CGTN anketi: Çin ekonomisi yeni yıla güçlü toparlanmayla başladı

2024-02-25 18:56:58

CGTN ve Renmin Üniversitesi’nin birlikte yaptığı ankete katılanların yüzde 93,4’ü Çin’in ekonomik gücünü ve potansiyelini övdü.

Katılımcıların yüzde 87,1’i, Çin’in bilimsel ve teknolojik inovasyona dayalı “yeni nitelikli üretkenlik” modeliyle ekonominin de niteliğini yükselttiğini, bunun Çin’de modernleşme sürecinin hızlandırılmasına güç katacağını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 93,2’si Çin’in bilimsel ve teknolojik kapasitesinin güçlü olduğunu belirtti.

Çin’deki temel araştırmalar için yapılan harcamalar, 2012 yılında 49 milyar 900 milyon yuandan, 2022 yılında 202 milyar 350 milyon yuana yükseldi.

Bunun yanında, CGTN’nin en son anketine katılanların yüzde 91,9’u, Çin’in modernleşme sürecinde doğaya büyük önem verdiği ve insan-doğa uyumunu gerçekleştirdiği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 59,7’si de Çin’de toplumsal ve ekonomik gelişme arasındaki eşgüdümün gittikçe artacağını belirtti.

Öte yandan, Çin Gümrük Genel İdaresi’nin verdiği bilgilere göre, 2023 yılında Çin’de elektrikli otomobil, lityum iyon batarya ve güneş pili gibi yeşil enerjiyle ilişkili ürünlerin toplam ihracatı 1,06 trilyon yuanı buldu.

Ankete katılanların yüzde 78,5’i Çin’de yeşil endüstrinin gelişmesinin sürdürülebilir kalkınmaya güçlü destek sağladığı görüşüne destek verdi.