CRI Hakkında | Eski Versiyonumuz
C
  2009-03-23 09:35:42  cri

擦 1: v. 擦拭: f. Toz almak;

擦椅子 Sandalye üzerindeki tozu almak.

把桌子擦一擦。Masa üzerindeki tozu al.

2: v. 涂抹: f. Sürmek:

擦药水 Sıvı ilaç sürmek

手上擦点儿护手霜 Eline biraz el kremi sür.

cái

才 1: n. 能力: is. Yetenek:

才能 Yetenek︱ 才干 Yetenek

那个人很有才。O kişi çok yetenekli.

2: n. 有才能的人: is. Yetenekli insan:

人才 Yetenekli insan 天才 Deha

他真是个奇才。O, gerçek bir dâhi.

3: adv. 表示事情刚发生不久: zf. Bir olayın yeni yaşandığı anlamındadır:

刚才 Daha önce

他才回来,还没有吃饭。Yeni döndü, yemek henüz yemedi.

cái

(財) n. 物资;金钱: is. Mal varlığı; Para:

钱财 Para︱ 财富 Mal varlığı

财大气粗。Para saygınlık sağlar.

cài

菜 1: n. 用作副食的植物: is. Sebze:

青菜 Sebze︱ 白菜 Çin Marulu

我们在院子里种菜。Bahçede sebze yetiştiriyoruz.

2: n. 菜肴: is.Yemek:

肉菜 Etli yemek︱ 四菜一汤 Dört yemek bir çorba

cān

(參) 1: v. 加入;参与: f. Katılmak:

参赛 Yarışa katılmak

他明天参加婚礼。Yarın düğüne katılacak.

2: v. 参考;对照考察: f. Referans almak; Bir şeyi karşılaştırarak incelemek:

参考外文书 Yabancı dildeki kitapları referans almak

See shēn on p.289 289. sayfadaki shēn'e ya bak

cān

餐 1: v. 吃(饭): f. Yemek:

会餐 Yemek yemek︱ 野餐 Piknik yapmak

2: n. 饭食:is. Yemek:

早餐 Kahvaltı︱ 快餐 Ayaküstü yemek

我们共进午餐。Öğle yemeğini birlikte yiyoruz.

cǎo

草 1: n. 草本植物的一类: is.Ot:

草地 Çayır, otlak︱ 青草 Yeşil ot

在院子里种草。Bahçede ot yetiştirmek

2: adj. 不细致;不认真: s. Titiz olmayan, ciddi olmayan:

草草收兵 İşleri aceleyle bitirmek

字写得太草。El yazısı çok okunaksız.

cénɡ

(層) n. 多重事物中的一部分: is. Kat:

层次 Kat ︱ 表层 Üst kat

我家住在五层。Evim 5. katta.

chā

差 1: adj. 不相同;不相合: s. Farklı, uygun olmayan:

差别 Farklılık︱ 差距 Mesafe

这里早晚温度差别不大。Burada sabah ve akşamın hava sıcaklığı çok farklı değil.

2: n. 错误: is. Hata:

差错 Hata

他统计的数字没有差错。Tuttuğu istatistikte hata yok.

See chà on p.27 27. sayfadaki chà'ya bak

chá

茶 n. 茶: is. Çay:

绿茶 Yeşil çay︱ 喝茶 Çay içmek

他每天饭后都要喝茶。Her gün yemekten sonra çay içer.

chá

查 1: v. 仔细验看;翻检: f. Kontrol etmek; incelemek:

检查 Kontrol etmek

他经常到图书馆查资料。Verileri elde etmek için sık sık kütüphaneye gidiyor.

2: v. 仔细了解: f. Ayrıntılı bilgi almak:

查访 İncelemek︱ 调查 Araştırma yapmak

考查学生的表达能力。Öğrencilerin anlatım kabiliyetini incelemek.

chá

察 v. 仔细看;调查: f. Titizlikle bakmak, araştırmak:

察看 İncelemek︱观察 Gözlemek

多观察才能写出好文章。İyi bir makale ancak yeterli gözlem yaptıktan sonra yazabilir.

chà

差 1: adj. 不相同: s. Farklı:

差不多 Çok farklı değil; hemen hemen aynı

差得远 Çok farklı

2: v. 欠缺;不够: f. Eksik olmak:

差5分10点 Saat beşe 10 var.

