Dört işlemde Çin bütçesi

2023-03-07 20:15:04

Çin Maliye Bakanlığı, ulusal yönetişimin temellerini sağlamlaşıyor.

Çin Ulusal Halk Meclisi 1. Toplantısı sırasında 2022 Yılı Merkezi ve Yerel Bütçelerin Uygulanmasına İlişkin Raporu ile 2023 Yılı Merkezi ve Yerel Bütçeleri Taslak Planı incelendi. Planlama ve bütçe raporu yeni çağda ülke ekonomisini ve halkın yaşamını yansıtıyor.

Toplama işlemi: Aktif maliye politikasının genişleme eğilimi sürdürülecek

2023 yılında Çin, bütçe açığı oranını uygun bir şekilde artıracak ve gerekli harcamaları koruyacak. Böylece piyasaya olan güven artırılacak. Aynı zamanda, bütçe açığı oranı yüzde 3'ü aşmayacak, bu kamu borcu risklerinin önlenmesine ve yeni zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olacak.

Çıkarma işlemi: İşletmeler üzerindeki vergi yükü azaltılacak

2023’te Çin hükümeti işletmelerin toparlanma güvenlerini artırmaya yardımcı olurken, vergi ve harç indirimleri gerçekleştirecek.

Çarpma işlemi: Yüksek kaliteli kalkınmanın pekiştirilmesi sağlanacak

Yüksek kaliteli kalkınma, her yönüyle modern sosyalist ülke inşasının temel taşıdır. Yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edilmesi ve yeni bir kalkınma modelinin inşasının hızlandırılması, maliye politikasının desteği olmadan başarılamaz.

İnovasyon, kalkınmaya öncülük eden ilk itici güç olup, Çin’in modernizasyonunun merkezinde yer almaktadır. 2023 yılında Çin yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi pekiştirecek.

Kalkınmanın temel hedefi halka fayda sağlamaktır. 2023’te Çin mali destek ile halkın yaşamını iyileştirecek ve ortak refahı pekiştirecek.

Bölme işlemi: Kilit alanlardaki riskler önlenecek ve çözümler bulunacak 

Karmaşık ulusal ve uluslararası durum karşısında, mali sektördeki büyük risklerin önlenmesi ve çözülmesi, maliyenin sürdürülebilmesi sağlanmalı.

Öte yandan yüksek kaliteli bütçe incelemesi ve denetimi ile yüksek düzeydeki tüm süreçte halk demokrasisi hızlandırılacak.