Çin, dünyanın en ideal yatırım destinasyonu konumunu koruyor

2023-11-24 13:32:49

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping kısa süre önce 30. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Gayri Resmi Toplantısı’na katıldığında Çin ekonomisinin mevcut durumuna defalarca değindi. Cumhurbaşkanı Xi, Çin’in uzun vadeli istikrarlı gelişmesi için tam güven ve kapasiteye sahip olduğunu, küresel iş adamların Çin’de daha çok yatırım yapmayı beklediğini  vurguladı. Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre, bu yılın ilk 10 ayında Çin’in fiilen değerlendirdiği yabancı yatırım hacmi, yüzde 9.4 oranında düşerek 987 milyar 10 milyon  yuanı buldu. Bazı batılı medya kuruluşları, bu verilere atıfta bulunarak, Çin ekonomisini karalamaya kalkıştı. 

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping APEC CEO Zirvesi’ne gönderdiği yazılı konuşmada, Çin’in yine de küresel büyümenin en büyük motoru olduğuna işaret ederek, bu yıl Çin’in küresel ekonomiye üçte bir oranında katkı sağlayacağını kaydetti. Tıpkı küresel sanayi ve ticaret çevrelerinin dediği gibi, Çin’in yine de dünyanın en ideal yatırım destinasyon olduğunu ifade eden Xi, “Bir sonraki ‘Çin’, halen Çin olacaktır.” diye konuştu. 

Xi Jinping’in konuşması, küresel toplumun Çin’in gelişme vizyonuna olan kararlı güvenini yansıttı. Çin Devlet İstatistik Bürosu tarafından verilen bilgilere göre, bu yılın ilk üç çeyreğinde, Çin’in gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 5.2 oranında artarak, 91.3 trilyon yuana ulaştı. Asya Kalkınma Bankası tarafından yayımlanan raporda da Çin’in Asya-Pasifik ekonomisine sağladığı katkı oranının yüzde 64.2 olacağı kaydedildi. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Manuela Ferro, bu yıl Asya-Pasifik bölgesi dahil tüm dünya ekonomisinin toparlanmasının esas olarak Çin’den kaynaklandığı görüşünü dile getirdi. 

Çin ekonomisinin büyük dayanıklılık ve dinamizm gösterdiği bir dönemde, bazı batılı medya kuruluşları Çin ekonomisini karalamakla meşgul oluyor. Nitekim, küresel sınırötesi doğrudan yatırımın sürekli zayıflaşması, Çin’in geçen yılın aynı döneminde fiilen değerlendirdiği yabancı yatırımın kardinal sayısının nispeten yüksek olması gibi unsurlardan dolayı, Çin’in bu konudaki sayısında düşüş görüldü. Ancak Çin’in bu yıl fiilen değerlendirdiği doğrudan yabancı yatırım hacmi yine de yüksek seviyede kaldı. 2020 yılında Çin bu konuda 163 milyar ABD Doları’na ulaşarak, dünyada en çok yabancı yatırım değerlendiren ülke oldu. Bu miktar, 2022 yılında 189 milyar 100 milyon dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı. Çin, halen küresel iş adamlarının yatırım için en önemli destinasyonlarından biri durumunda. 

 Aslında, Çin’in yabancı yatırımı değerlendirmesini doğru bir şekilde analiz etmek için, sadece mevcut duruma bakılmakla sınırlı kalmayıp, uzun vadeye de bakılmalı, sadece niceliğe bakmakla sınırlı kalmayıp, niteliğe de bakılmalı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, bu yılın ilk 10 ayında Çin’de yeni kurulan yabancı sermayeli işletme sayısı yüzde 32.1 oranında artarak, 41 bin 947’yi buldu. Bazı batılı ülkeler Çin’deki yatırımlarını artırdı. Kanada’nın Çin’e yaptığı yatırım yüzde 110.3, İngiltere’nin yüzde 94.6, Fransa’nın yüzde 90, İsviçre’nin yüzde 66,1 ve Hollanda’nınki ise yüzde 33 oranında arttı. Yılın başından bu yana, çok sayıda çok uluslu şirketin yöneticileri Çin’i ziyaret ettiler ve yeni yatırım fırsatları arayışı sürdürüyorlar. Yabancı şirketlerin Çin’de ar-ge merkezleri açmaları, artık bir eğilim haline geldi. Tüm bunlar, Çin’deki yabancı yatırım kalitesinin yükseldiğini ve küresel iş adamlarının Çin ekonomisinin geleceğine güvendiklerini gösteriyor. 

Çin’in küresel sanayi ve ticaret çevrelerinin tercih etmeleri gereken önemli bir yatırım destinasyonu olması, Çin ekonomisinin güçlü dayanıklılığa ve büyük gelişme potansiyeline sahip olması, Çin’de reform ve dışa açılmanın derinleştirilmesi, Çin’in dev piyasaya sahip olması gibi unsurlardan kaynaklanıyor. 1.4 milyar nüfusa sahip olan Çin’in kişi başına düşen GSYİH’si 12 bin doları buldu. Orta gelirli nüfus ise 400 milyonu aştı. Çin, dünyanın ikinci büyük tüketim piyasası olurken, en büyük çevrim içi perakende satış  piyasası ve ard arda 14 yıldır, dünyanın ikinci büyük ithalat piyasası konumunu korudu.   

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Gayri Safi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, küresel iş adamlarının Çin’deki yatırım  yapma haklarını koruma mekanizmasını iyileştireceklerini,  yabancı yatırımın Çin piyasasına girişine ilişkin negatif listeyi sadeleştireceklerini söyledi. Xi’nin konuşması, dışa açılma yönünde tüm dünyaya güçlü bir sinyal verdi. Çin, küresel iş adamlarının Çin’de daha çok yatırım yapmasını memnuniyetle bekliyor.