür araba, fazla benzin tüketir.

fēn

1: v. 分开;分离: f. Ayırtmak, ayrılmak:

分离 Ayrılmak︱ 分清是非 Doğruyu yanlıştan ayırmak

把一个苹果分成两半。Bir elmayı ikiye bölmek

2: classifier. 计量单位名称: Ölçü birimi;

1小时等于60分。Bir saat 60 dakikaya eşittir

1角钱等于10分。 Bir Jiao, 10 Fen'dir.

See fèn on p.80 80. sayfadaki fèn' e bak.

fèn

1: n. 成分: is. Cüz, element:

水分 Su içeriği︱ 糖分 Şeker içeriği

牛奶含多种养分。 Süt içinde birçok besin var.

2: n. 名位、责任、权利等的限度: is. Konum, sorumluluk ve hakların sınırı:

本分 Bir kişinin sorumluluğu

你做得有点过分。Aşırı yaptın.

See fēn on p.79 79. sayfadaki fēn'e bak

fēnɡ

() adj. 多;富足: s. Çok, bol:

丰富 Zengin︱ 丰收 Bol mahsul

丰衣足食。Bol elbise ve yemek var.

fēnɡ

(風)

1: n. 风: is. Rüzgâr:

刮风 Rüzgâr esmek︱ 台风 Tayfun

风力不大。Rüzgâr şiddetli değil.

2: adj. 像风一样快: s. Rüzgâr gibi hızlı:

风行全国 Hemen ülke genelinde popüler oldu

3: n. 景象;景色: is. Manzara:

风光 Manzara

这里风景优美。 Buradaki manzara çok güzel.

4: n. 外在的姿态;风度: is. Tavır, davranış:

风度 Hal, tavır, davranış

作风 Çalışma tarzı

1: n. 丈夫: is. Koca:

夫妇 Karı-koca

我的丈夫是个企业家。Kocam bir işadamıdır.

2: n. 从事体力劳动的人: is. Kol gücüyle çalışan kimse :

渔夫 Balıkçı

农夫在种地。 Köylüler, tarlada çalışıyor.

1: n. 衣服;服装: is. Giysi, konfeksiyon:

服装 Konfeksiyon︱ 制服 Üniforma

他身穿便服。Resmi olmayan elbise giyiyor.

2: v. 吃(药物): f. (İlaç) Almak:

服药 İlaç almak

这种药是内服的。 Bu, ağızdan alınan ilaçtır.

3: v. 顺服;低头屈服: f. Boyun eğmek:

服从 Birinin sözünü dinlemek

心服口服 Tamamen ikna edildi.(ya da Tamamen kabul edildi.)

以理服人 Başkalarını mantıkla ikna etmek.

福 n. 幸福;福气: is. Mutluluk:

福气 İyi şanslar

提高职工福利。Çalışanların çıkarlarını iyileştirmek.

n. 贵族的住所;高级官员办公、居住的地方: is. Aristokratların oturduğu yer, üst düzey yetkililerin çalıştığı ve oturduğu yer:

王府 Prenses rezidansı ︱ 政府 Hükümet

总统府 Devlet başkanlığı

1: n. 父亲: is. Baba:

父亲 Baba|父母 Anne baba

2: n. 对男性长辈的称呼: is. Yaşlı erkeklere yönelik hitap:

祖父 Dede

叔父教我学电脑。 Amcam bana bilgisayar kullanmayı öğretti.

(負)

1: v. 背;承担: f. Yüklenmek, üstlenmek:

负重 Sırtında ağır yük taşımak︱ 担负Üstlenmek

身负重任 Önemli görev üstlenmek

2: v. 失败: f. Yenilmek:

不分胜负 Karşılaşmada (maçta) berabere kalmak ︱ 负于对方 Karşı tarafa yenilmek

3: adj. 对立两方中跟"正"相对的: s. Negatif:

负数 Negatif sayı

负号 Negatif işaret (-)

负电 Negatif elektrik

(復)

()

1: v. 复制;重复: f. Kopyalamak, tekrarlamak:

复写 Kopyalamak

这个文件复制5份。 Bu belgeyi beş nüsha kopyalamak

2: v. 回来;反复: f. Dönmek, tekrarlamak:

反复 Tekrar, defalarca︱ 往复 Karşılıklı hareket etmek

他又重复了一遍。 Bir kez daha söyledi.

3: v. 回答;回报: f. Cevap vermek:

回复 Cevap vermek︱ 复仇 İntikam almak

这个问题请尽快答复。 Bu soruya bir an önce cevap ver.

1: adj. 多;钱财多: s. Çok, zengin:

富人 Zenginler (insan)︱ 丰富 Zengin

农民富起来了。 Köylüler zenginleşti

2: n. 资源;财产: is. Kaynaklar, mal varlığı:

积累财富 Mal varlığını biriktirmek

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China