Çin'in reform ve dışa açılma uygulamaları dünya için ne kadar önemli?

2023-12-19 11:34:48

CRI Haber Merkezi

Bu yıl, Çin'de reform ve dışa açılma politikasının uygulanmasının 45. yıldönümüdür. Reform ve dışa açılma uygulamaları, Çin'e büyük değişiklikler getirirken dünyaya da kazan-kazan fırsatları sunuyor.

Özellikle son 10 yılda, Çin daha aktif bir dışa açılma stratejisi izleyerek ülke çapında 22 serbest ticaret pilot bölgesi kurdu ve Hainan serbest ticaret limanının inşasını hızlandırdı. Yabancı sermayenin Çin piyasasına girişine ilişkin negatif listedeki maddeler sürekli azaltılırken, Yabancı Yatırım Yasası çıkarıldı. Nitelikli Kuşak ve Yol ortak inşası da ilerletildi.

Son 10 yılda Çin'de, kurallar, düzenlemeler, standartlar ve yönetim odaklı kurumsal dışa açılmanın güçlendirilmesi, dışa açılmanın Çin’in kalkınmasında atılan önemli bir adım olduğunu kanıtladı. Yüksek seviyeli dışa açılan bir Çin, dünya için ne kadar önemli?

Öncelikle, dışa açılan Çin ekonomisi, dünya ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Geçen 10 yılda Çin'in toplam ekonomik büyüklüğünün dünya ekonomisindeki payı yüzde 12,3'ten yüzde 18'in üzerine çıkarken, Çin ekonomisinin dünya ekonomik büyümesine ortalama yıllık katkısı yüzde 30'u aştı.

Çin, halihazırda 140'tan fazla ülke ve bölgenin önemli bir ticaret ortağıdır. Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin bu yıl da dünya ekonomik büyümesine yüzde 30'un üzerinde katkıda bulunacağını tahmin etmektedir. Dünya ekonomik toparlanmasının yavaş olduğu günümüzde, Çin artık dünya ekonomik büyümesinin önemli bir motoru olarak görülüyor.

İkincisi, çok uluslu şirketler Çin'in ekonomik büyümesinden büyük yarar görüyor. Geçen 10 yılda, Çin’in çektiği yabancı sermayenin miktarının dünya toplamındaki oranı yüzde 8,2'den yüzde 11,4'e yükseldi. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından düzenlenen bir ankete göre, ankete katılan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 90'ı önümüzdeki beş yıl içinde kârlarının şimdiki seviyede kalmasını veya artmasını bekliyor.

Üçüncüsü, Çin'in dışa açılması yeşil ekonomi ve dijital ekonominin gelişimini hızlandırıyor. En büyük mal ihracatı yapan ülke olan Çin’in mal ihracat hacmi, dünya toplamının yüzde 14,7'sini oluşturuyor. Çin'in dijital ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) içindeki oranı 2022'de yüzde 41,5'e ulaştı. Ayrıca, Güneydoğu Asya'da Çinli şirketler, ASEAN'ın ilk 5G akıllı hastanesinin inşasına yardımcı oldu; Afrika'da Çin'in dijital akıllı lojistik yönetim sistemi, Nijeryalıların çevrim içi alışveriş deneyimini kolaylaştırdı; Latin Amerika'da Çin, Brezilya ve Ekvador ile işbirliği yaparak Amazon yağmur ormanlarının ekosisteminin korunmasına katkıda bulundu. Çin'in dijital teknoloji gelişimi, tüm dünyadaki insanlara fayda sağlıyor ve dünya ekonomik büyümesine yeni bir ivme kazandırıyor. Daha da önemlisi, Çin öteden beri dışa açılma konseptini izleyerek, dışa açık dünya ekonomisinin inşasına katkı sağlamakta ve küresel yönetişim sistemine yenilik katmaktadır. Son 10 yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ileri süren Çin, Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı gibi uluslararası fuarlara ev sahipliği yaptı.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı uygulayan Çin, Trans-Pasifik Ortaklığı’na ilişkin Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma ve Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na katılım sürecini ilerletiyor. Ortak istişare, ortak inşa ve paylaşım ilkesine bağlı kalan Çin, dünyanın Çin'in kalkınmasından elde edilen fırsatlardan yararlanmasını teşvik ediyor. Özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında son 10 yılda yaklaşık bir trilyon ABD Doları tutarında yatırım gerçekleşti ve ilgili ülkelerde yaklaşık 420 bin istihdam sağlandı, 40 milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı.

Kısa süre önce yapılan 2023 Merkezi Ekonomi Çalışmaları Toplantısı'nda, yüksek seviyeli dışa açılmayı genişletmeyi amaçlayan yeni önlemler açıklandı. Çin'in bu adımlarının, dünyaya daha fazla fırsatlar sunması bekleniyor.