Çin ekonomisi için 2024’te anahtar kavram: İstikrar içinde ilerleme

2023-12-14 11:33:41

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak Çin ekonomisinin gidişatı, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. 11-12 Aralık günlerinde düzenlenen Çin Merkezi Ekonomik Çalışmalar Toplantısı’nda bilimsel ve teknolojik yenilik ile modern endüstriyel sistemin kurulmasına öncülük edilmesi ve iç talebin genişletilmesi dâhil 9 açıdan önümüzdeki yılın ekonomik çalışmalarının öncelikleri belirlendi.

Gelecek yıl istikrarı sağlarken ilerlemeyi sürdürmek, ilerleme yoluyla istikrarı pekiştirmek ve eskiyi ortadan kaldırmadan önce yeniyi oluşturmak için çaba gösterilmesi çağrısında bulunulan toplantı, 2024 yılındaki ekonomik çalışmalara yön verirken, Çin’in dünya ekonomisinin toparlanması için harcadığı çabaları da vurguladı.

İlerlemenin istikrarla sağlanması ilkesi, Çin ekonomisinin pratik tecrübelerinin sonucu olarak ortaya konulmuştur.

Üç yıl süren COVID-19 salgınından sonra ekonomik toparlanma pekişti. Çin ekonomisi yılın ilk 3 çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 büyüyerek küresel ekonomilerde öncelikli bir konumda yer aldı. Çin temel ekonomik ve toplumsal hedeflerine yakındır. Birçok uluslararası kuruluş, bu yıl Çin’in küresel ekonomiye yüzde 30 oranında katkıyla hâlâ dünya ekonomisinin en büyük motoru konumunu koruduğunu belirtti.  

2024 yılında küresel ekonominin toparlanmasında görünen güçsüzlükten dolayı, dünya ekonomisinde büyük belirsizlikler yaşanıyor. Önümüzdeki yıl Çin’de sürdürülecek aktif mali politika ve istikrarlı para politikası daha isabetli bir şekilde uygulanacak.

Toplantıda beklenti, büyüme ve istihdama destek sağlayan politikaların oluşturulacağı mesajı verilerek, “istikrar” genel durumu ilgilendiren bir temel ilke olarak belirlendi. Bu aynı zamanda yabancı sermayenin değer verdiği bir kalkınma ortamıdır.

İlerleme yoluyla istikrarı pekiştirmek, ilerlemenin ekonomik gelişmenin temel istikameti ve motivasyonu olarak görüldüğü anlamına gelir. Burada bilimsel ve teknolojik inovasyon kritik bir rol oynamaktadır.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2023 Küresel İnovasyon Endeksi Raporunda dünyanın "en güçlü 100 bilim ve teknoloji kümesi" sıralamasında Çin’in 24 kümeyle ilk kez bu alanda dünyada birinci sıraya yükseldiği belirtiliyor.

2024 yılının ekonomik çalışmalarındaki 9 görevden ilki bilimsel ve teknolojik yenilik ile modern endüstriyel sistemin kurulmasıdır. Toplantıda, yeni sanayileşmenin ilerletilmesi, dijital ekonominin geliştirilmesi, yapay zekânın hızlandırılmasına vurgu yapıldı, ayrıca stratejik yeni endüstrilerle ilgili düzenlenmeler açıklandı. İster geleneksel endüstrilerin teknolojik dönüşüm yoluyla iyileştirilmesi, ister yüksek teknolojili endüstrilerin geliştirilmesi olsun, tüm gelişmeler, yabancı işletmelerin Çin’deki faaliyetlerine daha geniş alanlar yaratacak.

Bu yıl Tesla, JPMorgan Chase, Apple ve Qualcomm gibi çok uluslu şirketlerin yöneticilerinin yoğun bir şekilde Çin'i ziyaret etmeleri de Çin’in sahip olduğu dev pazarın yansımasıdır.  

"İç talebinin artırılmasına odaklanma"

İlk üç çeyrekte Çin'in nihai tüketim harcamaları ekonomik büyümeye yüzde 83,2 katkı sağladı. 2024 yılında tüketimin sürekli bir şekilde toparlanması bekleniyor. Toplantıda, gelecek yıl "iç talebinin artırılmasına odaklanma" vurgusu yapıldı.  Geleneksel tüketim istikrarlı bir şekilde artırılırken yeni tip tüketimlerin ortaya çıkması, yabancı sermayeye daha fazla fırsat getirecek.

Kısa süre önce açıklanan Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi'nin uluslararası ekonomik ve ticari kurallara yüksek standartlı entegrasyonuna yönelik yeni planlanmada ulusal bir kurumsal açıklık örnek bölgesinin kurulması için 80 yeni tedbir ileri sürüldü. Kasım ayında Xinjiang Serbest Ticaret Pilot Bölgesi’nin açılmasıyla, Çin’deki serbest ticaret pilot bölgelerinin sayısı 22’ye yükseldi.

Yüksek seviyeli dışa açılmanın kararlılıkla sürdürülmesi de yabancı yatırımcılara cazip gelen unsurlardan biridir. Çin, telekomünikasyon, sağlık gibi hizmet sektörlerine piyasa girişini gevşetecek, Kuşak ve Yol girişiminin kaliteli inşasını ilerletecek ve özellikle inşaat kapsamında önemli ve sembolik projelerle girişim güzergâhındaki halkların günlük yaşamını ilgilendiren programların hayata geçirilmesini hızlandıracak. Tüm bu tedbirler, Çin’in dışa açık bir ekonomiye sahip olma kararlılığını gösteriyor.

Yılın ilk 10 ayında Çin’de yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 32,2 arttı. Dışa açılan bir Çin, her zaman dünya ülkelerinin en iyi seçeneğidir.

2024, 14. Beş Yıllık Plan kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması için kritik bir yıl. Ekonomiyi daha da canlandırmak için Çin hala bazı zorluklarla karşı karşıya olsa da, genel olarak bakıldığında fırsatlar meydan okumalardan fazla.

Bu toplantıdan belirlenen politikalara bakıldığında, Çin, ekonomide toparlanma eğilimini koruma yeteneğine sahip. Bu süreçte Çin’e yatırım yapmanın getireceği faydalar çok daha belirgin bir şekilde görülecek.