Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede beş temel özelliği

2023-12-12 11:20:34

Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Abdulla Al Mandous, Dubai’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’nda (COP28) Çin’in iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok iyi iş çıkardığını ve doğru yolda devam ettiğini söyledi.

Uzun zamandır beş farklı özelliğiyle küresel iklim yönetimini hızlandıran Çin, COP28’e güç kattı.

1-  En büyük gelişmekte olan ülke

Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilere göre 2022 yılında Çin’in kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 12 bin 720 doları buldu. Bu rakam, ABD’nin altıda biri, Almanya’nın dörtte biri ve AB ortalamasının üçte biridir.

Çin, 12 bin 850 dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle dünya sıralamasının 62. sırasına oturdu. Bu veriler Çin’in en büyük gelişmekte olan ülke olduğunu kanıtlıyor.

2- Tarihi sorumluluğu değişmeyen yeni kalkınan ekonomi

Tarihe bakıldığında 1850-2019 yılları arasında Kuzey Amerika ve Avrupa’dan kirli gazın salınımı, dünyanın toplam kirli gaz boşaltımının yüzde 23 ve 16’sını oluşturdu. Günümüzde Çin’in kişi başına düşen karbondioksit salınımı sadece ABD’nin sekizde biri ve AB’nin dörtte biri civarında. 2022 yılında Çin’in karbondioksit boşaltımı 2005 yılına kıyasla yüzde 51 düştü.

Gerek tarihe bakıldığında gerekse kişi başına düşen rakam değerlendirildiğinde Çin’in rakamları, gelişmiş ülkelerin çok altında. Ancak Çin üstlenmesi gereken tarihi sorumluluğu değiştirmedi ve iklim değişikliğinden doğan meydan okumalarla aktif bir tavırla baş etmeye çalışıyor.

3-  Enerji dönüşümünde atılımın destekçisi

Çin yıllardır fosil yakıt olmayan enerjileri geliştirmek ve kullanmak için gayret ediyor.

2022 yılında Çin, enerji dönüşümü çalışmasıyla kömür kullanımını yüzde 56’ya düşürdü. 2023 yılının ekim ayı itibarıyla Çin’deki yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu güç kapasitesi, toplam kurulu gücün yüzde 49,9’unu oluşturarak 1,4 milyar kilowatt saati geçti. Çin, bu rakamlarla yıllardır dünyanın birinci sırasında bulunuyor.

Bunun dışında Çin, dünyanın rüzgâr elektriği üretiminin yüzde 50’si ve fotovoltaik donanımı tedarikinin yüzde 80’ini sağlayarak küresel enerjinin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü için tarihe damga vuran katkıda bulunuyor.

4- Ekonomi, toplum ve çevrenin eşgüdümlü gelişmesini hızlandıran girişimci

2013 yılından itibaren Çin, Atmosfer Kirliliğiyle Mücadele Eylem Planı, karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedefleri dâhil olmak üzere ekonomi ve toplumu geliştirirken çevreyi korumayı amaçlayan yasalar, yönetmelikler ve tedbirler ortaya koydu. Bunlar, çevre dostu ekonomi ve toplumun oluşumunu hızlandırdı.

5- Küresel iklim yönetiminde çok taraflı sürecin itici gücü

Küresel güney ailesine mensup bir ülke olarak Çin, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Güney-Güney iş birliğini yoğunlaştırmaya çalışıyor. 160 ülkeye yardım sağlayan Çin, 150 ülkeyle birlikte Kuşak ve Yol girişimini inşa ediyor. Güney-Güney iş birliği kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele hakkında 57 kurs açan Çin, 100’den fazla ülkeden 4 binden fazla kursiyerin eğitim görmesini sağladı.

Çincede bir deyiş vardır: “Ateş, birlikte toplanan odunla daha iyi yanar.”COP28, insanlığın meydan okumalarla birlikte baş etmesi için kurulan bir platformdur. Çin, COP28 taraflarıyla temiz ve güzel bir dünya inşa etmeye devam edecek.