Yaz Davos Forumu'nda Çin'in büyümesine odaklanıldı

2023-06-29 11:53:07

Shi Mo, CRI Haber Merkezi

Tianjin kentinde devam eden 14. Yaz Davos Forumu'na 100 ülke ve bölgeden siyaset, ticaret ve akademi çevrelerinden yaklaşık bin 500 temsilci katılıyor.

“Girişimcilik Ruhu: Dünya Ekonomisinin İtici Gücü” temasıyla düzenlenen forumda büyümenin yeniden başlatılmasının başlıca konulardan biri olarak belirlendi.

Büyüme için itici güç önemli. Peki bu itici güç nereden kaynaklanabilir? Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve mal ticareti hacmi açısından üst üste 6 yıldır dünyanın birincisi olan Çin'in forumun odağına yerleşmesi hiç şaşırtıcı değil.

Son 10 yılda Çin ekonomisinin yıllık büyüme oranı yüzde 6,2'ye ulaştı ve dünya ekonomisinin büyümesine katkı oranı yüzde 30'u buldu. Çin artık dünya ekonomik büyümesinin en büyük motorlarından biri haline geldi.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Çin Medya Grubu muhabirine verdiği röportajda, "Bu yıl Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyümeye katkı oranı yüzde 36'ya ulaşabilir." şeklinde bir tahminde bulundu.

Forumda yer alan temsilciler, Çin ekonomisinin büyümesinin güçlü bir iç itici güce sahip olduğunu değerlendirerek, Çin'in tüketim piyasasına, büyüme koruma ve enflasyonu önleme yeteneğine ve inovasyon seviyesine olan iyimser bakışlarını ifade ettiler.

Forumun ilk gününde, "Çin’in Yeşil Hidrojen Enerjisi Geliştirme Yol Haritası" raporu yayınlandı. Raporda, Çin'in 2030'dan önce karbon emisyonlarını zirveye çıkarma hedefine ulaşmak için aldığı 35 önlem tanıtıldı. Bu, dünyanın sıfır karbon dönüşümünde atılan önemli bir adım oldu. 2022’de Çin’in küresel inovasyon endeksi sıralamasındaki yeri 11. sıraya yükseldi. Bu sıralama, orta gelirli ekonomilerin başında bulunuyor. Çin’in nitelikli kalkınmasının ilerletilmesi, inovasyonla kalkınmayı hızlandırma stratejisinin uygulanmasıyla birlikte, ekonomik büyümenin itici gücünün daha da geliştirilmesi bekleniyor.

Küresel işletmeler için, Çin’in büyümesi kazan-kazan fırsatları anlamına geliyor.

Batılı ülkelerde sözde Çin’le ayrışma veya riskten arınma seslerinin bulunmasına rağmen, foruma katılan temsilciler, ayrışma ve riskten arınmanın işbirliği ve fırsatlardan feragat etmek anlamına geldiğine dikkat çekerek, ekonomik kurallara aykırı girişimlerin kabul edilemeyeceğini vurguladılar. Küreselleşmenin genişlediği günümüz dünyasında, kalkınmayı ilerletmemek ve işbirliği yapmamak asıl riskler arasındadır.

Günümüzde Çin, dışa açılmasını sürekli genişletiyor ve tüm dünyanın kendi kalkınmasından faydalanmasını sağlıyor. Modern hizmet sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda pazara giriş izinlerini gevşeten Çin, dışa açılmayı genişlettikçe ve fikri mülkiyet haklarının korumasını güçlendirdikçe, çeşitli işletmelerin gelişimine daha büyük destekler verdi. Yılın ikinci yarısında Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu, Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve ilk Çin Uluslararası Tedarik Zincirleri İlerletme Fuarı’nın düzenlenmesi bekleniyor. Çin, sürekli olarak "herkese yarar sağlayan" adımlar atmaya çalışıyor.

Küresel işletmeler için 14. Yaz Davos Forumu, sadece bir güven yolculuğu değildir, aynı zamanda bir anlaşma ve eylem yolculuğudur. Çin tarzı modernizasyonun ilerlemesiyle birlikte Çin dünyaya daha fazla işbirliği fırsatı sunacak.