“Çin tarzı modernleşme diğer ülkeler için iyi bir örnek”

2023-04-01 15:47:04

21 ülkede yapılan bir ankete katılanların yüzde 84,5’i Çin tarzı modernleşmenin diğer ülkelerin kalkınması için iyi bir örnek teşkil ettiğini, daha iyi bir toplumsal sistem kurulması için yeni bir çözüm sağladığını belirtti. 

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) Düşünce Kuruluşu ve Renmin Üniversitesi’ne bağlı Kamu Yönetimi ve Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan ankete 21 ülkeden 2 bin 150 kişi katıldı. 

Ankete katılanların yüzde 92,6’sı Çin’in ekonomik gelişmeler açısından şaşırtıcı başarılara imza attığını, yüzde 92,7’si bilimsel inovasyonda büyük ilerleme kaydettiğini ve yüzde 72,7’si Çin kültürünün cazibesinin arttığını kaydetti.

Anketin sonuçları, Çin tarzı modernleşme sürecinde uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirildiğini, çok kutupluluğun güçlendirildiğini, doğal çevrenin iyileştirildiğini ve sürdürülebilir kalkınma sağlandığını ortaya koydu.