İki Toplantı'nın merak edilen konuları

2024-03-03 18:56:56

Uluslararası kamuoyu, dikkatini Çin’in başkenti Beijing’de yarın başlayacak “İki Toplantı”ya çevirdi.

2024 yılı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yıldönümü olması ve 14. Beş Yıllık Plan’ın yerine getirilmesi açısından taşıdığı önem nedeniyle kritik bir yıl olarak görülüyor.

İki Toplantı olarak anılan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) 14. Ulusal Komitesi 2. Toplantısı ve 14. Çin Ulusal Halk Meclisi 2. Toplantısı’nın (ÇUHM) başlıca gündem maddeleri arasında beş konu öne çıkıyor.

Yıllık büyüme hedefi

Çin ekonomisinin yükselişe geçme ve uzun vadede iyi yönde gelişme eğilimi değişmedi. Bununla beraber Çin, talepte yetersizlik görülmesi ve bazı sektörlerde üretim kapasitesi fazlalığı gibi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Dolayısıyla bu yılki büyüme hedefi merakla bekleniyor.

Bölgesel toplantılardan alınan bilgilere göre, çok sayıda yerel hükümet bu yıl için büyüme hedefini yüzde 5’in üzerinde olarak belirledi.

Son zamanlarda sanayi, dış ticaret, dış yatırım ve tüketime yönelik teşvik gibi alanlara dair ekonomiye istikrar katmayı amaçlayan bir dizi politika ve tedbir ortaya koyuldu. Tüketimdeki yeni eğilim ve modeller halkın yaşam tarzını değiştirirken, ileri teknolojiye dayalı imalat ve yapay zekâ alanlarındaki projeler de hızlandırılıyor.

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırmaları Merkezi’nin eski başkanı ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Üyesi Zhang Junkuo, büyüme hedefine ulaşılabilmesi için teknolojik ve endüstriyel inovasyonun hızlandırılmasına odaklanılarak, sektörlerdeki başlıca girişimlerin üretim, inovasyon ve değer zincirlerinin üstünlüklerinin entegre edileceğini, KOBİ’lerin profesyonelleşme yönünde gelişmelerinin teşvik edileceğini dile getirdi.

Önemli alanlara yönelik reform

Ulusal birleşik piyasa inşasının hızlandırılması, özel firmalar için ticari ortamın iyileştirilmesi, kamu şirketlerine dönük reformun hızlandırılması ve finansal sistemdeki reformun yerine getirilmesi... Bu kritik alanlardaki reform görevleri, İki Toplantı esnasında üyelerin ve temsilcilerin odaklandığı gündem maddeleri arasında yer alacak.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Üyesi ve Güney Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Jin Li, fikri mülkiyet ve patent haklarının korunması, piyasaya giriş kriterlerinin standartlaştırılması ve adil rekabet gibi açılardan standarda sahip piyasa kurallarının düzenlenmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Yeni Nitelikli Üretkenlik

2023 yılında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülke genelinde yaptığı incelemeler esnasında ilk defa “Yeni Nitelikli Üretkenlik” kavramını ortaya koydu. Toplumun gündemine giren bu kavram, İki Toplantı’da tartışılacak konular arasında yer alıyor.

14. Çin Ulusal Halk Meclisi Temsilcisi ve Çin Endüstriyel Kalkınma Enformasyon Merkezi Başkanı Zhang Li, Yeni Nitelikli Üretkenlik’in geliştirilmesi için teknolojik inovasyonun hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Halkın yaşam seviyesi güvence altına alınmalı

Vatandaşların yaşam koşullarının daha verimli bir şekilde güvence altına alınması ve vatandaşlara daha kişiselleştirilmiş hizmet sağlanması da İki Toplantı’da gündeme gelecek.

Bu bağlamda istihdamın artırılmasına ve yaşlılar için hizmet sisteminin düzeltilmesine öncelik verileceği belirtiliyor.

Bu yıl Çin’de yüksek eğitim kurumlarından mezun olanların sayısının geçen yıla göre 210 bin artarak 11 milyon 790 bini bulması bekleniyor. İki Toplantı üyeleri ve temsilcileri, sigorta ve istihdam destek politikalarının eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi, mesleki eğitimin artırılması ve gelir seviyesi düşük ailelere mensup yeni mezunlara yönelik desteklerin artırılmasıyla daha fazla üniversite mezununa istihdam fırsatı sağlanması gerektiğini belirtiyor.

Yaşlı nüfusa dönük hizmet sorununa değinen Çin Hayat Sigortası Grubu Direktörü ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Üyesi Bai Tao, yaşlıların evde bakım ve tedavi görme gibi konulardaki sıkıntılarının çözülerek yaşlılık hizmet sisteminin inşasının hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Yüksek nitelikli dışa açılma hızlandırılacak

Son dönemde alınan tedbirler, Çin’in yüksek nitelikli dışa açılma seviyesini yükseltmedeki kararlılığını yansıttı. Yabancı uyrukluların Çin’e girişlerinin kolaylaştırılması için beş yeni tedbir açıklandı. İmalat alanına yabancı yatırımın giriş kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Çin hükümeti, hukuka dayalı piyasalaşmış ve uluslararası bir ticari ortam sunma yönündeki çabalarını güçlendiriyor.

Geçen yılın ekim ayında Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin ortaklaşa inşasını desteklemek üzere sekiz tedbir ortaya koydu.

Çin Ticaret Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Araştırma Enstitüsü Başkanı ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Üyesi Gu Xueming, yüksek nitelikli dışa açılmanın en köklü özelliklerinden birinin sistematik şekilde dışa açılma olduğunu kaydetti.

Gu, bu seneki İki Toplantı’da ilke, yönetmelik, yönetim ve standartları içeren sistematik dışa açılma seviyesinin daha da yükseltilmesine odaklanılacağını kaydetti.