Çin 2024 yılına özgüvenle giriyor

2024-01-02 18:44:57

Çalkantılı 2023 yılında, Ukrayna krizi ve Filistin-İsrail çatışmaları meydana geldi. Diğer yandan, BRICS’in genişlemesiyle “Küresel Güney” kavramı dünya genelinde kabul görüyor. 2023 yılı sona erdi, dünya kaosların süreceği 2024 yılına girdi. 2024 yılında 76 ülke ve bölgede seçimler yapılacak ve seçim kampanyaları düzenlenecek. Bu, dünyada daha çok belirsizlik unsurunun ortaya çıkması anlamına geliyor.

2023 yılında, yurt içinden ve dışından gelen baskılara rağmen Çin ekonomisi nitelikli gelişme sağladı. Diğer yandan, karmaşık uluslararası arenada önemli rol oynayan Çin’in dünyadaki etkisi artmaya devam etti. Çin, 2024 yılına özgüvenle giriyor. 

2023 yılında, büyük ülkeler arasındaki çatışmaların ciddileşmesine rağmen, dünya düzeninde çok kutupluluk eğilimi gelişti. Bazı ülkelerin ticari korumacılık önlemlerini yoğunlaştırmasına rağmen, kazan-kazan ve iş birliği ilkeleri dünya piyasasında hakim oldu. Küresel tedarik zincirinin korunması, uluslararası toplumun ortak arzusu olmayı sürdürdü. Özellikle, Çin’in ileri sürdüğü eşitlik ve çok kutupluluk ile ekonominin küreselleşmesinin kazan-kazan ilkesi temelinde gerçekleştirilmesi gibi öneriler, birçok ülke tarafından benimsendi. 

2023 yılının ilk üç çeyreğinde, Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında yükseldi. Çin’in dışa açılma boyutu genişlemeye devam etti. 2023 yılında, Çin’de aralarında Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu, Kanton Fuarı, Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), Çin Uluslararası Tüketim Malları Fuarı, Küresel Dijital Ticaret Fuarı (GDTE) ve Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı’nın (CISCE) da bulunduğu önemli forum ve fuarlar düzenlendi. ABD ticari korumacılık politikaları uygularken, Çin dışa açılma boyutunu genişletmeye devam etti.  

2023 yılında, bilişim, biyoloji ve çevre koruma teknolojileri Çin’de hızla geliştirildi. Lityum pil, fotovoltaik ürün ve yeni enerjili otomobil dahil olmak üzere yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat hacmi çok arttı. Çin Ar-Ge çalışmalarında büyük ilerleme kaydetti. 

   2023 yılında, diplomatik çalışmalarda büyük çaba gösteren Çin, dünyada barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılarda bulundu. Örneğin, Çin ve Rusya liderleri Kremlin Sarayı’nda görüştüler; Çin ve ABD liderleri San Francisco’da bir araya geldi; Çin’in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkiler normalleştirildi; Çin’in desteğiyle BRICS genişledi. Çin’in ileri sürdüğü Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi uluslararası toplum tarafından takdirle karşılandı. Çin’in uluslararası arenadaki etkisi artmaya devam etti. 

   Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) hedefi hem büyük, hem de basittir: Bütün Çin vatandaşları mutlu bir yaşam geçirecek, insanlık için kader birliği oluşturulacak ve daha güzel bir dünya inşa edilecek. Basit ifade edilen bu hedefin gerçekleştirilmesi kolay bir iş değildir. 2024 de zor bir yıl olacak. Ancak, Çin halkı ÇKP’nin liderliğinde yorulmadan çaba harcayarak iyi bir sonuca ulaşacak!