还差一个人 Bir kişi daha eksik

看电影还差几张票。Birkaç film bileti daha eksik.

See chā on p.25 25. sayfadaki chā'ya bak

chǎn

(產) 1: v. 人生子或动物生出后代: f. Doğurmak:

产妇 Loğusa︱ 难产 Sancı çekmek

这种鸡产蛋量很大。Bu tür tavuk çok yumurtluyor.

2: v. 生产;制造: f. Üretmek, yaratmak:

增产 Üretimi artırmak ︱ 中国产 Çin yapımı

3: n. 财产: is. Mal varlığı:

家产 Ailenin mal varlığı ︱ 财产Mal varlığı

因管理不善而破产。Kötü yönetimden dolayı iflâs etmek.

chánɡ

(長) 1: adj.距离远;时间久: s. Uzun (mesafe ve zaman)

长跑 Uzun yürüyüş︱ 长期 Uzun zaman

这个桥很长。Bu köprü çok uzun.

2: n. 长度: is. Uzunluk:

长度 Uzunluk︱ 周长 Çember uzunluğu

长江全长6300多公里。 Yantze Neheri'nin uzunluğu 6300 kilometreyi geçti.

3: n. 优点;长处: is. Nitelik:

长处 Avantaj︱ 特长 Nitelik

他的专长是画画。Niteliği, resim yapmak.

See zhǎng on p.453 453. sayfadaki zhǎng'a bak.

chánɡ

(場) n. 打晒粮食的平地: is.Harman dövme için kullanılan açık alan:

打场 Harman dövme alanı

晒场 Harman güneşlendirme alanı

See chǎng on p.30 30. sayfadaki chǎng'a bak

chánɡ

常 1: adj. 时常;经常: s. Sık sık:

经常 Sık sık

时常 Daima, sık sık

我们常去公园游玩。Sık sık parka gidiyoruz.

2: adj. 长久不变的: s. Uzun zamandır değişmeyen:

常绿 Hep yeşil ︱ 冬夏常青 Tüm yıl yeşil

3: adj. 普通的: s. Sıradan:

常人 Sıradan insan︱ 常识 Genel bilgi

chǎnɡ

(廠) n. 工厂: is. Fabrika:

化工厂 Kimyasal-sanayi fabrikası︱ 电 器厂 Elektrikli eşya fabrikası

妈妈在工厂上班。Annem, fabrikada çalışıyor.

chǎnɡ

(場) n. 有专门用途的比较开阔的地方或建筑: is.Özel amaçlı geniş yer veya yapı:

广场 Meydan︱ 剧场 Tiyatro

农场里种了许多菜。Çiftlikte çok sebze yetiştiriliyor.

See cháng on p.29 29. sayfadaki cháng'a bak

chànɡ

唱 v. 按照乐律发出声音: f. Seslendirmek:

唱歌 Şarkı söylemek ︱ 演唱 Şarkı seslendirmek

你唱得真好听。Çok güzel şarkı söylüyorsun.

cháo

朝 1: n. 朝代: is. Hanedan:

王朝 Krallık ︱ 汉朝 Han Hanedanı

改朝换代 Hanedan değişimi

2: v. 面对着: f. –e yönelik, yüz yüze:

脸朝天 Yüz göğe yöneliyor

有人朝这边走来了。Bir kişi buraya geliyor.

See zhāo p.456 456. sayfadaki zhāo'ya bak.

chǎo

吵 1: v. 吵闹;吵嚷: f. Gürültü yapmak:

孩子在睡觉,请不要吵。

Çocuk uyuyor, gürültü yapmayın.

