2024 Çin Hükümet Çalışma Raporu’nda ne gibi önemli sinyaller verildi?

2024-03-06 11:40:47

Çin’in 2024 yılındaki Hükümet Çalışma Raporu dün başlayan 14. Çin Ulusal Halk Meclisi 2. Toplantısı'nda açıklandı. Bu raporda verilen önemli sinyalleri ve ilgili uzmanların  bu rapora dair değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Ekonomi için yüzde 5 büyüme hedefi belirlendi

Hükümet Çalışma Raporu’na göre, Çin ekonomisinin 2024 yılında yüzde 5 civarında büyümesi bekleniyor. Çin Makroekonomi Araştırma Akademisi Ekonomi Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Wu Sa, belirlenen bu büyüme hedefinin hem gereklilik taşıdığını hem de geçerliliğinin olduğunu ifade etti.  

Uzman Wu, Çin’in 14.Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı hayata geçirmek ve ülkenin modernleşmesini gerçekleştirmek için ortaya koyduğu bu büyüme hedefinin gerekli olduğunu kaydetti. Çin’de istihdamın sağlanması ve bazı ekonomik risklerin önlenmesi bakımından da yüzde 5 oranında ekonomik büyümenin gerektiğine işaret eden Wu, diğer yandan, Çin ekonomisinin sürekli olarak pozitif büyüme seyrini sürdürdüğünü söyledi. Wu, çeşitli zorluk ve meydan okumalara rağmen ekonominin bu büyüme hedefine ulaşabileceğini belirtti.

Tsinghua Üniversitesi Çin Kalkınma Planlama Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dong Yu, Çin'in yüzde 5 civarında belirlenen ekonomik büyüme hedefinin, gerekli olan çeşitli faktörler ve yeni kinetik enerjilerin artışı temel alınarak koyulduğunu belirtti. Dong, zorluklara rağmen yeterli çaba ile Çin'in bu hedefe ulaşabileceğini ifade etti.

Ultra uzun vadeli özel devlet tahvili ihraç edildi

Hükümet Çalışma Raporu’na göre, 2024 yılında Çin’de aktif maliye politikası sürdürülecek. Bu yıldan başlayıp önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin’in uzun vadeli özel devlet tahvili ihraç edilecek. Bu sene ilk kez 1 trilyon yuanlık devlet tahvili ihraç edileceği bildirildi.

Dong, uzun vadeli özel devlet tahvilleri hakkında şunları söyledi: "Uzun vadeli özel devlet tahvilleri, Çin'in mali yapısında önemli bir role sahip. Hükümet tarafından ihraç edilecek bu ultra uzun vadeli tahviller, büyük ulusal stratejilerin hayata geçirilmesi ve kritik alanlarda güvenlik kapasitesinin artırılması amacını taşıyor. Tüm bu çabalar, Çin'in modernleşme süreci ile yakından ilişkilendirilen uzun vadeli projelerdir."

Çin Makroekonomi Araştırma Akademisi Ekonomi Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Wu Sa, uzun vadeli özel devlet tahvillerinin kentleşme süreci, köylerin kalkınması, bilim ile eğitim, gıda ve enerji güvenliği gibi alanlarını destek vermek için ihraç edileceğini belirtti.

İmalat sektöründe yabancı sermaye giriş sınırı tamamen kaldırıldı

Hükümet Çalışma Raporu’na göre, 2024 yılında daha üst düzeyde dışa açık ekonomi sistemi inşa edilecek, yabancı işletmelerin Çin’e daha kolay yatırım yapılması sağlanacak. Bu yıl Çin’de imalat sektöründe yabancı sermayeye yönelik giriş sınırının tamamen kaldırılacağı açıklandı.   

Uzman Dong, Çin'in, imalat sanayisini güncellemesi ve bu sektöre daha fazla yabancı sermaye çekmesi gerektiğini vurguladı. Dong'a göre, bu adımlar Çin'in imalat kapasitesini geliştirecek ve uluslararası pazarlarla daha entegre bir yönetim sistemine kavuşmasını sağlayacak.

Hükümet Çalışma Raporu'nda belirtildiği üzere, Çin bu yıl telekomünikasyon ve tıbbi hizmetler gibi hizmet sektörlerinde pazar erişimini genişletecek. Yurt içi ve yurt dışı sermayeler için negatif liste dışı alanlara eşit erişim garantisi sağlanacak. Ayrıca, Çinli ve yabancı personelin  birbirleriyle etkileşimi kolaylaştırılacak, yabancıların Çin'de çalışmaları, eğitim görmeleri ve seyahat etmeleri için daha fazla kolaylık sağlanacak. Uluslararası uçuşların yeniden başlatılması süreci hızlandırılacak.