“Kuşak ve Yol”: Dünya halkları için bir mutluluk yolu

2023-10-12 10:51:24

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi kısa süre önce “Kuşak ve Yol’un Ortak İnşası: İnsanlığın Kader Birliğinin Tesisine Dair Önemli Bir Uygulama” başlıklı beyaz kitap yayımladı. Bu yıl, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni ortaya koymasının 10.yıldönümü. Geçen 10 yıl içinde “Kuşak ve Yol” ortak inşası, coğrafi mesafeyi kapatarak ülkelerin kalkınma gereksinimlerini karşılayarak, ülkelerin kalkınma stratejileri arasındaki kaynaşmayı güçlendirdi; böylece bir uluslararası kamu ürün ve küresel iş birliğinin platformu haline geldi. 

“Kuşak ve Yol”, bir barış yoludur. Barış, kalkınmanın önşartıdır, kalkınma ise barışın temelidir. “Kuşak ve Yol” ortak inşası, güç mücadelesine dayalı “orman kuralı”ndan ve hegemonyacılık düzeninden uzak durup, sıfır toplamlı oyun ile jeopolitik rekabete dayalı Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçerek, barışçı gelişme yolunda kararlılıkla ısrarcı oldu; kalıcı barışın ve evrensel güvenliğin tesis edilmesi için yoğun çaba harcadı. Geçen 10 yıl içinde Çin, karşılıklı saygı, adalet, iş birliği ve kazan-kazan ilkelerine dayalı yeni tip uluslararası ilişkinin oluşturulmasına öncülük etti. Kasım 2016’da 71. BM Genel Kurulu’nda 193 üye ülkenin görüş birliğiyle Kuşak ve Yol İnisiyatifi BM kararına dahil edildi. Haziran 2023 itibariyle “Kuşak ve Yol” ortak inşası konusunda, Çin 150’den fazla ülke ve 30’dan fazla uluslararası örgütle 200’den fazla sözleşme imzaladı. Avrupa’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Bruegel’in hazırladığı rapora göre, Kuşak ve Yol İnisiyatifi başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, dünya genelinde yüksek takdirle karşılandı. 

 “Kuşak ve Yol”, bir refah  yoludur. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, diğer ülkelerin mal varlığını kaçıran sömürgeciliğin eskimiş yoluna uzak durup, kazan-kazan ve iş birliği ilkelerine dayandı; ortak refaha kavuşmak, özellikle de güzergah ülkelerinde kapsayıcı büyümeyi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadı. Son istatistiklere göre, 2013-2022 döneminde Çin ile güzergah ülkeleri arasındaki ithalat-ihracat hacmi 19.1 trilyon ABD Doları’nı buldu. Bu miktarın ortalama yıllık büyüme hızı, yüzde 6.4 oranında gerçekleşti. Dünya Bankası, 2030 yılına kadar  “Kuşak ve Yol” sayesinde, güzergah ülkelerinde 7.6 milyonluk bir nüfusun mutlak yoksulluktan, 32 milyonun ise orta halli yoksulluktan kurtulacağı tahmininde bulundu. 

 “Kuşak ve Yol”  dışa açık olmanın bir yoludur. Geçen 10 yıl içinde tüm taraflar, çok taraflı ticari sistemin çekirdek değerlerinde ve temel kurallarda ısrarcı olunup, dışa açık bir iş birliği platformunun yaratılması, dışa açık küresel ticari ve ekonomik düzenin korunması ve ticaret ve yatırım kolaylığının güçlendirilmesi için yoğun çaba harcadı. Geçen 10 yıl içinde Çin, 28 ülke ile  21 serbest ticaret sözleşmesi imzalarken, 135 ülke ile ikili yatırım sözleşmesi imzaladı. Ağustos 2023 itibariyle 80’den fazla ülke ve uluslararası örgüt, Çin’in öncülük ettiği “Kuşak ve Yol Ticari Kolaylık İş Birliği İnisiyatifi”ne katıldı. Dünya Bankası, “Kuşak ve Yol” uygulanmasının başlamasından bu yana geçen süre içinde sadece altyapı tesislerinin inşasıyla küresel ticaret maliyetinin yüzde 1.8 oranında düştüğünü tespit etti. Buna paralel olarak Çin, güzergah ülkelerinin yoğun desteğiyle  “Kuşak ve Yol”u inovasyonun yolu ve medeniyetin yolu haline getirmek için tüm olanakları kullandı. 

 2 bin yıl önce tarihi İpek Yolu’nda deve çanlarının çaldığı güzel melodiler, Çin ile Avrasya ülkeleri arasındaki iş birliğinin perdesini açtı. Günümüzde Çin-Avrupa kargo tren seferlerinin verimli düzenlenmesi ise tarihi İpek Yolu’nun yeni mucizesini yaratıyor. Çin, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu’ndan doğan fırsatlardan faydalanıp, dünya ekonomisine güç katmaya ve güzergah ülkelerinin halklarına daha çok mutluluk getirmeye devam edecektir.