Modern Çin tıbbının dünya otizm çocuklarına hediye: Çocuklarda otizm ile ilgili inovatif sağlık yönetmini konu alan kitap tanıtıldı

2023-11-13 15:53:50

Kitabın tanıtım etkinliği Beijing’de yapıldı

Çin Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Eğitim Yayınevi (Higher Education Press) tarafından basılan  “Meta-sentez Tıbbı ile Çocuklarda Otizm’in Sağlık Yönetimi’nin Teorisi ve Uygulaması” adlı kitabın tanıtım etkinliği, 11 Kasım’da Beijing’de düzenlendi.

kitabın kapağı

Bu kitap, çocukluk çağı otizmin nedenlerini ve patogenezini, bu hastalığın müdahale ve rehabilitasyon teorilerini ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde açıklayan ilk ders kitabı olma özelliğine sahip.

Kesin olmayan istatistiklere göre, dünyada 68 milyon ve Çin’de ise yaklaşık 10 milyon otizmli çocuk bulunuyor. Bu sayı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Amerikan Sağlık Bakanlığı tarafında 2019 yılında tüm dünyayı kapsayan bir araştırmada her 59 çocuktan birinin otizm rahatsızlığına sahip olduğu işaret edildi. Yapılmış net bir araştırma olmamasına rağmen Türkiye’de otizmli çocuk sayısı 550.000 olarak tahmin edilmektedir.

kitabın önsüzü

Çocuklarda otizm tedavisi alanında araştırmacılar çoğunlukla davranışsal gözlemi kullanıyor. Bu yöntemle genellikle sorunun kaynağı bulunamadı ve etkili bir tedavi yöntemi geliştirilemedi. Çoğu bilim insanı ve uzman, fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonun kazanılması için çabaları otizmde erken müdahaleye yoğunlaştırıyor. Ancak, insan vücudu açık ve karmaşık bir dev sistemdir ve otimzli çocukların davranışlarına yönelik mekanik müdahalenin getirdiği neticeler, çoğu zaman başlangıçtaki indirgemeci (Batı tıbbının temel metodolojisi indirgemedir) fikirlerden çok farklı oluyor. Çünkü, bireysel bileşenlerin mekanik kombinasyonu, hiç bir zaman ruhla bir bütün oluşturmuyor.

Meta-sentez Tıbbı, sistem teorisi ve geleneksel Çin tıbbının birleşimidir. Başka bir deyişle geleneksel Çin tıbbının modernleşmesi anlamına gelir. Meta-sentez Tıbbı kapsmaında insan vücudu karmaşık bir sistem olarak görülür. İnsan vücudunun denge kurması, sağlıklı olmanın işaretidir. Vücutta dengesizlik yaşanırken insan hastalanabilir. Meta-sentez Tıbbı, vücut sisteminin dengesinin yeniden kurulmasını hedef alıyor.

Kitabın baş editörü Yu Xiaotong

Kitabın baş editörü Profesör Yu Xiaotong, ilgili bilim insanları ve akdemisyenlerden oluşan bir ekiple birlikte sistem teorisi ve geleneksel Çin tıbbını birleştiren otizmli çocukların meridyenlerinin yeniden yapılandırılması terapisini (Meta-sentez Tıbbı ile merdiyenlerin yeniden yapılandırılması terapisi) geliştirdi.

Sağlık yönetimine katılan bir otizmli çocuk resim çiziyor.

Sağlık yönetimine alınan bir otizmli çocuk ve annesi

Son 10 yılda Meta-sentez Tıbbı’na dayalı meridyenlerin yeniden yapılandırılması terapisi ile ilgili hayır projesi sayesinde, Çin’in çeşitli yerlerinden gelen 140 otizm çocuk bu terapi görme fırstaını buldu. Meridyenlerin yeniden yapılandırılmasından sonra onların temel semptomları 6-18 ay içinde önemli ölçüde iyileştirildi. 

Çin Uluslararası Aurasya Akademisi’ne bağlı Çin Bilimi Merkezi Başkan Yardımcısı Zhang Jing’an, şu ifadeleri kullandı:

“Profesör Yu Xiaotong, liderliğindeki ekiple birlikte, sistem teorisine dayanma yoluyla Çin kültürünü dünyanın ileri teknolojileriyle entegre ederek insan vücudundaki meridyenlerle ilgili incelemeler yaptı ve bu alanda inovatif bir gelişmeye imza attı.”

kitabın içindekileri

Otizmli çocuk vakalarının sağlık yönetiminin tanıtıldığı kitapta, otizm semptomlarının iyileştirilmesi yolu açıklandı, dolayısıyla çocuklarda otizmle ilgili sağlık yönetimine ilişkin yeni teori, yöntem, teknoloji ve uygulama ortaya koyuldu.

Kitapta otizmli çocukların takip edilmesinden edinilen veriler ve çocuklarının evdeki sağlık yönetimiyle ilgilli günlüklerle çocukta otizmin önlenebildiği ve tedavi edilebildiğine vurgu yapıldı. Ayrıca otizmli çocukların semptonlarının iyileştirilmesi için etkili yöntemler tanıtıldı.

Söz konusu kitabın pediatri öğretmenleri ve öğrencileri, otizm teorisi araştırmacıları, otizm sağlık yöneticileri ve otizmli çocukların ebeveynleri tarafından okunması tavsiye ediliyor.

Yüksek Eğitim Yayınevi Başkanı Liu Chao törende yaptığı konuşmada, kapsamlı sağlık konsepti çerçevesinde Çin tıbbı ve ilaçlarının modernleşmesi alanında edinilen sonuçların tanıtıldığı bu kitabın hastalara fayda sağlarken, tıp medeniyetinin sürdürülüp geliştirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Kitap, 40. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’na tanıtıldı

Kitap kısa süre önce düzenlenen 40. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda da sergilendi. 40. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’na katılan Çin yayınevleri delegasyonunda yer alan Yüksek Eğitim Yayınevi baş editörü Wu Xuemei, “Otizm ile inovatif sağlık yönetimini konu alan bu kitap, dünyadaki otizmli çocuklara sunulan bir hediyedir, kitapla ilgili olarak Türkiye ve İsrail dâhil olmak üzere yurt dışındaki telif hakkı ve yayınlanma işlemlerinin hızlandırılmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Edinilen bilgilere göre, Çin yayınevleri delegasyonu, 28 Ekim – 5 Kasım arasında düzenlenen 40. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın sergileme faaliyetleri sırasında telif haklarına ilişkin ortak bir Çin-Türkiye ortak sempozyumu düzenledi. Sempozyumda, Çin ve Türkiye yayıncıları arasındaki anlayışı geliştirme ve derinleştirmenin yanı sıra Çin-Türkiye yayıncılık sektörü bünyesindeki telif hakkı işlemlerinin kolaylaştırması işlendi.