Xi’den Rusya ile iş birliğini derinleştirme vurgusu

2023-03-20 11:01:03

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bugün resmi bir ziyaret için Moskova’ya gidiyor. Ziyaret öncesinde Rossiyskaya gazetesi ve RIA Novosti haber ajansının resmi sitesinde Xi Jinping’in “Çin-Rusya dostluk iş birliği ve ortak kalkınmasında yeni sayfa açılması için çaba harcayalım” başıklı makalesine yer verildi.

Xi Jinping makalesinde 10 yıl önce Çin Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinden sonra ziyaret ettiği ilk yabancı ülkenin Rusya olduğunu hatırlatarak, geçen 10 yıl içinde Rusya’ya 8 kez ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyaretlerin hep verimli geçtiğini, dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Çin-Rusya ikili ilişkilerinin geliştirilmesinde yeni sayfa açtığını söyledi.

Çin ve Rusya’nın büyük komşular ve kapsamlı stratejik iş birliği ortakları olduklarına dikkat çeken Xi Jinping, iki ülkenin dünyanın başlıca ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olduklarını kaydetti. Xi, iki ülkenin hep bağımsız ve egemen bir dış politika izlediklerine işaret ederek, özellikle birbirlerini dış politika önceliği olarak gördüklerini belirtti.  

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping makalesinde Çin-Rusya ikili ilişkilerinin gelişiminin net tarihi mantık ve dinamizme sahip olduğuna işaret ederek, geçen 10 yıl içinde iki ülke arasındaki iş birliğin çeşitli alanlarda hızla gelişerek yeni bir safhaya girdiğini kaydetti.

Xi Jinping makalesinde Çin-Rusya ikili ilişkileri için beş maddelik bir değerlendirme yaptı.

Buna göre, iki ülke arasındaki üst düzey temaslar, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli stratejik rehberlik rolü oynadı. İki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güven sürekli pekiştirildi. İki ülke arasında çok yönlü ve boyutlu iş birliği düzeni oluşturuldu, iki ülkenin orta çabaları sayesinde 2022 yılında Çin-Rusya ikili ticaret hacmi 190 milyar ABD Doları aştı. Bu sayı 10 yıl öncesine göre yüzde 116 oranında arttı. Çin, 13 yıldır Rusya’nın en büyük ticaret ortağı konumunu korudu.

İki ülke, “Çin-Rusya yakın komşuluk ve dostluk antlaşması”nın geçerlilik süresinin uzatılacağını birlikte ilan etti.

İki ülke, küresel arenada yakın koordinasyon yaparak, büyük devlet olma sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirdi.

İki ülke, çekirdeğinde BM olan küresel yönetişim sisteminin otoritesiyle uluslararası hukuk temelinde küresel düzeni birlikte korumaya, BM, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS, G20 gibi çok taraflı küresel mekanizmalar çerçevesinde iş birliğini güçlendirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping makalesinde Çin-Rusya ikili ilişkilerinin geçen 70 yıldan fazla süre içinde birçok sınamadan geçtiğine işaret ederek, bu ikili ilişkilere büyük değer verilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, Çin ve Rusya’nın ülkelerin barış içinde bir arada yaşamaları için doğru bir yol bulduklarını  ifade etti.

Rusya’ya yapacağı resmi ziyaretin dostluk, iş birliği ve barış gezisi olacağına işaret eden Xi Jinping, Putin ile birlikte, önümüzdeki dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik iş birliği ortaklığının geliştirilmesine yol haritası çizeceğini söyledi.

İki ülke, ekonomik ve ticari iş birliğinin değerini ve ölçeğini yükseltip, politika koordinasyonu güçlendirerek, iki ülke arasında yatırım iş birliğinin geliştirilmesi için elverişli ortam hazırlamalı.  

Xi Jinping makalesinde dünyanın günümüzde yüzyıldır görülmemiş değişimlerle karşı karşıya bulunduğuna işaret ederek, barış, gelişme, iş birliği ve çifte kazancın tarihin ana eğilimi olduğunu, küresel çok kutupluluk, ekonomik küreselleşme, küresel ilişkilerde demokratikleşmenin engellenemez akımlar olduğunu vurguladı.

Xi Jinping, geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik meydan okumalarının içiçe geçtiği, hegemonya hevesinin derinleştiği, küresel ekonomik canlanmanın zayıf olduğu bir dönemde, uluslararası toplumun mevcut krizleri çözebilecek iş birliği planlarını dört gözle beklediğini söyledi.

Xi Jinping makalesinde Mart 2013’te Moskova Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde yaptığı konuşmada, insanlığın ortak kader topluluğu düşüncesini ortaya koyduğunu, daha sonra çeşitli vesilelerle Kuşak ve Yol inisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyetler İnisiyatifi’ni ortaya koyduğunu, dolayısıyla dünyanın, çağın ve tarihin değişimlerine Çin çözümlerini sunduğunu hatırlattı.

Xi Jinping makalesinde, geçen 10 yıl içinde barış, gelişme, adalet, demokrasi ve özgürlük gibi tüm insanlığın ortak değerlerinin her geçen gün uluslararası toplumca kavrandığına işaret ederek, kalıcı barış, genel güvenlik, ortak refah, dışa açık kapsayıcılık ve temiz ve güzel bir yerkürenin, her geçen gün daha çok ülkenin ortak arzusu olduğunu söyledi.

Xi, dünyada diğer ülkelere üstün bir ülkenin bulunmadığı gibi, her ülke için geçerli olan bir yönetişim modelinin de olmadığına işaret ederek, küresel düzenin tek bir ülkenin kararına bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

Xi, ayrışma yerine dayanışma,  kaos yerine barışçı bir dünyanın tüm insanlığın faydasına olduğunu da belirtti.

Xi Jinping, geçen yıldan bu yana geçen süre içinde Ukrayna’daki krizin tırmandığına işaret ederek, Çin’in hep objektif ve adil bir tutum sergilediğini ve aktif şekilde arabuluculuk rolü oynadığını söyledi. Xi, Çin’in kısa süre önce krizi siyasi yollardan çözmeyi öngören bir belge yayınladığını, dolayısıyla krizin yayılmasını engellemek için yapıcı rol üstlendiklerini vurguladı.

Xi Jinping makalesinde “Her yıl baharla başlar, her iş sözle değil, eylemle gerçekleşir. Kalkınma yolunda ortak olan Çin ve Rusya’nın insanlığın ilerlemesine yeni ve büyük katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz.” diye yazdı.