"Çin'in ekolojik medeniyet inşası, güzel bir tablo çiziyor"

2023-03-08 15:35:52

Çin hükümetinin bu yılki çalışma raporunda geçen 5 yıldaki ekoloji koruma çalışmaları gözden geçirildi.

Raporda, ekolojik ortam koruma çalışması güçlendirilerek, yeşil ve düşük karbonlu gelişme anlayışında ısrar edildiği belirtildi. Bunu takip eden uluslararası topluluk, ekolojik medeniyet inşasının Çin’de derin etki yarattığını, Çin’in ekolojik ortamında belirgin değişiklik meydana geldiğini ve insan ile doğanın uyumlu şekilde bir arada yaşadığı bir geleceği çizdiğini savunuyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Direktörü Francesco La Camera, Çin’in iklim değişikliğiyle mücadele çabaları, ekonomik büyüme ile çevre koruma arasında denge kurma ve böylece sürdürülebilir gelişme gerçekleştirme arayışının farkında olduklarını belirtti. Çin’in 2060 yılında karbon nötrlüğü gerçekleştirme dahil tüm hedeflere ulaşacağını somut adımlarla kanıtladığını ve buna tam güven beslediklerini dile getirdi.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü eski başkanı Scott Vaughan, Çin’in ekolojik medeniyet inşasında kendisinin liderlik gücünü gösterdiğini belirtti.

Vaughan, Çin liderlerinin modernleşme, kaliteli gelişim ve yeşil büyümenin birbirine uyumlu olduğu mesajını verdiğini, bunun önemli bir mesaj, aynı zamanda Çin’in somut adımı olduğunu ifade etti.