Çin ve Singapur ilişkilerin seviyesini yükseltti

2023-04-01 16:11:17

Çin ve Singapur, ikili ilişkilerin kapsamlı, yüksek nitelikli ve ileriye dönük ortaklık ilişkileri seviyesine yükseltilmesine dair ortak bir bildiri yayımladı.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong’un Çin’e yaptığı ziyaret esnasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin resmen yükseltildiği bildirildi.

Yayımlanan ortak bildiride, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin ileri sürülmesinin 10. yıldönümü vesilesiyle iki ülkenin bölge halklarına fayda getirmek için her alandaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. 

Singapur’un Çin’in nitelikli kalkınmasını övgüyle karşıladığına, dışa açılma boyutunu genişletmesine ve reformları derinleştirmesine iyimser baktığına işaret edilen bildiride, Beijing’in Singapur’un Çin’in modernleşme sürecine katılmasını övgüyle değerlendirdiği ve Singapur’da kalıcı refahın korunmasını desteklediği ifade edildi. 

Bildiride, iki ülkenin 2018 yılında imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’nın Geliştirilmesine İlişkin Protokol doğrultusunda ilgili belgelerin 2023 yılında imzalanacağı da kaydedildi. 

Ayrıca, iki ülkenin ticaret, yatırım, yeni enerji, dijital ekonomi, gıda güvenliği, finans, havacılık ve kültür gibi farklı alanlardaki işbirliğini yoğunlaştıracağının altı çizildi.