AB’nin geçici vergi hamlesi, neden destek alamadı?

2024-06-13 21:44:06

Yazar: Wu Qian

"Avrupa için, özellikle de Alman otomotiv endüstrisi için, AB'nin kararı yarardan çok zarar veriyor ve Avrupa otomotiv endüstrisinin rekabet gücünün yükseltilmesine elverişli ortam sağlamıyor." Avrupa Komisyonu'nun Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara en yüksek yüzde 38,1'e varan geçici anti-sübvansiyon vergisi getirmeyi planladığını duyurmasına yanıt olarak Alman Volkswagen Grubu yetkilisi bugün CMG’ye verdiği demeçte, Avrupa'nın ihtiyacının ticari korumacılık değil, otomotiv endüstrisinin elektrifikasyona ve iklim nötrlüğünün teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

Sadece Volkswagen değil, Mercedes-Benz ve BMW gibi Avrupalı otomobil şirketleri de ek tarifelerin Avrupalı otomobil şirketlerinin gelişimini engelleyeceğini ve Avrupa'nın kendi çıkarlarına zarar vereceğini dile getirdiler. AB Çin Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, AB’nin ticari korumacılık uygulamalarının iki taraf arasında ticari sürtüşmenin tırmanmasına yol açacağına ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini olumsuz etkileyeceğine dair endişeler ifade edildi.

AB tarafından "korunan" hedefi olarak gösterilen Avrupalı otomobil şirketlerinin bu kez topluca karşı çıkmaları, AB'nin kararının onlar için değil, siyasi manipülasyon için alındığını gösteriyor. AB’nin vergi hamlesi, piyasa ekonomisinin ilkelerini ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda Çin-AB otomobil şirketlerinin ve otomobil tedarik zincirindeki şirketlerin meşru haklarına ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar verecek.

Aslında geçen yılın Ekim ayında Avrupa Komisyonu’nun Çin menşeli elektrikli araçlara anti-sübvansiyon soruşturması başlatma kararı alması üzerine Avrupa içinde büyük anlaşmazlık yaşandı. Almanya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler karşı çıktıklarını açıkladı ve bu hamlenin kendilerine zarar vereceğini savundu. ABD merkezli danışman şirketi Rhodium Group’un verilerine göre, Çin yapımı elektrikli araçların geçen yıl Avrupa piyasasındaki payı yüzde 8’i buldu. Bu rakam bir önceki yıl yüzde 6 idi. İki rakam arasında pek fark yok. O zaman Avrupa neden tepkileri görmezden gelerek geçici vergi uygulamasına başvurdu?

Bu geçici vergi hamlesi, Avrupa’da bazı çevrelerin Çin’in gelişimine baskı yapan, adil rekabetten korkan ve ABD’yi takip eden psikolojilerini yansıtıyor. Avrupa, ABD’nin ticari korumacılık girişimlerinden zarar gören taraftı, şimdi ise ticari sürtüşmeyi başlatan taraf oldu. Bunun arkasındaki en büyük neden, ABD’den gelen baskı. ABD Maliye Bakanı Yellen geçen ay Avrupa’ya yaptığı ziyaret sırasında Avrupa’dan ABD’yle birlikte Çin’in elektrikli araçlar gibi sektörlerindeki sözde “fazla üretim kapasitesi” sorununa karşılık vermesini istemişti.

AB, Çin’e geçici vergi uygulaması yapacak. Ancak Çin’le işbirliğini kaybetme pahasına Çin’e baskı yapmaya değer mi, değmez mi? Bunu düşünemedi.

Aslında yeni enerjili otomobil sektöründe Çin ve Avrupa geniş kapsamlı ortak çıkarlara sahip. Son yıllarda BMW gibi otomobil devleri Çin’de işlemler yaparken, Çin’den şirketler de Avrupa’da fabrika kurmayı düşünüyor. Sağlıklı rekabet ve işbirliğiyle Çin ve Avrupa’nın elektrikli araç sektörlerinde iç içe bir düzen oluşmuştu. Bu, Avrupa’nın rekabet gücünü artırma ve enerji yapısını değiştirme planına da uygundur.

Tarihi gerçekler, vergi hamlesinin rekabet gücünü artıramayacağını ve ticaret savaşının kazananı olmayacağını gösteriyor. Avrupa yanlış kararında ısrar ederse, Çin gerekli tedbirleri alacaktır.