İki Toplantı'dan tüm süreçte halk demokrasisine bakış

2023-03-10 11:33:34

Başkent Beijing’de devam eden İki Toplantı, Çin’in tüm süreçte halk demokrasisinin gözlenmesi için önemli bir penceredir.

Yasama Kanunu’nda Değişiklik Taslağı, İki Toplantı sırasında bir kez daha görüşülmek üzere 14. Çin Ulusal Halk Meclisi 1. Toplantısı’na sunuldu. Yasama Kanunu, ulusal yasama sistemi ve yasama faaliyetlerini düzenleyen ve sosyalist hukuk üstünlüğü birliğini destekleyen temel yasadır.

Gözlemciler, Yasama Kanunu’nda Değişiklik Taslağı’na tüm süreçte halk demokrasisine bağlı kalınma ve geliştirme içeriğinin eklendiğine dikkat çekti.

Hukuk uzmanları Yasama Kanunu’nda değişiklik yapılmasının tüm süreçte halk demokrasisinin yasal güvencesini güçlendireceğini ve aynı zaman tüm süreçte halk demokrasisine ilişkin önemli bir pratik olduğunu belirtiyor.

Bir ülkenin demokratik olup olmadığı, halkının gerçekten ülkenin efendisi olup olmadığına bağlıdır. Çin'de dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturan 1,4 milyardan fazla insan var. Bu kadar çok insanın isteklerini nasıl ifade edebilir ve hayata geçirebilirsiniz? Çin tüm süreçte halk demokrasisinin altın anahtarını buldu.

Tüm süreçte halk demokrasisi, sosyalist demokratik siyasetin temel özelliğidir. Bu demokratik model, seçim demokrasisini istişare demokrasisiyle birleştirir ve demokratik seçim, demokratik istişare, demokratik karar verme, demokratik yönetimi ve demokratik denetimi birbirine bağlar, böylece halkın sesi ve halkın istekleri ülkenin siyasi ve sosyal yaşamının tüm yönlerine yansıtılabilir. Bu en geniş, en doğru ve en etkili demokrasidir.

Demokratik seçim örnek alınarak, Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) temsilcilerinin seçilmesi dünyanın en büyük demokratik seçimidir. Toplumun beş seviyesindeki halk meclis temsilcileri, beş yıllık görev süresi için seçilir. Ülke genelindeki 1 milyardan fazla seçmen, ilçe ve kasaba seviyelerindeki yerel halk meclis temsilcilerini seçer. İlçe düzeyindeki halk meclis temsilcileri, aşağı seviyedeki halk meclisleri tarafından seçilir. Her bölgeden, her sektörden, her alandan ve her etnik gruptan halk meclis temsilcileri vardır. 

2 milyon 620 bin ilçe ve kasaba seviyesindeki temsilci arasında, işçi, köylü ve teknisyen gibi toplumun tabanında çalışanların oranı yüzde 52,53’ü buldu.

İstişare demokrasisi ise Çin sosyalist demokratik siyasetinin benzersiz bir tarzı ve avantajıdır. Hükümet Çalışma Raporu’yla ilgili görüşlerin dinlenmesinden yaşamı yakından ilgilendiren olayların incelenmesine kadar, tüm bunlar iştişare youyla tüm toplumun istek ve gereksinimlerinin bulunmasına ilişkin halk demokrasisinin gerçek özünü yansıtır. 

Bu yılki İki Toplantıda, ÇUHM temsilcilerinin sunduğu önergeler ve ÇHSDK üyelerinin sunduğu öneriler, 1,4 milyar Çinlinin sosyal duyarlılığını ve niyetini taşıdı, aynı zamanda hükümetin karar alması için değerli perspektifler ve deneyimler sağladı.

Bir ÇHSDK üyesi, CMG’ye verdiği röportajda, iki yıl önceki İki Toplantı sırasında küçük ölçekli vergi mükellefleri için katma değer vergisinin zaman sınırının uzatılması için bir teklif sunduğunu ve kısa süre sonra teklifinin ilgili bakanlık tarafından kabul edildiğini söyledi.

Demokrasi, halkın çözülmesi gereken sorunlarını çözmek için kullanılmalıdır. Orta halli refah toplumunun kapsamlı şekilde inşa edilmesinden COVID-19 salgınıyla mücadelede zafer kazanılmasına ve Çin tarzı modernizasyonun devamlı olarak ilerletilmesine kadar, Çin’de elde edilen toplumsal ve ekonomik başarılar, tüm süreçte halk demokrasisinin gelişimiyle sıkı bağlantılıdır.

Uluslararası otoriter kurumlar tarafından yapılan anketlere göre, son yıllarda Çin halkının hükümetten memnuniyet oranı her yıl yüzde 90'ın üzerinde korundu. Bu, Çin demokrasisinin güçlü canlılığının en gerçek göstergesidir.

Tüm süreçte halk demokrasisnin Çin'de etki ve yarar sağlaması, söz konusu politikanın ülkenin gerçeklerini uymasının bir ürünüdür, böylece demokrasi, hükümet ile halk arasında bir bağ haline gelir. 

Şu anda Çin, sosyalist modernleşme inşasının kapsamlı şekilde yürütüldüğü yeni bir aşamayı başlatı. Tüm süreçte halk demokrasisi, Çin tarzı modernizasyonun temel gereksinimlerinden biridir. Bu model, “Çin yönetişimi”nin dev avantajını yansıtarak insanlığın demokrasi davasının gelişimine yeni bir yol gösteriyor.

Gelecekte, Çin tarzı modernizasyonun ilerletilmesiyle, tüm süreçte halk demokrasisinin yolu gittikçe genişletilecek. Ayrıca daha fazla başarı elde edilecek, dünya çapında daha fazla insana yarar sağlanacak.