2: v. 争吵;口角: f. Kavga etmak:

吵嘴|争吵 Kavga etmek

两人吵了起来。İki kişi kavga etti.

3: adj. 喧闹;声音杂乱扰人: s. Gürültülü:

屋里太吵了。Odada çok gürültülü.

chē

(車) n. 陆地上的交通运输工具: is. Karada ulaşım taşıtları:

火车 Tren︱ 汽车 Otomobil

我每天坐公共汽车上班。İşe her gün otobüsle gidiyorum.

chén

晨 n. 早上: is. Sabah:

晨风 Esin︱ 晨光 Sabah ışığı

清晨 Sabah

chénɡ

成 1: v. 成功: f. Başarmak:

成功 Başarmak︱ 完成 Tamamlamak

大功告成。Görev başarıyla tamamlandı.

2: n. 工作、学习等获得的结果: is. Çalışma veya öğrenimde kaydedilen sonuç:

成果 Olumlu sonuç

今年的收成很好。Bu yıl bol mahsul alındı.

3: adj. 现成的;做好的;发育完备的: is. Hazır, tamamlanmış, olgunlaşmış:

成品 İşlenmiş ürün︱ 成虫 Yetişen böcek

这家工厂生产成药。Bu fabrikada ilaç üretiliyor.

chénɡ

城 1: n. 城墙: is. Kent duvarı:

城楼 Kule︱ 城外 Kent dışında

我去过万里长城。Çin Seddi'ne gittim.

2: n. 都市;城市: is. Kent:

城区 Kent bölgesi

城市交通很发达。Kent ulaşımı çok gelişmiş.

chī

吃 1: v. 吃: f. Yemek:

吃饭 Yemek yemek︱ 吃奶 Süt içmek

羊爱吃青草。Koyunlar yeşil ot yemeyi sever.

2: v. 承受;感受: f. Dayanmak, yaşamak:

吃苦 Zorluklara dayanmak︱ 吃力 Yorucu

她吃惊地看着我。O şaşkınlıkla bana bakıyor.

chí

1: v. 握住;拿着: f. Tutmak:

手持一把花 Elinde bir demet çiçek tutuyor.

2: v. 支持;维持: f. Desteklemek, sürdürmek:

坚持 Israr etmek︱ 持久 Sürmek

保持良好的状态 İyi durumu korumak

chóng

重 adv. 把做过的动作行为再做一次或另行开始: zf. Yapılmış işi tekrar yapmak ve yeniden başlatmak:

重写 Tekrar yazmak|重现 Yeniden ortaya çıkmak

See zhòng on p.480 480. sayfadaki zhòng'ya bak

chǒu

() 1: adj. 相貌难看: s. Çirkin:

她长得一点也不丑。O hiç çirkin değil.

2: n. 不光彩的传闻或消息;丑恶的事情: is. Skandal:

丑闻 Skandal︱家丑 Aile skandalı

出丑 (Bir kimseyi) enayi yerine koymak.

chū

出 1: v. 从里面到外面: f. Çıkmak:

出门 Dışarıya çıkmak︱ 出国 Yurtdışına gitmek

他外出办事去了。İş için dışarıya çıktı.

2: v. 超出;离开: f. Aşmak, ayrılmak:

出界 Sınırı aşmak

不出五年 Beş yılı aşmayan

3: v. 来到;出现: f. Ortaya çıkmak:

出现 Ortaya çıkmak

晚会有明星出场。Partiye yıldızlar gelecek.

chū

初 1: adj. 第一个;开始的: s. İlk, başlangıç:

初学 Yeni öğrenmek 当初 Başlangıçta

他们初次见面。İlk defa görüştüler.

