CIFTIS, hem Çin'i hem de dünyayı etkiliyor

2023-09-03 18:35:35

2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) dün başkent Beijing’de başladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, fuarın açılış töreninde video konferans yoluyla bir konuşma yaptı. Xi Jinping, konuşmasında “Dünya ekonomisi açık olduğu takdirde gelişecek, kapalı olduğu takdirde ise gerileyecek.” ifadelerini kullandı. Çin’in yüksek nitelikli dışa açılmayı hızlandıracağına dikkat çeken Xi Jinping, tüm ülkeleri küresel hizmet ticaretinin gelişmesinden kaynaklanan tarihî fırsatları paylaşmaya ve dünya ekonomisinin toparlanmasını desteklemeye çağırdı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, fuarın açılış töreninde dün video konferans yoluyla bir konuşma yaptı.

Hizmet ticareti nedir?

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre, hizmet ticareti finans, inşaat, mühendislik, posta, kargo, telekomünikasyon, eğitim, turizm, çevre, sağlık ve toplumsal hizmet olmak üzere 12 kategoriyi kapsıyor. Uluslararası ticaretin en dinamik parçalarından biri olan hizmet ticareti, küresel ekonomiyi de en çok destekleyen unsurlardan biri konumunda. Veriler, uluslararası hizmet ticaretinin, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 65’ini oluşturduğunu gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde istihdamın üçte ikisi, gelişmiş ülkelerde ise istihdamın beşte dördü hizmet sektöründen kaynaklanıyor.

Teması “Küresel Hizmet-Ortak Yarar ve Etkileşim” olan fuar, dev bir ticaret platformu olarak büyük ilgi gördü.

“Dışa Açılma ve Reform” politikası, Çin’i ve dünyayı nasıl etkiliyor?

Bu yıl, Çin’in dışa açılma ve reform politikasının uygulanmaya başlanmasının 45. yılı. Çin, bu sürecin başından beri ülke genelinde reform yaparak dışa açılmayı sürdürüyor. Bu politika, sadece Çin’de değil dünyada da derin etki yarattı. Çin, hizmet ihracatını artırarak dünyaya 1 milyar 400 milyon nüfuslu devasa bir pazar sağladı. Bu yıl düzenlenen CIFTIS’e 51 ülke ve 24 uluslararası örgüt katılıyor. Fuarda stant kuran 2 bin 200 firma arasında dünyanın en büyük 500 firması ve sektöründe öncü olan firmalar bulunuyor.

Çin Ulusal Konferans Merkezi’ndeki sergi salonunda dijital teknolojiler tanıtıldı.

Fuarda, dünya ekonomisinde görülen yeni eğilimler doğrultusunda ticaretin dijitalleşmesini ve akıllılaşmasını amaçlayan yeni teknolojiler de tanıtıldı. Fuar sırasında Amazon Web Services, yapay zekâ alanındaki yeni başarıları açıklayacak.

Çin’in yüksek nitelikli dışa açılması, dünyaya neler kazandıracak?

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, serbest ticaret bölgeleri ağını genişleterek hizmet sektöründe piyasaya giriş kriterlerini azaltacaklarını dile getirdi.

Xi, sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik gönüllülük esasına dayalı ulusal bir ticaret pazarı kuracak Çin’in hizmet ticaretinin modern hizmet sektörü, ileri imalat sektörü ve modern tarım sektörüyle kaynaşarak gelişmesini hızlandıracağına işaret etti. Çin tarzı modernleşme sürecinde elde edilen başarılardan tüm ülkelerle birlikte faydalanmayı arzulayan Çin’in, nitelikli hizmet ithalatını artıracağını belirten Cumhurbaşkanı Xi, bilgi yoğun hizmetlerin ihracatını teşvik edeceklerini de kaydetti.

Bu yılki fuarın onur konuğu olan İngiltere, organizasyona şu ana kadarki en büyük ticaret heyeti ile katılıyor. Fuar alanında kurulan minyatür “Tower Bridge”, Çin ile İngiltere arasında hizmet ticareti köprüsü oluşturulmasını simgeliyor.