2023 Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi

2023-05-25 11:16:14

“Kazan-kazan iş birliğine olan güveni güçlendirmek ve ortaklaşa açık dünya ekonomisi inşa etmek” temalı 2023 yılı Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi Çin’in başkenti Beijing’de düzenlendi. 

Zirvede dünya ekonomisinin tek taraflılık, ticari korumacılık, yatırımların azalması, sanayi ve tedarik zincirinin bozulması, iklim değişikliği, enflasyonun ciddileşmesi, tahıl ve enerji krizleri gibi çeşitli risklerle karşı karşıya bulunulduğu, söz konusu risklerin çözülmesi için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği bildirildi. 

Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff zirvede yaptığı açıklamada, niceliksel gevşeme (QE) politikalarının sona ermesiyle, kantitatif sıkılaştırma (QT) politikaları dünya ekonomisine istikrarsız unsurlar getiriyor. Orta ölçekli bankalar büyük baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflasının etkileri devam ediyor. Gelişmekte olan ülkeler sıkılaştırma politikalarından daha kolay etkilendi. NDB, Kuşak ve Yol inisiyatifi ile gelişmekte olan ülkelerin kendi para birimleriyle hesaplama hakkında imzaladığı sözleşmeler, daha dengeli ve kapsayıcı çok kutuplu düzenin kurulması için stratejik anlam taşıyor” ifadelerini kullandı. 

Asya Altıyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Jin Liqun yaptığı açıklamada, bugünlerde küresel düzende büyük değişiklikler yaşandığını, uluslararası toplumun benzeri görülmemiş belirsizlikle karşı karşıya bulunduğunu, dünyada kalıcı güvenlik ve refahın sağlanması için çok taraflılık ve karşılıklı siyasi güvenin artması gerektiğini ifade etti. 

Zirvede Çin tarzı modernleşme süreci, çevre koruma sektörü ve dijital ekonomi dahil konular ele alındı. 

Diğer yandan zirvede 2023 Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi Beijing İnisiyatifi kabul edildi. 

Söz konusu inisiyatife göre, küresel refahın sağlanması için iş dünyasının Dünya Ticaret Örgütü’nün merkezli rolü oynadığı çok taraflı ticaret sistemini koruması ve ekonomik alandaki küresel yönetişimi güçlendirmesi gerekir. 

Çin Uluslararası Ticaret Teşvik Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin açıklamasında, dünya ekonomisinin canlanması için dışa açıklığın artması, küresel sanayi ile tedarik zincirinin korunması ve küresel ekonomiye yeni bir güç sağlanması gerektiğini söyledi. 

CCPIT tarafından düzenlenen 2023 Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi’ne 30’dan fazla ülke ve bölgenin ticaret temsilcileri katıldı.