Yabancı işletmelerin Çin ekonomisine olan güveni artıyor

2023-07-18 11:11:22

Xu Yanqing, CRI Haber Merkezi

Siemens, 1 milyar 100 milyon yuanlık sabit varlık yatırımını artırarak, Chengdu'da endüstriyel otomasyon ürünleri için bir akıllı üretim merkezi kurdu. BMW ise toplam 10 milyar yuan yatırımıyla Shenyang’da altıncı nesil güç pili projesine başladı. Yılın başından itibaren yabancı sermaye, Çin'deki yatırımlarını peş peşe artırdı.

Yabancı işletmelerin bu güveni, Çin tarafından dün açıklanan 2023 yılı ilk yarısına ait ulusal ekonomik verilerde de teyit edildi. Verilere göre, Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH), yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak, 59 trilyon 303 milyar 400 milyon yuana ulaştı. Bu büyüme hızı, dünyanın önemli gelişmiş ekonomilerini geride bıraktı. Çin, küresel büyüme motoru olma statüsünü sürdürüyor.

Yabancı sermaye için bu durum, öncelikle büyük bir pazar imkanı anlamına geliyor. Tüketim piyasası açısından Çin'deki toplam perakende satışlar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 artarak 22 trilyon 758 milyar 800 milyon yuana ulaştı. Nihai tüketim harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeye katkısı yüzde 70'i geçti.

Verilere göre, yabancı sermaye Çin'de somut kazançlar elde etti. Devlet Döviz İdaresi'nin verilerine göre, son beş yılda Çin'deki yabancı yatırımların getiri oranı yüzde 9,1’e çıktı. Bu oran, ABD ve Avrupa ülkelerinde yüzde 3, yeni yükselen ekonomilerde ise yüzde 4 ila 8 arasında kaldı.

Çin, dünya ekonomisine istikrar katıyor

Yılın başından beri Çin, yüksek standartlarda bir pazar sistemi ve birleşik bir ulusal pazar inşasını hızlandırmaya devam ediyor. Çin, pazar odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası bir iş ortamı oluşturmayı ilerletiyor. İşletmeler için yatırımın getirisi, yatırım yapmaları ve iş geliştirmeleri için birincil değerlendirme kriteridir.

Çin’in küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin işleyişine verdiği önemli destek, uluslararası toplumun takdirini topluyor.

Yılın ilk yarısında Çin’de mal ticaretinin ithalat ve ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak, 20,1 trilyon yuanı buldu. Bu rakam, tarihin aynı döneminde ilk defa 20 trilyon yuanı aştı. Uluslararası taleplerin gerilediği bir dönemde bunu başarmak hiç kolay değil.

Günümüz dünyasında küresel ekonomi, yüksek enflasyon, jeopolitik çatışmalar, enerji ve tahıl krizleri gibi birçok zorlukla karşı karşıya. İstikrar, bu koşullarda çok nadir bir unsur olarak kaldı. Ancak, Çin tüm dünyaya istikrar katıyor. Çin ekonomisinin istikrarlı bir şekilde olumlu eğilim göstermesi, yıllık ekonomik ve toplumsal gelişme hedeflerine ulaşılması için de sağlam bir temel oluşturuyor.