2: adj. 等级最低的: s. Alt düzey:

初级中学 Ortaokul

初等教育 İlk aşama eğitim

他今年上初中。Bu yıl ortaokula girecek.

chú

除 1: v. 去掉;清除: f. Çıkartmak; yok etmek, temizlemek:

除草 Otları sökmek︱ 根除 Kökünden yok etmek

用农药除害虫 Tarım ilaçlarıyla zararlı böcekleri yok etmek

2: prep. 不计算在内;除了: zam. Hariç:

除了老王,别的人都到了。Bay Wang hariç, herkes burada.

chǔ

(處) 1: v. 在;位置在: f. Yer almak:

地处山区 Dağlık bölgede yer almak

儿童正处在长身体的时期。Çocuklar, vücudun gelişme döneminde bulunuyor.

2: v. 安排;处置: f.Düzenlemek, çözmek:

处理 Ele almak, çözmek︱ 受到处分 Ceza almak

See chù on p.37 37. Sayfadaki chù'ya bak

chù

(處) 1: n. 地方: is. Alan, yer:

处所 Alan︱ 住处 İkamet yeri, oturma yeri

远处有一 座山。Uzakta bir dağ var.

2: n. 某些机关或机关中单位的名称: is. Bazı organ veya birimlerin isimleri:

办事处 Temsilcilik︱ 总务处 Genel İşler Dairesi

这是公园的管理处。Burası, parkın yönetim ofisi.

See chǔ on p.36 36. sayfadaki chǔ'ya bak

chuān

穿 1: v. 把衣服、鞋袜等加在身上: f. Elbise, ayakkabı ve çorapları vücuduna geçirmek:

穿鞋 Ayakkabı giymek

快穿好衣服。Haydi elbise giy.

2: v. 通过: f. Geçmek:

穿孔 Delik açmak ︱ 穿行 İçinden geçmek

穿过广场 Meydandan geçmek

chuán

(傳) 1: v. 递交;一方交给另一方: f. Göndermek, bir şeyi bir kişiden diğer kişiye vermek:

传球 Topu başkalarına vermek

传递 Göndermek

这件银器是祖传的。Bu gümüş eşya, atadan kalmış.

2: v. 散布;宣扬: f. Yaymak:

传染 Bulaşmak

做好产品的宣传 Malların tanıtımını iyi yap.

3: v. 传导: f. İletmek:

传电 Elektrik iletmek︱ 传热 Sıcaklığı iletmek

暖流传遍全身。 Sıcaklık, vücudunun her yerine yayıldı.

4: v. 表达: f. Anlatmak:

传神 Tam tasvir olunmuş; canlı; yazıya uygun 眉目传情 Duyguları gözlerle ifade etmek

See zhuàn on p. 488 488. sayfadaki zhuàn'a bak

chuán

船 n. 船: is. Gemi:

木船 Ahşap gemi︱ 游船 Turizm gemisi

河边停着一只小船。Nehir kenarında bir küçük gemi demirlendi.

chuāng

窗 n. 窗户: is. Pencere:

窗前 Pencere önünde︱ 窗台 Denizlik

他走到窗前。Pencere önüne gitti.

chuánɡ

床 n.床: is. Yatak:

床位 Yatak

他买了一张新床。 Yeni bir yatak satın aldı.

chuī

吹 1: v. 合拢嘴唇用力出气: f. Üflemek, dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek:

吹号 Üflemeli çalgı çalmak; boru çalmak︱吹出一口气 Bir nefes vermek

2: v. 空气流动: f. Hava dolaşmak:

风吹雨打Fırtına yemiş, kötü havadan etkilenmiş

吹风机 Saç kurutucusu

风吹了一天。Rüzgârı tam bir gün esti.

chūn

春 n. 春季: is. İlkbahar:

春季 İlkbahar︱ 春风 İlkbahar rüzgârı

这里四季如春。Burası her zaman ilkbahar gibi.

(詞) 1: n. 在句子里能够自由一年用的最小的语言单位: is. Kelime, sözcük:

名词 İsim︱ 词性 Kelime türü

他们编 了一本词典。 Bir sözlük hazırladılar.

2: n. 说的话;文章里的语句: is. Söz, cümle:

歌词 Şarkı sözleri︱ 台词 Aktörün söylediği sözler

他的台词说得很好。 Aktör, sözleri açık ve düz şekilde söylüyor.

