ÇHSDK Üyesi Wei Xin:Hükümet herkes için okumayı teşvik etmek dahil pek çok iş başardı

2023-03-08 16:18:06

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Üyesi, Shandong Gençlik Federasyonu Başkan Yardımcısı Wei Xin

“Bu hükümet raporu, özellikle ulusal okumanın derinlemesine teşvikinden bahseder. Shandong Eyaletinde “Topyekün kitap okuma elçisi” olarak, 2014'ten bu yana "Topyekün kitap okuma"nın hükümetin çalışma raporuna arka arkaya on kez dahil edildiğini gördüm. Başlangıçta topyekün kitap okumayı savunmaktan güçlü bir şekilde teşvik etmeye kadar, son iki yılda topyekün kitap okumayı daha fazla teşvik ettiği tanımlandı. Bence hükümet, herkes için okumayı derinlemesine teşvik etmeye kadar pek çok iş yaptı. Toplantıya gelmeden önce Beijing kitap siparişi toplantısını yakaladım ve ardından kitap siparişi toplantısında yeni kitabım da yayımlandı. İki yıl ve üç uzatmadan sonra kitap siparişi toplantısının özellikle popüler olduğunu gördüm. Kişi sayısı eskisi gibi olmalı. İki veya üç kez, tüm kitabın satış hacmi öncekileri aştı.

Bu, zengin eğlence biçimlerine rağmen, herkesin hala yüksek bir okuma şevki ve güçlü bir istek ve arzusu olduğunu gösteriyor. Bu, devletin yönlendirmesiyle yapılan tanıtım çalışmalarından ayrılamaz. Devlet daireleri veya sosyal güçler, gençlere çok yönlü bir şekilde ders dışı okuma rehberliği için bir platform sağlamak için birlikte çalışmalıdırlar.”