Eski komşuların en son açıklamasına karşın İngiltere yine de Malvinas sorununu görmezlikten gelecek mi?

2023-07-21 20:05:35

“Uzun bir süreden sonra AB ilk kez Malvinas sorununu gündeme taşıdı.” Bir Arjantinli yetkili Brüksel’de düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC)-AB Zirvesi sırasında Arjantin basınına bu sözleri söyledi. Nitekim zirvenin sonunda yayınlanan bildiride Malvinas adalarının egemenliği sorunu yer aldı. Buna göre, CELAC ve AB, ilgili anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde diyalog ve barışçı yolla çözülmesi yönünde mutabakat sağladı.

 Böylece, CELAC ve AB ilk kez bir ortak bildiride Malvinas adalarının egemenliği sorununa değindiler. AB, CELAC’nin Malvinas adaları sorununa ilişkin tarihi tutumunu dikkate aldıklarına işaret ederek, BM Şartı’nın ilkelerine ve kurallarına yaptığı taahhütlerini yineledi. Ortak bildirinin İngilizce versiyonunda öncelikle “Malvinas adaları” doğrudan kullanıldı, arkasında ise İngiltere’nin isimlendirdiği şekliyle “Falkland Adaları” ifadesi yer aldı. Ortak bildirinin yayınlanmasından sonra, Arjantin tarafı bildiriyi olumlu karşıladıklarını açıklayarak, bunu önemli bir diplomatik zafer olarak tanımladı. İngiltere tarafı ise ortak bildiride kelime seçiminin “esef verici” olduğunu kaydetti. İngiltere, söz konusu ortak bildiride Malvinas adalarına değinilmemesi için yoğun çaba harcadı, ancak bu çabalar başarısız oldu.

AB, bu kez niçin Malvinas adaları sorunundaki tutumunu değiştirdi? Birincisi, uluslararası toplumun çoktandır bu konuda genel kabul gören bir tutumu var: Sorunun özünü sömürgeciliğin süregelen bir kalıntısı oluşturuyor. AB’nin tutumunu değiştirmesi, uluslararası toplumun BM kararlarına olan saygısını ve Arjantin’in sorunu görüşme yoluyla çözmek yönündeki adil tutumuna olan desteğini yansıttı. İkinci neden olarak, enerji sıkıntısı çeken AB’nin Latin Amerika ülkeleriyle enerji iş birliği yapmak istemesi gösteriliyor. Bu nedenle de AB’nin bazı tarihi sorunlar hakkındaki tutumunu değiştirmesi gerekiyor.

Eski komşularının en son bildirisi karşısında, İngiltere artık Malvinas adaları sorununu görmezden gelemez. BM’nin ilgili kararlarıyla uluslararası toplumun gitgide yükselen adil sesleri karşısında, İngiltere’nin derhal sömürgecilik rüyasından uyanması gerekiyor. Arjantin ile diyalogu yeniden başlatmalı ve Arjantin’e Malvinas adalarının egemenliğini iade etmeli. Bu durumda, İngiltere’nin yasa dışı yolla ele geçirdiği Malvinas adaları 190 yıl sonra vatanı kucaklamaya bir adım daha yaklaştı.