次 1: n. 顺序: is. Sıra:

次序 Sıra︱ 名次 Sıra

2: adj. 第二;质量较差的:s. İkinci, kalitesiz:

次日 Ertesi gün︱ 次要 En önemli değil

不要出次品。Kalitesiz ürünler üretilmemeli.

cónɡ

(從) 1: v. 跟随;依顺: f. Takip etmek, itaat etmek:

顺从 İtaat etmek, söz dinlemek

随从 Takip etmek

听从你的安排。Planladığınız gibi yapacağım.

2: v. 参与: f. Katılmak:

从政 Siyasete katılmak︱ 从军 Orduya katılmak

从事外交工作 Diplomatik işlerle uğraşmak

3: prep. 自;由;经过: e. –den, -dan :

从古到今 Eskiden bugüne kadar

从山下走过 Dağ eteğinden geçmek

小河从门前流过。Nehir, kapı önünden geçiyor.

cūn

村 1: n. 村庄: is. Köy:

村民 Köylü

张家村面貌一新。Zhangjia Köyü'nün çehresinde büyük değişiklik yaşandı

2: n. 泛指人们聚居的地方: is. İnsanların toplu halde yaşadığı yer:

亚运村 Asya Oyunları Köyü︱ 度假村 Tatil köyü

cún

存 1: v. 存在;活着: f. Bulunmak, yaşamak:

共存 Bir arada yaşamak

新品种的羊容易存活。Yeni cins koyun kolayca yaşıyor.

2: v. 储蓄;寄放;保存: f. Stok yapmak, Korumak:

存钱 Para yatırmak︱ 存车处 Park alanı

干果容易保存。Kurutulmuş meyveler kolayca saklanabilir.

cuò

(錯) 1: adj. 过失;错误: s. Yanlış, hatalı:

错误 Yanlışlık︱ 过错 Hata

这道题我做错了。Bu soruyu yanlış çözdüm.

2: v. 交叉;杂乱: f. Karışmak:

交错 Karışmak

盘根错节 Bükülen ağaç kökleri ve budaklı dalları

İlgili Haberler
Yorumunuzu Gönderin
Çin-Türkiye ilişkilerinde yeni kilometre taşı
Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Türk Lirası, Çin finans dünyasına ayak bastı.
Çinli kulüpler büyük transferlerine devam ediyor

Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Oscar, 60 milyon avroya Çin'e gelmeye hazırlanıyor. Peki Çinli kulüpler yabancı futbolcular için ne kadar para ödüyor? Bu sorunun cevabı ve haftanın ekonomi gündemine genel bir bakış için Ekodiyalog'a kulak verin.

Diğerler>>
Çin'de 2016'da neler konuşuldu? (1) (Çin Mahallesi)
Çin'de 2016 yılında gündemde neler vardı? Çinlilerin en çok dikkatini çeken gelişmeler nelerdi? Çin Mahallesi'nin sakinleri, 2016'yı nasıl geçirdi?
Çin'in 5. büyük icadı 24 Sezon nedir? (Çin Mahallesi)
Çinlilerin günlük hayatına yön veren bir takvim sistemi olan 24 Sezon'a kâğıt, pusula, matbaa ve baruttan sonra Çin'in 5. büyük icadı diyenler de var. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan 24 Sezon, bir kez daha gündemde.
Diğer>>
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (07-01-2015)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (19-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (05-11-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (08-10-2014)
• Biliyor Musun Bilmiyor Musun (24-09-2014)
Diğer>>
Anket
Soru-Yanıt
 • Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Çin'in gücü ortaya kondu

 • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 31 Mart-1 Nisan günlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve dünyanın odaklandığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.
  Diğer>>
  İzleyici Postası
 • Koyun yılınız kutlu olsun (Pınar Koçak)

 • Koyun Yılının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle...
 • Çin kadınlarına (Ali Güler)

 • Düşlerimde gelir bir güzel bana, alır götürür beni uzak bir diyara...

  Diğer>>
  Linkler
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China