Çin kalkınma fırsatlarını Asya-Pasifik bölgesi ile paylaşmaya devam edecek

2024-03-27 12:10:27

Boao Asya Forumu'nun 2024 Yıllık Toplantısı kapsamında yayımlanan Asya: Ekonomik Beklentiler ve Entegrasyon Süreci 2024 Raporu'nda istihdam ve gelir, finansal piyasaların durumu, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması çerçevesindeki işbirliğinin derinleşme vizyonu, yapay zekanın tanıtılması ve uygulanması gibi konulara dikkat çekildi.

Uzmanlara göre, 2024'te ekonomik toparlanma zayıf olacak ve jeopolitik çatışmalar devam edecek. Asya ekonomileri, sanayi zincirinin istikrarını ortaklaşa koruyacak ve bölgedeki ekonomik entegrasyon sürecini desteklemeye devam edecektir. Bütün bunlar, küresel ekonomik istikrar ve büyüme için önemli destek sağlayacak.

Peki, Çin Asya bölgesinin ekonomik entegrasyon sürecinde nasıl bir rol üstleniyor?

Çin Makroekonomik Araştırmalar Akademisi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkan Yardımcısı Wu Sa'ya göre, Çin ekonomisi niteliksel ve niceliksel açıdan makul bir büyüme kaydederek yüksek oranda büyüme potansiyeli gösteriyor. Bu durum, Çin'in dünya ekonomisine önemli katkılar sağlayarak motor rolü oynamaya devam edeceğini gösteriyor. Wu, Çin'in kapsayıcı bölgesel işbirliği çerçevesini güçlendirerek Asya bölgesinin entegrasyon sürecini hızlandırdığını, bölgesel serbest ticaret ve çok taraflı işbirliğini teşvik ederek komşu ve diğer bölge ülkelerinden güven ve destek kazandığını belirtti. Ayrıca, Çin ve RCEP üye ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde Çin'in, ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olarak istikrarlı bir konumda olduğu vurgulandı.

Wu ayrıca, Çin ve ASEAN üyeleri arasında endüstriyel tamamlayıcılık olduğunu ve geniş bir endüstriyel işbirliği alanı bulunduğunu, Çin'in sanayi, tedarik ve değer zincirlerinde RCEP üyeleri ile işbirliği yapmak için sağlam bir ekonomik temele sahip olduğunu dile getirdi.

Wu'nun ifadesine göre, gelecekte Çin daha geniş bir coğrafyada, daha derin bir düzeyde dışa açılmaya ve daha yüksek seviyede açık bir ekonomi inşa etmeye devam edecek. Bu sayede, Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere dünya ile kalkınma fırsatlarını paylaşabilecek.